Monthly Archives: januari 2014

Arnhem, Sonsbeek (slot)

Posted on by 0 comment

We ronden de mini-special over Sonsbeek vanavond af met nog een paar foto’s. Daarmee is het beeld van Sonsbeek door de jaren heen wel zo’n beetje compleet. (Foto’s en info: collectie Benno Landsheer).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek kaart 1903

Posted on by 1 comment
Arnhem, kaart Sonsbeek 1903.

Arnhem, kaart Sonsbeek 1903.

Hier hebben we nog zo’n mooie overzichtskaart van Sonsbeek, uit 1903. Op deze kaart is -vergeleken met de kaart uit 1750- goed te zien welke gebouwen rondom de Jansbeek allemaal zijn verdwenen. De straten van de Transvaalbuurt rechts onderaan staan al ingetekend, en de paar panden aan de Sonsbeeksingel die daar dan al zijn gebouwd. Ook zien we hoe de Van Pallandtstraat en de Pels Rijckenstraat al zijn ingeschetst voor de dan nog toekomstige Burgemeesterswijk, waarmee in 1905 een begin werd gemaakt.

We lopen de kaart even door van linksboven rechtsom het park:
– boerderij Teerplaats met daarnaast een kleinere boerderij (grens Zypendaal),
– een boerderij op de heuvel bij ‘het zandgat’ en een boerderij aan de vijver (Boerderij Sonsbeek heet nu Boerderij de Brasserie),
– drie boerderijen langs de Apeldoornseweg, waarvan er eentje nog bestaat (website St. Marten),
– drie wasboerderijen aan het begin van de Zypendaalseweg (de eerste is de al eerder genoemde wasserij en blekerij van Brönner),
– nog twee hoeves iets verderop aan de andere kant van de weg,
– en verder natuurlijk de Witte Watermolen die vandaag de dag nog bestaat.

Schuin tegenover de bekende waterval, aan de overzijde van de Zijpendaalseweg, was in die tijd een Artilleriepark waar het materiaal voor de rijdende artillerie van de Gele Rijders in de Willemskazerne werd opgesteld. Deze plek is pas in de jaren 60 gesaneerd t.b.v. woningbouw. Het hekwerk van het Artilleriepark is behouden gebleven. (Kaart en info: collectie Benno Landsheer).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek Jansbeek wasplaatsen 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, wasplaatsen Jansbeek, 1910.

Arnhem, wasplaatsen Jansbeek, 1910.

Dit plaatje uit 1910 geeft een nog wat completer beeld van de wasplaatsen in De Klap (zie de tekst van de twee eerdere posts over de Jansbeek), waar Arnhemmers vroeger hun was konden doen in de Jansbeek. Langs de beek waren hiertoe houten afdakjes geplaatst.  Op de velden erachter werd de was dan ten droge gelegd of gehangen (bleekveldjes). Links de huizen van de Burgemeesterswijk, die dan net gebouwd zijn. In de verte rechts de Witte Watermolen. (Tekening en info: collectie Benno Landsheer).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek kaart Jansbeek 1750

Posted on by 1 comment
Arnhem, 2014-01-31 Sonsbeek Jansbeekkaart 1750.

Arnhem, 2014-01-31 Sonsbeek Jansbeekkaart 1750.

De twee posts over de watermolens en de wasboerderijen aan de Jansbeek, gisteren en eergisteren, riepen bij een aantal bezoekers vragen op. Waar stonden die watermolens en die wasboerderijen dan precies? Daar hebben we een antwoord op. Benno Landsheer stuurde Oud-Arnhem een handgetekende kaart, waarop de situatie van 1750 is vastgelegd. In de beschrijving rechts onderaan kun je lezen waar welke watermolen  stond en hoe lang dat bedrijf heeft bestaan. Ook de wasboerderijen staan erbij getekend, pal naast de Witte Watermolen. En de herberg, die destijds aan het eind van het door de molenaars aangelegde zandpad lag, staat er ook op. Om de tekst goed te kunnen lezen moet je wel even de grote versie oproepen: http://goo.gl/LP2sBv. (Kaart en info: collectie Benno Landsheer).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek 1896

Posted on by 2 comments
Arnhem, wasboerderijen Sonsbeek, 1896.

Arnhem, wasboerderijen Sonsbeek, 1896.

Vandaag hebben we een foto waarop twee van de drie wasboerderijen, die ooit aan de Jansbeek en de Zijpendaalsweg stonden, beter te zien zijn. Links is de wasboerderij, waarvan we gisteren een „close-up” hadden. En rechts de wasboerderij annex blekerij van Brönner. De foto stamt uit de winter van 1896. De wasboerderij was de plek waar je je de was kon brengen, voorlopers van de latere stoom- en chemische wasserijen. Er waren er meer in de stad, onder meer aan de Molenbeekstraat, en de NV Stoomwasscherij van de weduwe Spaan-Coenders aan de Schaapsdrift waar een beek onder het bedrijf door liep (http://goo.gl/9YllAJ).

