Monthly Archives: augustus 2014

Vakantie

Posted on by 0 comment

2014-08-23 VakantieDe komende twee weken even geen nieuwe foto’s en filmpjes: vakantie.

Category: Arnhem

Arnhem, Zwembad Klarenbeek 1954

Posted on by 3 comments
Arnhem, zwembad Klarenbeek, 6 augustus 1954.

Arnhem, zwembad Klarenbeek, 6 augustus 1954.

Luchtfoto van het zwembad Klarenbeek, iets meer dan 60 jaar geleden gemaakt op 6 augustus 1954. (Foto: Aero Photo Nederland, Gelders Archief nr. 1583 – 18226).

Category: Arnhem

Arnhem, Monnikenhuizen 1954

Posted on by 1 comment
Arnhem, Monnikenhuizen 1954.

Arnhem, Monnikenhuizen 1954.

Luchtfoto van de wijk Monnikenhuizen in 1954, waar op dat moment de bouw van 257 woningen in volle gang is. Puzzeltje van de dag: ik laat het deze keer graag aan de wijkkenners over om aan te geven in de comments welke straten we hier zien.  (Foto: NLR Mij. Meteor Amsterdam, Gelders Archief nr. 1583 – 17851).

Category: Arnhem

Arnhem, Brugstraat 1914

Posted on by 0 comment
Arnhem, Brugstraat 1914.

Arnhem, Brugstraat 1914.

De Brugstraat in 1914. De fotograaf kijkt richting de brug over het spoor. Voor de brug links en rechts de Renssenstraat, die vóór 1932 Weststraat heette. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in juli 2009: http://goo.gl/EQZycn. Leuk om te zien dat het pand links op de hoek nog steeds bestaat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – D_116_11).

Category: Arnhem

Arnhem, Musis Sacrum 1914

Posted on by 0 comment
Arnhem, Musis Sacrum 1914.

Arnhem, Musis Sacrum 1914.

Belgische vluchtelingen in Musis Sacrum in 1914. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 12730).

Category: Arnhem

Arnhem, Bovenbeekstraat 1914

Posted on by 0 comment
Arnhem, Beekstraat 1914.

Arnhem, Bovenbeekstraat 1914.

De binnenplaats van het politiebureau aan de Bovenbeekstraat in 1914. Belgische vluchtelingen kregen hier onderdak nadat zij de oorlogshandelingen in hun land waren ontvlucht naar het toen neutrale Nederland. De Eerste Wereldoorlog brak uit op 28 juli 1914 toen Oostenrijk-Hongarije de oorlog verklaarde aan Servië. Voor de Belgen begon de oorlogsellende op 4 augustus 1914, toen Duitsland België binnenviel. De oorlog zou ruim vier jaar duren, tot 11 november 1918. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 12731).

Category: Arnhem

Arnhem, Airbornemonument 17 september 1947

Posted on by 0 comment

Drie foto’s van de onthulling van het Airbornemonument op 17 september 1947 door Koningin Wilhelmina. Het monument staat dan nog „begane grond”, de Berenkuil bestond nog niet. Wisten jullie trouwens dat Arnhem maar liefst 59 oorlogsmonumenten heeft? Kijk maar: http://goo.gl/KPYqJ9. (Foto’s: ingezonden door Sonja Hoogerbrugge).

 

Category: Arnhem

Arnhem, Vijverlaan Cruetzbergschool 1927

Posted on by 0 comment
Arnhem, Vijverlaan, Creutzbergschool 1927.

Arnhem, Vijverlaan, Creutzbergschool 1927.

Vandaag in de serie „Humans of Old Arnhem” een klassenfoto op de trappen van de Creutzbergschool aan de Vijverlaan, gemaakt in 1927. Zoals zo vaak met dit soort foto’s weten we niet wie er allemaal op staan, op eentje na: helemaal links vooraan zit de vader van inzender Bas Schoel. Het schoolgebouw, gebouwd in 1924 in de stijl van de Amsterdamse School, bestaat nog steeds en is een Rijksmonument: http://goo.gl/slUSg3. (Foto: collectie Bas Schoel).