Er staan nog meer aardige details op deze foto. In de verte links bovenaan is Hotel Sonsbeek zichtbaar: dat hadden jullie natuurlijk al herkend. Maar wist je dit ook…: rechts daarvan stond ooit een grote oranjerie. Dat gebouw zien we rechts van Hotel Sonsbeek. De oranjerie heeft tot in 1897 naast het hotel gestaan. In dat jaar werd dit bijgebouw door brand verwoest en niet meer herbouwd. Deze oranjerie is een beetje vergelijkbaar met de oranjerie, die bij Kasteel Rosendael staat.

Op de voorgrond zien we een weggetje, dat niet meer bestaat. Op die plek verrees later in de jaren 1905-1912 het onderste deel van de Burgemeesterswijk. Het weggetje was niet meer dan een zandpad, aangelegd door de molenaars als verbindingsweg naar de Amsterdamseweg. Het weggetje kwam uit bij herberg De Rooijen Haen, waar in die tijd veel mensen van buiten overnachtten. De herberg werd gesloopt voor de bouw van een landhuis, dat eind 19e eeuw ook weer werd gesloopt omdat het pand -zo gaat het verhaal tenminste- te dicht op het spoor stond. Dit alles speelde zich af op het terrein dat Arnhemmers wel kennen als het Neproma-terrein.

Helemaal vooraan zien we de rails van de Rijnspoorweg. Nog wat leuke weetjes: het gebied waar de wasboerderijtjes stonden stond in die tijd bekend als „De Bloemenbleek”. Rond de vorige eeuwwisseling waren langs de Jansbeek ook enkele washokjes en bleekveldjes, waar Arnhemmers zelf gebruik van konden maken. Om er te komen moest men een klaphek door: het gebiedje heette dan ook „De Klap”. (Foto en info: collectie Benno Landsheer).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek 1891

Posted on by 0 comment
Arnhem, wasboerderij Sonsbeek, 1891.

Arnhem, wasboerderij Sonsbeek, 1891.

We kunnen het ons vandaag de dag amper meer voorstellen, maar het landgoed Sonsbeek was ooit een verzamelplaats van bedrijvigheid. Er waren boerderijen, hoeven, wasboerderijen en watermolens waar graan werd gemalen. De handel in graan vond plaats op de Korenmarkt. Van die watermolens waren er in totaal ooit 10 langs de Jansbeek, 7 daarvan stonden in het buitengebied. Bij de aankoop van Sonsbeek door de gemeente Arnhem in 1899 waren er nog maar drie watermolens over. De molen die in het nieuwe Transvaal stond werd gesloopt, de ander werd omgebouwd tot Aquarium en forellenkwekerij. Alleen de Witte Watermolen bleef bestaan omdat de molenaar zijn bedrijf wilde voortzetten. De Witte Watermolen bestaat vandaag de dag nog steeds: dit gebouw stamt uit 1470 en is daarmee één van de vijf oudste gebouwen van Arnhem. Het Bezoekerscentrum is gevestigd in de voormalige graanschuur van deze watermolen. Ook de wasboerderijen verdwenen uit het straatbeeld.

Het landgoed Sonsbeek telde ooit drie wasboerderijen, gelegen langs de Zijpendaalseweg. Op een foto uit 1890, die we op 24 juni 2013 al eens op Oud-Arnhem plaatsten is één van die wasboerderijen te zien, het gebouwtje midden helemaal links op deze foto: http://goo.gl/4x2Qpi. Vandaag hebben we een „close-up” van één van de wasboerderijen, gemaakt in 1891. Het is de tweede, gezien vanaf de stad. Rechts van deze wasboerderij was er nog een, de wasboerderij annex blekerij Brönner. Dat is de boerderij die links op de foto van 24 juni 2013 staat.

Trouwens: het Bezoekerscentrum is van plan een boek uit te brengen over de Witte Watermolen. Niet alleen over de historie, maar ook over de mensen die er komen en zijn geweest. Wie hierover leuke verhalen kan vertellen kan dat aangeven bij het Bezoekerscentrum (http://www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl).

De komende dagen zullen we jullie nog wat leuke foto’s en weetjes over Sonsbeek laten  zien. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_33_22_17. Info via Benno Landsheer).

Category: Arnhem

Arnhem, Hema-personeel 1944

Posted on by 0 comment

Op het gevaar af dat het hier een Hema-site wordt :-)… Peter Welting stuurde vanavond een paar foto’s in van Hema-personeel in 1944. Sluit mooi aan bij de Hema-filmjes van vanavond. Zien we nog bekenden?

Category: Arnhem

Arnhem, HEMA-films, 1966 en 1969

Posted on by 0 comment
Arnhem, HEMA-medewerkers 1946.

Arnhem, HEMA-medewerkers 1946.

Vandaag hebben we uniek, niet eerder vertoond filmmateriaal voor jullie. In Oud-Arnhem besteedden we op 27 februari 2013 al eens aandacht aan de „HEMA-familie”, waarbij we ook al uniek fotomateriaal konden laten zien (http://goo.gl/SzHXTa). Deze foto’s waren afkomstig uit het familie-archief van Mildred Meeuwissen. Haar familie werkte bij elkaar opgeteld 73 jaar bij dit Arnhemse warenhuis. In datzelfde familie-archief heeft Mildred filmpjes gevonden: filmimpressies van de HEMA in de jaren zestig. We kijken rond in de winkel van toen, en zien dus ook veel Arnhemmers uit die tijd door het beeld lopen. Misschien herken jij jezelf of een familielid wel.

Het eerste filmpje is van 1966, gemaakt in de oude vestiging die in 1933 werd geopend. Het tweede filmpje is gemaakt tijdens de opening van de nieuwe vestiging in 1969. Het derde filmpje toont het Sinterklaasfeest voor het HEMA-personeel, ook in 1969. Ook hier verschijnen weer de nodige Arnhemmers in beeld. De filmpjes zijn destijds zonder geluid gemaakt.

Inmiddels is er nóg een foto van HEMA-personeel opgedoken, eentje uit 1946. Soort van „Humans of Arnhem, maar dan anders”. Die foto zetten we er vandaag natuurlijk even bij. Van een paar personen op de foto is bekend wie ze zijn. Rechts onder de moeder van Mildred, Netty, met direct naast haar Mildreds tante Fien. In de tweede rij van onder links zien we Toos van Loon. De man links is een HEMA-bakker. Had die man even geluk met al die leuke meiden om zich heen… :-). Van de overige personen op de foto weten we helaas geen namen of bijzonderheden. Wie dat toevallig wel kan vertellen, laat maar weten in de commentaren. (Films en foto: collectie Mildred Meeuwissen).

Film HEMA oude pand 1966: http://youtu.be/MRPcQB0-Mu8.
Film HEMA opening nieuwe pand 1969: http://youtu.be/PQ-GgKJO8_g.
Film HEMA Sinterklaasfeest personeel 1969: http://youtu.be/sgtIIQoaNHU.

Category: Arnhem

Arnhem, Korenmarkt 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Broodje TipTop, Korenmarkt 1964.

Arnhem, Broodje TipTop, Korenmarkt 1964.

Bij deze foto hoeven we eigenlijk alleen maar het jaartal te onthullen: 1964. Verdere tekst, zeker voor (oud)Arnhemmers, volstrekt overbodig… :-). (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_26_20_79).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Kraan 1893

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwe Kraan 1893.

Arnhem, Nieuwe Kraan 1893.

De Nieuwe Kraan in Arnhem in 1893, de kruidenierszaak van A.G.W. van Leeuwen. De Nieuwe Kraan was destijds een belangrijke toevoerweg: het verkeer vanaf en naar de Schipbrug wurmde zich door die straat. In 1893 viel dat nog wel mee, met de opkomst van het gemotoriseerde verkeer in de jaren ’20 van de vorige eeuw werd de situatie in de Nieuwe Kraan met het jaar beroerder. Op 25 maart 2013 hadden we al eens een foto van deze straat, toen in een post over het fileleed bij de Schipbrug in 1928: http://goo.gl/Gh4r6K. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_28_46_1).

Category: Arnhem

Arnhem, Hotel Sonsbeek 1896

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sonsbeek, 1896.

Arnhem, Sonsbeek, 1896.

Hotel Sonsbeek in het Sonsbeekpark, 1896. (Foto: uit privé-collectie).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1889

Posted on by 2 comments
Arnhem, Willemsplein 1889.

Arnhem, Willemsplein 1889.

Het is nauwelijks nog voor te stellen, maar dit is toch echt het Willemsplein in Arnhem. Gefotografeerd in 1889. We kijken richting de Jansbuitensingel. Waar links op deze foto nog panden staan zou in 1930 -ongeveer op de plaats van de twee rechtse woningen- het Victoria Vesta-gebouw verrijzen. Rechts van dat rijtje panden zien we een klein stukje van de spoordijk. Het witte pand rechts verdween -inclusief de erachter liggende tuin- in 1925 om plaats te maken voor het vooroorlogse Royal. Rechts daarvan, net buiten het bereik van de camera, staat het in 1866 gebouwde HBS-gebouw. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – D_89_9).

Category: Arnhem

Arnhem, Zeegat 1889

Posted on by 3 comments
Arnhem, Zeegat 1889.

Arnhem, Zeegat 1889.