Category: Arnhem

Arnhem, Postkantoor 1909

Posted on by 0 comment

Vandaag nemen we -in de serie “Humans of Old Arnhem”- een kijkje in de historie van een ooit in Arnhem wonende familie: de fam. Lether. De aanleiding daarvan is een foto uit 1909 van het personeel van de expeditie van het Arnhemse Postkantoor aan het Jansplein. Frank Lether stuurde ons deze foto op. Op die foto staat Johan Lether, vierde van links. Johan is de broer van de overgrootvader van Frank. Elf jaar later zouden Johan en zijn vrouw Maria van Soest vanuit Arnhem naar de VS trekken, enkele van hun kinderen achterna die eerder al de oversteek hadden gemaakt. Johan en Maria vertrokken op 18 januari 1920 per schip uit Rotterdam. Op 28 januari 1920 arriveerden zij in New York met 50 dollar op zak. Zij vestigden zich aan de Roseveld Avenue 677 in Salt Lake City (http://goo.gl/cufvUgbij hun zoon Marinus, die de overtocht had betaald. Vier jaar later, op 20 juli 1924, overleed Johan Lether. Maria zou in 1940 overlijden. Tijdens Memorial Day in 2010 is een foto van hun graf gemaakt. Johan Lether was -zoals gezegd- de broer van de overgrootvader van Frank:  Frederik Andries Karel Lether, geboren in 1855. Deze Lether was afkomstig uit Brummen, trouwde met de Arnhemse Marie Klara van Brakel, en vestigde zich in Arnhem. Hij was korporaal-hoornblazer bij het 8e Regiment Infanterie dat in de Willemskazerne was gelegerd. Ook van hem hebben we een foto waarop hij in uniform te zien is. Het jaar van deze foto is niet bekend: inschattend zal de foto ergens rond 1880-1885 zijn gemaakt. Ook van de in 1924 overleden Johan hebben we een foto, niet lang voor zijn overlijden gemaakt. (Foto’s: collectie Frank Lether).

Edit 17-11-2016: inmiddels heeft Frank Lether de nodige info over de personen op de foto’s aangeleverd. Die info volgt hieronder, onverkort.

FREDRIK ANDRIES KAREL Lether:

geb. Brummen/Leuvenheim donderdag 26 juli 1855 om 11 uur thuis. zijn vader is dan 59 en zijn moeder Gerritje Ligtenbeld (35). De geboorteakte wordt één dag later opgemaakt door Pieter Hendrikus Gerritszoon, wethouder en ambtenaar van de burgerlijke stand, der gemeente Brummen. Getuigen zijn: Aalt Boerman (49), dagloner en Hendrikus Lambertuszoon Veluwen (38), veldwachter.

Fredrik trouwt in Arnhem op 3 december 1879, dan korporaal bij het 8e Regiment Infanterie met Marie Klara van Brakel (geb. Arnhem 5/5/1854 om 12 uur, dochter van Bart (Rut) van Brakel (52) arbeider (overl. 21/3/1876) en Johanna Jansen wonende in het Klarendal, met getuigen Gijsbert Lap (35) landbouwer en Hendrikus Brugman (25) wagenmaker; overl. Den Haag 22/3/1924).
Bij het huwelijk voor mr. Hendrik Jean Kronenberg, wethouder en ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Arnhem verklaren zij dat van hen in Arnhem zijn geboren de kinderen: Maria Johanna en Engelbertus Theodorus Johannes, die zij bij het huwelijk erkennen en alzo wettigen. Toen Engelbertus werd geboren in 1879 woonde moeder Marie Klara van Brakel in de Tedingstraat in de wijk Klarendal. Getuigen zijn Atse (?) van Ginderen (37) korporaal bij het 8e Regiment Infanterie; Gijsbertus Rosa (39) schoenmaker; Derk Jan Keizer (36), soldaat in het 8e Regiment Infanterie en Carel Jacobus Heskes (45) gemeente bode, allen wonende in Arnhem. De beide moeders verklaren niet te kunnen schrijven. 

In maart 1872 treedt Fredrik A.K. in dienst bij het 8e Regiment Infanterie als hoornblazer. Vermoedelijk bij het 3e Bataljon van het 8e Regiment Infanterie dat in Arnhem was gelegerd.