Vanavond hebben we weer zo’n foto die vandaag de dag eenvoudigweg niet meer gemaakt kan worden. En dat is niet alleen omdat de toren van de Eusebiuskerk na de oorlog zo veranderd is. De hele omgeving, waar de fotograaf in 1889 staat, is van de aardbodem verdwenen. Het was even uitzoeken om precies vast te stellen vanaf waar deze foto is gemaakt. Het straatje in het midden stond destijds bekend als het Zeegat en stond in verbinding met de toenmalige Langstraat, die op de toenmalige stadskaart nog als Langestraat wordt aangeduid. De fotograaf staat op het toenmalige Eusebiusplein, dat aan de zuidzijde van de Sabelspoort lag, kijkt dus in bijna noordelijke richting en staat met zijn rug naar de Rijn. Wanneer we naar rechts zouden lopen zouden we uitkomen bij de Sabelspoort. Op de luchtfoto, die we op 29-01-2013 publiceerden, is dat Eusebiusplein met het rijtje bomen duidelijk te zien: http://goo.gl/lspn0E. Ik heb de nodige oude stadskaarten van Arnhem afgezocht, maar nergens de aanduiding Zeegat kunnen vinden. Wie weet hier meer over te vertellen? PB. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_38_32_1).

Category: Arnhem

Arnhem, Film ITA 1928

Posted on by 0 comment
Arnhem, ITA 1928.

Arnhem, ITA 1928.

In 1928 werd in Arnhem een grote Indische Tentoonstelling gehouden, kortweg de ITA. De expo was in en rond Kasteel Zijpendaal ingericht. Op YouTube vonden we een mooie film waarin verslag wordt gedaan van deze tenstoonstelling, en van het bezoek dat Koningin-Moeder Emma en Prins Hendrik aan het voor die tijd behoorlijk grote spektakel brachten. Kijk en geniet, Arnhem in 1928: http://www.youtube.com/watch?v=FF8wUyaoX4o.

Category: Arnhem

Arnhem, Bakenbergseweg 1945

Posted on by 1 comment
Arnhem, Bakenbergseweg 1945.

Arnhem, Bakenbergseweg 1945.

Tramwagen nummer 45 van de GETA, zwaar beschadigd door de oorlogshandelingen. Bakenbergseweg, 1945. (Foto: Jaquet, Gelders Archief nr. 1534 – 606).

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiusbinnensingel 1940

Posted on by 0 comment
Arnhem, Eusebiusbinnensingel 1940.

Arnhem, Eusebiusbinnensingel 1940.

De Eusebiusbinnensingel in 1940. Op de achtergrond zijn de Rijnbrug en aan weerszijden van de brug de woningen aan de Marktstraat zichtbaar. Links de panden aan de Eusebiusbuitensingel. De panden zijn ook goed zichtbaar op deze luchtfoto uit 1936, die we op 16 juni al eens publiceerden: http://goo.gl/Lersya. (Foto: uit privé-collectie).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1952

Posted on by 0 comment
Arnhem, station, koffers inladen, 1952.

Arnhem, station, koffers inladen, 1952.

Een leuke actiefoto uit 1952: op perron 2-Oost van het Arnhemse station worden koffers in de bagagewagen geladen door de toen nog in functie zijnde perronassistent. (Foto: collectie Herman Muijser).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1951

Posted on by 0 comment
Arnhem, station, perronwerkzaamheden, 1951.

Arnhem, station, perronwerkzaamheden, 1951.

Nóg een foto van het Arnhemse station in aanleg. In 1951 vanaf de andere kant -de Amsterdamseweg- gemaakt. (Foto: collectie Herman Muijser).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1952

Posted on by 0 comment
Arnhem, station, voetgangerstunnel in aanbouw, 1952.

Arnhem, station, voetgangerstunnel in aanbouw, 1952.

In 1952 was de aanleg van het toen nieuwe treinstation in Arnhem in volle gang. Hier zien we hoe men bezig is met de aanleg van de voetgangerstunnels en trappen. De treinpassagiers moesten in die tijd gewoon het spoor oversteken om van het ene naar het andere perron te komen. Op de achtergrond de Amsterdamseweg met links de Dr. Bosschool (ook wel bekend als de Tamboerbosjesschool naar het parkje, dat daar ooit lag: http://goo.gl/QX7kUG en http://goo.gl/CTFFtb), daarnaast de Brantsenstraat, en rechts daarvan onder meer de overbekende vogelvoerhandel P. Sluis (meer historie over dit uit 1823 stammende bedrijf: http://www.sluis.nl/historie.html). (Foto: collectie Herman Muijser).

Category: Arnhem

Arnhem, Onderlangs 1893

Posted on by 0 comment
Arnhem, Onderlangs 1893.

Arnhem, Onderlangs 1893.

Weekend. Tijd voor een mooie wandeling, bijvoorbeeld over de Onderlangs in 1893. In de verte de toren van de kleine Eusebiuskerk aan het Nieuwe Plein, de twee torens van de Walburgiskerk, en de toren van de Grote of Eusebiuskerk. (Foto: uit privé-collectie).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1949

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein, september 1949.

Arnhem, Willemsplein, september 1949.

Trolleybus wagen nummer 108, ingezet op lijn 1 richting Oranjestraat, stopt bij de bushalte bij 1845 voor de deur. Willemsplein, september 1949. (Foto: collectie Gerard Bouwman).

Category: Arnhem

Arnhem, Weerdjesstraat 1897

Posted on by 1 comment
Arnhem, Weerdjesstraat 1897.