Op zijn trouwen in 1879 lag het 3e Bataljon van het 8e Regiment Infanterie in Arnhem. Vermoedelijk heeft hij daarbij dus gediend.

Volgens de militaire stamboeken luidde zijn signalement: een ovaal aangezicht; rond voorhoofd; grijze ogen; gewone neus; mond idem; ronde kin; blond haar; wenkbrauwen idem; merkbare tekens, aan het voorhoofd (?). Hij was toen 1 meter, 6 decimeter en 1 mm lang.

Op 25 December 1873 wordt hij bevorderd tot korporaal. 

In april 1884 doet hij mee aan een scherpschutterswedstrijd. Waar is nog onbekend. Hij behaald daar de 1e prijs in de vorm van een vestzakhorloge met inscriptie, dat in 2002 in bezit is van John Patrick Lether (Seatlle, WA) die het van zijn opa kreeg. Het schijnt van vader op kleinzoon over te gaan. 

Op 26 juli 1879 ontvangt hij zijn 1e Chevron (een onderscheiding na 6 jaar dienst in de vorm van een rode omgekeerde V op de linker bovenmouw). Op 26 juli 1885 (na 12 jaar dienst) ontvangt hij de Bronzen Medaille. Op 6 juli 1891 volgt zijn 2e Chevron, waarom niet in 1885 is onbekend. Vier jaar te vroeg ‘Den 31 Mei 1892 uit de sterkte gebracht zijnde aan hem bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1892 no.: 52 een voortdurend pensioen ten bedrage van f. 189,– ’s jaars toegekend’. De redenen zijn ‘grootte en uitge-breide aderspatten op beide onderbeenen’. Uiteindelijk wordt hij bij KB als burger op het Mini-sterie van Oorlog te werkgesteld. Hierna gaf hij op werkman te zijn. Na zijn pensionering woonde hij tot zijn overlijden in bij zijn oudste dochter Marie Johanna die in de Ternootstraat 19 Den Haag woonachtig was.

Hij overlijdt Den Haag vrijdag 12 januari 1940 in leeftijd van 84 jaar en 170 dagen. Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

Een broer van Fredrik is: THEODORUS Lether

geb. Brummen woensdag 18 april 1850 om 6.30 uur vóór het huwelijk van zijn moeder Gerritje Ligtenbeld, de 2e vrouw van Caesar Christoph, geboren thuis bij haar ouders (aangegeven door Karolina Henriette Hubbers (24) geadmitteerd vroedvrouw). Bij dit huwelijk wordt hij als kind van Caesar C. erkend. Niet bekend is of hij ook de natuurlijke vader is of een kind uit een eerdere relatie van Gerritje. Theodorus is metselaar en later brievenbesteller (dat staat niet op zijn Burgelijke Stand kaart, maar wel op een ‘Vragenlijst en Kwartierstaat van zijn zoon Geurt wanneer die trouwt, afgegeven door de Gemachtigde voor Afstammingsbewijzen van het Departement van Binnenlandse Zaken in 1943). Op 1 mei 1891 treedt hij met een jaarwedde van f. 400,– als postbode in dienst van de Posterijen. Zijn standplaats is Steenderen, hij behoort onder het postkantoor Brummen en werkt in Steenderen. Op 16 mei 1905 wordt hij benoemd tot brievenbesteller met een wedde van f. 600,–. Twee jaar later wordt dit verhoogd naar f. 675,- wanneer hij op 16 september 1907 brieven- en telegrambesteller wordt. Op 1 mei 1915 –hij verdient dan f. 725,– wordt hem eervol ontslag verleend.

Op 5 december 1874 geeft de commanderend officier van het 8e Regiment Infanterie toestemming tot het huwelijk (in 1869 ingeschreven voor de Nationale Militie lichting 1870 # 9 en vrijgesteld van wegen het feit dat er al 4 broers hebben gediend). Maar op 27 april 1871 wordt er voor Notaris G.C. van Weiler van Poelwijk in Zutphen een acte gepasseerd waarbij Theodorus plaatsvervanger voor de militie is voor Jacobus van Bronkhorst en ontvangt daarvoor een bedrag van 300 gulden.

Hij trouwt op 30 januari 1875 oud 24 jaar voor ambtenaar en raadslid Jacobus Drekman te Brummen trouwt in Brummen op 30 januari 1875 met de in Doesburg woon-achtige Gerritjen Kets (28) , dienstmeid (geb. Hummelo en Keppel 17 augustus 1846; overl. Brummen 9 mei 1928, dochter van Geurt Kets landbouwer, woonde in Drempt Gem. Hummelo en Keppel (geb. Hummelo en Keppel 31/3/1802; x Rheden 30/3/1839; overl. Hummelo en Keppel 6/6/1872) en Hendrika Ligtenbelt, woonachtig te Drempt, gem. Hummelo en Keppel (geb. Brummen 1/7/1810; overl. Hummelo en Kep-pel 22/12/1897. Allen waren Nederlands Hervormd).

Getuigen zijn: Christiaan Ligtenbeld (51) zonder beroep oom van Theodorus, Johannes Donkers (39) werkbaas, Willem Wesfelink of Heffelink (37) dagloner, Derk ter Maat (56) linnenwever.

Theodorus overlijdt te Zutphen (Pepelstraat 13) op 28 december 1939.
Uit dit huwelijk zijn geboren: 6 kinderen.

En een andere broer was: JOHAN Lether

geb. zondag 9 november 1851 ‘s-morgens om 1 uur. De geboorteakte van Johan wordt opgemaakt door Laurens Hoffman, burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Brummen en de aangifte gedaan door Garedina Henriette Hubberg uit Leuvenheim, vroedvrouw i.v.m. ziekte van de vader Caesar Christoph. Getuigen: Berend Beltman (60) veldwachter en Aalt Boerman (45) dagloner.

Op 23 februari 1878 trouwt hij (26) in Renkum met Maria van Zoest (23) (geb. 26/9/1854 Renkum/Oosterbeek; overl. 31/12/1940 Salt Lake City; begr. 2/1/1941 Salt Lake City USA; dochter van Barend van Zoest en Antje Morren).
Johan treedt op 1 februari 1878 in dienst van de Posterijen in Arnhem. Hij werkt er als brievenbesteller. Hem wordt m.i.v. 1 april 1891 een jaarwedde van f. 725,– toegekend, dat oploopt tot f. 1.050,– in 1917. Op 3 maart 1888 wordt hij bij wijze van straf (de reden wordt niet gegeven) 10 dagen geschorst. Op 1 februari 1917 krijgt hij op eigen verzoek eervol ontslag.

Johan emigreert op 68 jarige leeftijd naar Amerika zijn zonen Johan, Marinus en oudste dochter volgend. Hij vertrekt op 18 januari 1920 uit Rotterdam en komt op 28 januari 1920 met de SS Rotterdam met $ 50 in New York aan om zich te vestigen bij zoon Marinus aan de Roseveld Avenue 677, Salt Lake City, die ook de overtocht betaalde.

Hij overlijdt daar 4 jaar na die verhuizing op zondag 20 juli 1924 en wordt er op de 23e begraven. Hij werd 72 jaar en 254 dagen. Weduwe Maria trok in bij haar dochter Mecheltje en woonde daar 16 jaar tot haar dood in 1940. Ondanks dat ze de laatste jaren van haar leven seniel was, verzorgde Mecheltje haar met liefde en zorg.
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.

Category: Arnhem

Arnhem, Jansplaats 1900-1910

Posted on by 1 comment
Arnhem, Jansplaats, 1900-1910.

Arnhem, Jansplaats, 1900-1910.

Het postkantoor aan het Jansplein ergens tussen 1900 en 1910. (Foto: Brainick, Gelders Archief nr. 1501-04 – B_8327_9).