Arnhem, Weerdjesstraat 1897.

In de mini-serie „Humans of Arnhem maar dan anders” vandaag: het personeel van Steenhouwer en Metselaar W. Hutjens. De foto is gemaakt in 1897. Het bedrijf was destijds gevestigd aan de Weerdjesstraat nrs. 134b en 134c. Indien de huisnummering van toen ongeveer overeen komt met die van nu, dan was dit bedrijf gevestigd ongeveer ter hoogte van waar nu de Nieuwe Oeverstraat uitkomt op de Weerdjesstraat. De namen van de personen op de foto zijn helaas niet bekend. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_5932_8).

Category: Arnhem

Arnhem, Oeverstraat 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Oeverstraat 1945.

Arnhem, Oeverstraat 1945.

De Oeverstraat in Arnhem, kort na de bevrijding in 1945 gefotografeerd. Ook deze foto laat weer zien hoe groot de ravage in het gebied rondom de Grote of Eusebiuskerk was. Van die kerk zien we een stuk van de zwaar gehavende toren boven de huizen uitsteken. (Foto: collectie Paul van Haaften).

Category: Arnhem

Arnhem, Walburgstraat 1894-1896

Posted on by 0 comment
Arnhem, Walburgstraat 1894-1896.

Arnhem, Walburgstraat 1894-1896.

De Walburgstraat in de oude Arnhemse binnenstad, gefotografeerd ergens tussen 1894 en 1896. Links de Koningstraat. In de verte de Walburgiskerk. Het huis op de hoek is in 1898 gesloopt. Na de oorlog is van deze bebouwing niets bewaard gebleven. Tegenwoordig ligt (ongeveer) op de plek, waar op de foto nog de huizen staan, de fontein voor het stadhuis. Kijk maar: http://goo.gl/IYwV2o. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – D_527_6).

Category: Arnhem

Arnhem, auto’s van Moll

Posted on by 0 comment
Arnhem, Moll, 1922.

Arnhem, Moll, 1914 of 1915.

Oud Arnhem besteedde al meerdere malen aandacht aan het bekende Arnhemse garagebedrijf Moll (http://www.pbdoetmee.nl/nostalgischnederland/?s=moll). Het Gelders Archief heeft de hand weten te legen op het foto-archief van dat bedrijf, waarin veel foto’s van oude auto’s te vinden zijn. Wilfried Ahoud, verbonden aan het Gelders Archief, maakte er een blogpost over met een aantal van die foto’s: http://goo.gl/CePhoi.

Van Anton Janssen uit Nijmegen, Moll-kenner bij uitstek, kregen we de volgende aanvullende informatie:

We zien hier een auto van het Franse merk De Dion Bouton waarvan de Firma Moll destijds de importeur voor Nederland was. De wagen is waarschijnlijk van het type EP en het modeljaar is 1914. Het chassis is geleverd door de Firma Moll in Nijmegen (Moll Arnhem bestond toen nog niet) en de Arnhemse carrosseriebouwer A. Bij ’t Vuur heeft er op bestelling van een klant een fraaie carrosserie model “Conduite Interieure” op aangebracht met spaakwielen en elektrische verlichting. Helaas is het kenteken niet goed leesbaar, anders hadden we de naam van de klant ook nog kunnen achterhalen. De foto is vermoedelijk in 1914 of 1915 gemaakt vermoedelijk nabij het Sonsbeekpark in Arnhem. (Bij ’t Vuur had destijds zijn bedrijf aan het Sonsbeeksingel op nummer 10.)

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1898

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1898.

Arnhem, Markt 1898.

Een wel heel fraaie en levendige foto van de Markt in Arnhem, door een onbekend gebleven fotograaf gemaakt in 1898. De weekmarkt is in volle gang. Op de achtergrond zien we ook dat het Duivelshuis op dat moment gerestaureerd wordt: het pand staat in de steigers en is afgedekt. Ook aan de kerk wordt gewerkt: ook daar staan steigers. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_3515_10).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1900.

Arnhem, Stationsplein 1900.

Stationsplein Arnhem in 1900, met paardentram wagen nr. 10. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_22_8).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1898

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1898.

Arnhem, Velperplein 1898.

Uit de tijd dat winters nog echte winters waren: het Velperplein in 1898. (Foto: uit privé-collectie).

Category: Arnhem

Arnhem, Koningstraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Koningstraat 1900.

Arnhem, Koningstraat 1900.

Interieur van slagerij M. Herkuleijns aan de Koningstraat 4, gefotografeerd in 1900. In later jaren werd de zaak omgedoopt tot Slagerij Oorsprong. Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_7977_3).

Category: Arnhem

Arnhem, Lauwersgracht 1860-1870

Posted on by 0 comment
Arnhem, Lauwersgracht 1860-1870.

Arnhem, Lauwersgracht 1860-1870.