Category: Arnhem

Arnhem, Schilderstraat 1914

Posted on by 0 comment

Vandaag in de serie „Humans of Old Arnhem” twee klassenfoto’s uit 1914 van de -wat toen nog heette- openbare lagere Schilderstraatschool aan de Schilderstraat in de wijk Heijenoord. De school werd ook wel aangeduid als lagere school 13. De foto’s werden door Frank Lether vanuit de USA naar Hans te Boekhorst gestuurd, en hij stuurde ze weer door naar Oud-Arnhem. Frank wil graag weten of kinderen op de foto door familie worden herkend als ouders of grootouders. Want zoals zo vaak met dit soort foto’s: het is niet bekend wie erop staan. Op één uitzondering na: op een van de foto’s moet een jongen of meisje staan met dezelfde achternaam als Frank: Lether. We weten overigens wel precies wanneer de foto’s zijn gemaakt: op 17 juni 1914. Wie bekende familieleden ziet: laat maar weten in de comments. (Foto’s: collectie Frank Lether).

Category: Arnhem

Arnhem, Tourwagenrally 1954

Posted on by 0 comment

2014-08-14 Markt Tourwagenrally 1954In 1954 werd op de Markt in Arnhem een behendigheidswedstrijd voor tourwagenchauffeurs gehouden. Polygoon-Profiti maakte er destijds een journaal-item van voor tijdens het bioscoopnieuws, met commentaar van de bekende Philip Bloemendal. Klik hier om het filmpje te bekijken: http://goo.gl/sHGD60. (Bron: Instituut Beeld & Geluid).

Category: Arnhem

Arnhem, Filmweek 1975

Posted on by 0 comment

2014-08-13 Filmweek 1975Filmpje: een journaal-fragment op YouTube over de Filmweek 1975 in Arnhem. In de film beelden van een aankondigingsbord ‘Filmweek Arnhem’, exterieur van het Rembrandt Theater aan het Velperplein bij avond, de foyer van het Rembrandt Theater met o.a. de regisseurs Frans Weisz en Bert Haanstra en de acteur Piet Römer, en een scène uit de film ‘Dokter Pulder zaait papavers’ die op het festival in première ging. Het filmpje (54 seconden) kun je hier bekijken: http://goo.gl/Jj9aeY.

Category: Arnhem

Arnhem, De Wiltstraat 1966

Posted on by 0 comment

2014-08-13 De Wiltstraat 1966Café Hessing op de hoek van de De Wiltstraat en de Jacob Cremerstraat, gefotografeerd op 25 juli 1966. Datzelfde pand met Café Nescio in Google Streetview van oktober 2008: http://goo.gl/Bfs2UW. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_38_21_1).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1973

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1973.

Arnhem, Steenstraat 1973.

Een fraaie sfeerfoto van de Steenstraat in 1973, gemaakt door Hans Colijn. Hans woonde in die tijd aan de Steenstraat en kluste in zijn schooltijd bij bij Henstra aan de Spijkerlaan. Hans heeft een vraag aan de Oud-Arnhem-community: hij wil graag een lijstje hebben van alle winkels, die in de ’70-er jaren aan de Steenstraat gevestigd waren. Uiteindelijk moet er een lijstje ontstaan met alle winkels en de bijbehorende huisnummers op een rijtje, van beide kanten van de straat tussen het Velperplein en het Velperpoortstation. Wie Hans wil en kan helpen: geef maar door via de comments. (Foto: Hans Colijn).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1940-1944

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1940-1944.

Arnhem, Velperplein 1940-1944.

Het Velperplein met elektrische trams bij de tramhalte. Deze foto is in de oorlogsjaren gemaakt, het is niet bekend wanneer precies. Het bord op de rechter tram -lijn 1 naar Velp-  meldt „Met de tram naar het Natuurbad Doorwerth”. De naam De Branding was toen kennelijk nog niet in gebruik? De linker tram rijdt de route van lijn 4 naar de Oranjestraat. Boven de trams is nog net een klein stukje van Musis Sacrum zichtbaar.  (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 6361).

Category: Arnhem

Arnhem, Luchtfoto centrum 1953

Posted on by 0 comment
Arnhem, luchtfoto 1953.

Arnhem, luchtfoto 1953.

Luchtfoto van het centrum van Arnhem, gemaakt op 9 juni 1953. (Foto: KLM Aerocarto NV, Gelders Archief nr. 1583 – 17840).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein ca 1960

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein ca. 1960.