We blijven nog even rondkijken in het Arnhem van rondom de voorlaatste eeuwwisseling. Een wel heel fraaie foto uit de zeer oude doos: de Lauwersgracht achter Musis Scrum, toen aangeduid als Park Musis Sacrum. Fotograaf Brainich maakte deze foto ergens tussen 1860 en 1870. Carl Heinrich Emil Brainich had zijn „Atelier voor Photografie” in Nijmegen aan de Hezelstraat, en was vooral gespecialiseerd in portretfotografie. Hij reisde daarvoor het hele land door. Hier een aantal voorbeelden daarvan: http://www.noviomagus.nl/Kabinetfoto/Brainich/Brainich.htm. Brainich verwierf landelijke bekendheid met zijn portretten, en haalde er zelfs de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam mee. Brainich overleed in Arnhem op 15 maart 1909. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_27_2_2).

Category: Arnhem

Arnhem, APA rond 1970

Posted on by 0 comment

In de mini-serie „Humans of Arnhem, maar dan anders” vandaag: APA. Het Arnhems Pers Agentschap met het team dat eind jaren ′60 en in de jaren ′70 in Arnhem opereerde. Het groepje journalisten en fotografen bokste op tegen de „gevestigde journalistieke orde”, die destijds uit twee kranten bestond: de Arnhemse Courant en de Nieuwe Krant. Het APA, destijds gevestigd  aan de Rosendaalsestraat 119, laveerde manmoedig tussen deze twee pers-„grootmachten” door en voorzag menig regionaal en landelijk medium van scoops, nieuws en foto’s uit Arnhem en wijde omstreken. Uit de collectie van fotograaf Gerth van Roden, die destijds ook deel uitmaakte van het APA, kregen we deze twee afbeeldingen. Het APA bestaat nog steeds, zij het met een andere „bemanning”, en is ook nog steeds aan de Rosendaalsestraat gevestigd al is dat op een ander huisnummer dan destijds (http://www.arnhemspersagentschap.nl). (Foto’s: collectie Gerth van Roden).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein HBS 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein, HBS, 1890.

Arnhem, Willemsplein, HBS, 1890.

Afgelopen woensdag had Oud-Arnhem een topic over de mogelijke herbouw van het in 1959 afgebroken HBS-gebouw aan het Willemsplein. Dat pand werd in 1866 gebouwd, en ik ben op zoek gegaan naar een zo oud mogelijke kiek van de HBS. En gevonden: eentje uit 1890. Het schoolgebouw is dus op dat moment „pas” 24 jaar oud. Rechts naast de school is een deel van de Willemskazerne zichtbaar. In de woning links woonde in die tijd de gemeentesecretaris Mr. Kronenberg. We kunnen die woning zien omdat het bekende Royal in die tijd nog niet bestond: dat is pas in 1925 gebouwd onder architectuur van Willem Diehl. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – D_196_60).

Category: Arnhem

Arnhem, Rodenburgstraat 1914

Posted on by 0 comment
Arnhem, binnenstad vanaf de Rodenburgstraat, 1914.

Arnhem, binnenstad vanaf de Rodenburgstraat, 1914.

Een uniek kijkje op de oude Arnhemse binnenstad, in 1914 gemaakt vanaf het dak van een van de panden aan de toenmalige Rodenburgstraat. De Grote of Eusebiuskerk komt hiermee fraai in beeld, en ook de torens van de St. Walburgiskerk zijn zichtbaar. Het grote pand in het midden van de foto is de Waag aan de Markt. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_30_26_1).

Category: Arnhem

Arnhem, Dullertstraat-Spijkerstraat 1914

Posted on by 0 comment
Arnhem, Dullertstraat hoek Spijkerstraat, 1914.

Arnhem, Dullertstraat hoek Spijkerstraat, 1914.

Een foto die vandaag de dag niet meer te maken is: de hoek Dullertstraat-Spijkerstraat  in de Spijkerbuurt. De foto is gemaakt in 1914. De straat waar we in kijken is de Spijkerstraat. Links de Dullertstraat. Het huis rechts op de hoek staat er vandaag de dag nog steeds (kijk maar: http://goo.gl/eozUPn), evenals de panden er naast. De panden in de bocht aan het einde van de straat bestaan echter niet meer. Ook de panden links aan de Dullertstraat zijn verdwenen: er staan nu appartementen. Waar de fotograaf staat is tegenwoordig afgesloten terrein. Op dat terrein was ooit -als ik het goed heb- zwembad Thialf gevestigd. Het oude entreegebouwtje van het zwembad staat er nog wel. In dat gebouwtje was -getuige het bord naast de deur- ten tijde van deze Google StreetView-foto (juli 2009) de studio van Radio-TV Arnhem gevestigd: http://goo.gl/XbistM.

Leuk detail: in het vierde raam vanaf de hoek bovenste verdieping van de panden links staat iemand de fotograaf gade te slaan. Nog een leuk detail: de man met handkar op de hoek van beide straten. Het is helaas -ook in vergroting- net niet te lezen wat er op de handkar staat. Op het eerste gezicht lijkt het „BAKKER”, maar dat is het niet. Het lijkt eerder op „BURIER”, maar ook dat is moeilijk te bepalen door het grote wiel van de handkar dat de tekst deels aan het oog onttrekt. Burier is o.a. een engelse volksterm voor begrafenisondernemer, maar het lijkt me stug dat destijds overledenen per handkar werden afgevoerd, laat staan dat er in die tijd een engelse tekst op de kar zou staan… Kortom: wie heeft er een idee wat er op die kar kan hebben gestaan? (Foto: Gelders Archief: 1501-04 – B_3363_10).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1912

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1912.

Arnhem, Stationsplein 1912.

Wanneer je wat verder doorgraaft door de archieven en de collecties, die aan Oud-Arnhem ter beschikking zijn gesteld, kom je steeds meer leuk fotomateriaal tegen. De ene oude foto nog leuker dan de andere. Dus voorlopig heeft Oud-Arnhem nog wel wat te bieden :-). Deze foto uit 1912 kwam ik tegen tijdens de zoektocht naar meer foto’s over de begrafenisstoet (zie gisteren). We zien voor de uitgang van het station de sigarenkiosk van H. ten Seldam. Op de voorgrond links staat een groene ijzeren drinkbak, versierd met leeuwenkopjes, waaruit rijtuigpaarden en trekhonden konden drinken. In die tijd maakten reizigers ook nog -naast de tram en de taxi- gebruik van koetsen om vanaf het station naar hun eindbestemming te reizen.  (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_368_1).

Category: Arnhem

Arnhem, Zoekvraag oude huisjes Velperweg-Rosendaalsestraat

Posted on by 0 comment

Oud-Arnhem heeft vandaag weer een leuke zoekvraag voor jullie. Rob van der Berg is op zoek naar informatie over de kleine arbeiderswoninkjes, die ooit tussen de Velperweg en de Rosendaalsestraat hebben gestaan. In de archieven is er niets over terug te vinden, en ook navraag bij de gemeente Arnhem leverde hem niets op. Dus nu maar via Oud-Arnhem een poging gewaagd.

De woninkjes moeten hebben gestaan op een terrein achter het pand Velperweg 23, het wijnhuis Robbers & Van den Hoogen. Dit pand was vroeger het bedrijfspand van verhuizer H. van der Berg, de vader van Rob. Zoals Arnhemmers wel weten loopt achter de Velperweg de Rosendaalsestraat. De huisjes, waar Rob naar op zoek is, stonden ongeveer op het terrein waar nu de woningen met huisnummers 86 t/m 160 staan, achter het bedrijfspand van zijn vader. De Schutterstraat lag tegenover de woninkjes. In zijn herinnering zou het moeten gaan om ergens tussen de 10 en 20 kleine woninkjes. De huisjes stonden wat verder van de Rosendaalsestraat af, wat nu nog te zien is aan de achterzijde van het pand Velperweg 23 dat ook wat verder van de Rosendaalsestraat is gelegen.

Verder weet Rob zich nog te herinneren dat de sterk vervallen huisjes een verbinding hadden met de Velperweg via een pad, dat er vandaag de dag nog steeds ligt. Het pad was vroeger wel veel smaller. Kortom: er is wel wat bekend, maar wie weet nu precies te vertellen om welke woningen dat ging, wie er gewoond hebben, en wanneer ze zijn afgebroken? En misschien heeft iemand er wel foto’s van… We zijn benieuwd! (Foto’s: Rob van der Berg).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1914

Posted on by 0 comment

Op de foto van het Stationsplein in 1914, die we iets eerder vandaag publiceerden, is iets links van het midden een fotograaf met camera op statief te zien. We zagen hem staan en vroegen ons al af waar de foto’s gebleven zouden zijn die hij heeft gemaakt. En zie: het raadsel; lost zich snel en vanzelf op. Hans Karssen stuurde twee foto’s op die met die camera gemaakt moeten zijn, gelet op de positie van waaruit ze werden gemaakt. De ene foto toont de erewacht en andere hoogwaardigheidsbekleders, de andere het moment waarop de kist met de overleden vliegenier het station wordt uitgedragen. (Foto’s: collectie Hans Karssen).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1914

Posted on by 1 comment
Arnhem, Stationsplein 1914.

Arnhem, Stationsplein 1914.

Op 24 november besteedde Oud-Arnhem aandacht aan de begrafenis van vliegenier Gerard David Spandaw op 6 juli 1914 (http://goo.gl/NkNtlv). Vandaag hebben we er nog een foto van opgedoken. Deze plaat geeft -behalve een goed beeld van de gebeurtenis-  ook een fraai gedetailleerd overzicht van hoe het Stationsplein er in die tijd bij lag. Aardig detail: links staat de koets van Grand Hotel Du Soleil aan de Onderlangs, waarmee hotelgasten werden vervoerd tussen het station en het hotel. Het gebouw rechts op de foto is Hotel Oranje Nassau. Middenin de foto is op de achtergrond het oude postgebouw te zien dat tegenwoordig in Klarendal staat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_23_31).