Arnhem, Willemsplein ca. 1960.

Drukte op de „grens” Willemsplein-Nieuwe Plein. Het jaar waarin deze foto is gemaakt is niet bekend. Ik schat ’m in op circa 1960, maar wie een betere inschatting heeft: misschien staan er bekenden op aan de hand waarvan het jaar nauwkeuriger kan worden vastgesteld. Laat maar weten in de comments. (Foto: collectie Gert Koene).

Category: Arnhem

Arnhem, Jansbuitensingel 1920 en 1930

Posted on by 0 comment

De bouw van het Vesta-gebouw aan de Jansbuitensingel in 1930. (Foto 1930: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_24_10_44. Foto 1920: het oude Vesta-gebouw, Gelders Archief nr. 1501-04 – M_24_10_14).

Category: Arnhem

Arnhem, Jansbuitensingel 1898

Posted on by 0 comment

2014-08-08 Boerderij Jansbuitensingel 1898Bij de luchtfoto uit 1925 van gisteren merkte Palle Nilsson op dat de open plek aan de Jansbuitensingel -kennelijk- toen al bestond. Wat waarschijnlijk niet veel Arnhemmers zullen weten is dat ergens op die open ruimte in 1898 een boerderij stond. Die boerderij zien we op deze foto van een onbekend gebleven fotograaf. Wanneer dit pand precies is verdwenen is me niet bekend. (Foto: via Benno Landsheer).

Category: Arnhem

Arnhem, Luchtfoto 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zijpse Poort en omgeving, 1925.

Arnhem, Zijpse Poort en omgeving, 1925.

Een fraaie luchtfoto van de Zijpse Poort en omgeving, door KLM Aerocarto NV gemaakt in 1925. Royal aan het Willemsplein wordt op dat moment gebouwd en is zo te zien ie de bouw al aardig ver gevorderd. Het pand van Victoria Vesta ontbreekt nog, dat werd in 1930 gebouwd. Rechts onderaan de Willemskazerne, met links daarvan de HBS. Links het Willemsplein met daarboven de Zijpse Poort. Helemaal bovenaan is de villa in Sonsbeek duidelijk zichtbaar. Rechts bovenaan de Apeldoornseweg. Links bovenaan een deel van de Burgemeesterswijk. Links onderaan de Jansstraat. Midden onder is nog net een stukje van de Koepelkerk op de Jansplaats zichtbaar. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 18387).

Category: Arnhem

Arnhem, Moeder Martinia 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Moeder-Overste Martinia van Insula Dei, 1910.

Arnhem, Moeder-Overste Martinia van Insula Dei, 1910.

Vandaag een bijzondere „Humans of Old Arnhem”. Op 4 juni j.l. had Oud-Arnhem een foto uit de historie van Insula Dei: uit 1910 met weeshuis-reünisten ter gelegenheid van het 50-jarig kloosterjubileum van de eerwaarde Moeder-Overste van Insula Dei M. Martinia (http://goo.gl/ZQzg3Y). Alleen: de Moeder-Overste zelve, die ter gelegenheid van haar jubileum werd geëerd met benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, stond niet op de foto.

Dit gemis bracht Insula Dei-bewoner Hendrik Goudappel ertoe op zoek te gaan naar een foto van de jubilaresse. Voor een artikel in het huisorgaan Carillon van Insula Dei, en voor in Oud-Arnhem. En jawel; hij heeft na het nodige zoekwerk een foto gevonden. Een unieke foto uit 1910 van Moeder Overste Martinia, compleet met de ridderorde. De foto, rond dezelfde tijd gemaakt als de foto met de reünisten, is uniek omdat deze zeer bescheiden vrouw volkomen wars was van complimenten en publiciteit. Deze keer kon ze er kennelijk niet onderuit en liet ze zich uiteindelijk fotograferen.