Category: Arnhem

Arnhem, Plannen herbouw HBS Willemsplein

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein 1953.

Arnhem, Willemsplein 1953.

Pieter van Gent wees Oud-Arnhem op plannen voor herbouw van het HBS-gebouw aan het Willemsplein. Half december besloot het college van B en W van Arnhem medewerking te verlenen aan dit initiatief. „Door de herbouw van de HBS wordt een stuk Arnhem van voor de oorlog in ere hersteld. Ik weet zeker dat heel veel Arnhemmers dat zullen toejuichen”, aldus verantwoordelijk wethouder Gerrie Elfrink. “Veel oude gebouwen zijn vroeger gesloopt. Dat doen we tegenwoordig niet meer zo snel. Maar hier op het Gele Rijdersplein gaan we zelfs een stap verder: we herbouwen een pand dat tot onze grote spijt gesloopt is. Dit pand gaat bovendien voorzien in een belangrijke behoefte: betaalbare woonruimte voor jongeren.” Als de herbouw doorgaat krijgt het pand dus niet de oude schoolfunctie, maar wordt het opgedeeld in circa 40 appartementen voor jongeren. Het gebouw moet er wel weer hetzelfde uit gaan zien als het pand, dat in 1959 werd gesloopt. De AKU-fontein, pergola en kunstwerk, die nu op het Gele Rijdersplein staan, zullen worden verplaatst, al is nog niet bekend waarheen. Op deze  foto uit 1953 (de reconstructie van het plein is dan in volle gang) zien we het HBS-gebouw links. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_1533_10).

Category: Arnhem

Arnhem, Koninginnedag 1931

Posted on by 0 comment
Arnhem, Koninginnedag 1931.

Arnhem, Koninginnedag 1931.

Het Gelders Archief digitaliseerde recent een aantal oude films. Dit is er één van: Koninginnedag 1931. Het archief meldt over deze film: „Optocht in Arnhem, georganiseerd door het Oranje-comité, t.g.v. koninginnedag 1931, bioscoopjournaal met tekstdia’s – Beelden van de stoet in Hertogstraat en Steenstraat; Mensen staan langs de kant van de straten; kort in beeld: Velperpoort. De stoet met praalwagens komt voorbij, deelname van de ENKA-harmonie. In de Transvaalbuurt voert een ruiter te paard de optocht aan; versierde auto’s en praalwagens rijden door de Steijnstraat. De generale staf van ‘Oranjedag’ poseert voor de camera; menigte na voorbijkomen van de optocht.” Kijk en geniet: http://goo.gl/XVG2zl. (Gelders Archief code F60-04).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1914

Posted on by 0 comment

2014-01-07 Steenstraat 1914Nog zo’n hele mooie van 100 jaar geleden: de Steenstraat in 1914. We kijken richting Velperpoort. Rechts zat destijds de bioscoop Cinema Palace, waarvan we het uithangbord zien. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_29_21).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1914

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwe Plein 1914.

Arnhem, Nieuwe Plein 1914.

En dan is het altijd weer leuk om te zien hoe een bekende Arnhemse plek er 100 jaar geleden uit zag: het Nieuwe Plein in 1914. De fotograaf staat met de rug naar het station. Loop je de huizenrij links langs, dan kom je uit op het Willemsplein. Wie het Riche-pand goed kent herkent vast in de verte de rij grote ramen met houtwerk van dit etablissement, net zichtbaar op de foto. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – D_45_12).

Category: Arnhem

Arnhem, rondvlucht 1928

Posted on by 0 comment

2014-01-06 Rondvlucht Arnhem 1928We beginnen het nieuwe Oud-Arnhem-jaar met een mooie film over een rondvlucht boven Arnhem in 1928, recent gedigitaliseerd door het Gelders Archief. Dit is dezelfde vlucht waarvan we op 15 december al foto’s publiceerden. Het Gelders Archief meldt over deze film: Rondvlucht boven Arnhem met een Fokker, registratie H-NACT, juni 1928, bioscoopjournaal met tekstdia’s – Start op de Kemperheide / Deelensche Heide. Vliegopnames boven Zypendaal (waar op dat moment de ITA (= Indische Tentoonstelling Arnhem), georganiseerd door J. Huges, wordt gehouden), Sint Marten, Janssingels (met Willemskazerne), Velperplein, Binnenstad, Markt (met Grote Kerk, Paleis van Justitie, Provinciehuis, Huis van Bewaring), Sint Walburgkerk, Lauwersgracht (met Schouwburg), Musis Sacrum, stille hoek bij Vroom en Dreesman, de Rijn, de oude haven, de Koepel, Lombok en Velp. Het vliegtuig landt, ‘autoriteiten en genoodigden’ stappen uit; piloot is de heer J. Duimelaar. (Code Gelders Archief: F60-03). Kijk en geniet: http://goo.gl/r0c6a3.

Category: Arnhem