Martinia, ten tijde van de foto 71 jaar oud, werd in 1839 geboren in Lith (ten noord-westen van Oss in Noord-Brabant) als Mechtildis Johanna van der Hagen. In 1860 deed zij haar intrede bij de Zusters van de Liefde in Tilburg. Een jaar later al verhuisde ze naar Arnhem en kwam te werken in het weeshuis Insula Dei. Onder haar langdurig „bewind” onderging Insula Dei aan het toenmalige Walburgisplein tal van uitbreidingen en moderniseringen. In 1911 werd een forse uitbreiding van het gebouw in gebruik genomen, waarvoor Aartsbisschop Henricus van de Wetering zelfs naar Arnhem kwam. Ook was Martinia actief betrokken bij de totstandkoming van diverse scholen in Arnhem. In 1916 trok Martinia zich terug in het klooster in Tilburg, waar zij in 1919 overleed. (Foto: via Hendrik Goudappel).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1905

Posted on by 0 comment
2014-08-06 Hotel Terminus 1905

Arnhem, Stationsplein 1905.

Het Stationsplein in 1905. Links de hoofdingang van het station. Iets rechts daarvan de Oude Stationsstraat met het oude postgebouw. Op de hoek Hotel Restaurant Continental Terminus. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_22_45).

Category: Arnhem

Arnhem, NSB’ers Rijnkade 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnkade 1945.

Arnhem, Rijnkade 1945.

Bij het opruimen van de enorme puinzooi in de stad werden in 1945 NSB’ers gedwongen de handen uit de mouwen te steken. Bekend is dat een grote groep NSB’ers werd ingezet bij onder meer het opruimen van de puinhopen van het door de Duitsers opgeblazen telefonie- en telegrafiekantoor op de hoek Velperplein-Apeldoornsestraat (waar nu het Rembrandt Theater staat). Van die opruimwerkzaamheden bestaan foto’s, zo is bij Oud-Arnhem bekend, maar die zijn -voor zover ik kan nagaan- nooit gepubliceerd. De betrokken Arnhemse familie’s willen uit schaamte niet dat hun foute familieleden van toen op foto’s te herkennen zijn. De foto van vandaag haalde de publiciteit wel: NSB’ers marcheren met de schop in de aanslag langs de Rijnkade nabij de Sabelspoort, op weg naar de zoveelste opruimklus. De foto dateert van juni of juli 1945. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 2369).

Category: Arnhem

Arnhem, Evacuatie-papieren 1944-1945

Posted on by 0 comment

Afgelopen zaterdag toonde Oud-Arnhem twee unieke foto’s van de evacuatie in september 1944, afkomstig uit de archieven van een Duits persbureau. Naar aanleiding daarvan stuurde Bas Schoel scans in van twee documenten, die (oud)-Arnhemmers -die de evacuatie hebben meegemaakt-, nog wel bekend zullen voorkomen. Het eerste is gedateerd op 26 september 1944: een inschrijfbewijs van -in dit geval- de gemeente Rozendaal, waarop valt te lezen dat de familie Schoel in die gemeente is ondergebracht. Inzender Bas is dan 3,5 jaar oud. Het tweede document is de oproep uit 1945 van de gemeente Arnhem (ondertekend van toen nog waarnemend burgemeester Matser) aan evacuees om terug te keren naar de stad. (Collectie Bas Schoel).

Category: Arnhem

Arnhem, Koningstraat 1959

Posted on by 0 comment
Arnhem, Koningstraat 1959.

Arnhem, Koningstraat 1959.

De Koningstraat op 1 juni 1959. De dan kersverse NATO Kapel brengt een muzikale hulde aan de jarige burgemeester Matser. Het was het eerste officiële optreden van de kapel. (Foto: H. Truin, Gelders Archief nr. 1583 – 2485).

Category: Arnhem

Arnhem, Winkelcentrum Presikhaaf 1969

Posted on by 0 comment
Arnhem, Winkelcentrum Presikhaaf 1969.

Arnhem, Winkelcentrum Presikhaaf 1969.

September 1969: kinderspeeltrein tijdens een feestweek in Winkelcentrum Presikhaaf. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 9459).

Category: Arnhem

Arnhem, Verkeersexamen 1969

Posted on by 0 comment
Arnhem, verkeersexamen april 1969.

Arnhem, verkeersexamen april 1969.

In het kader van -wat toen nog werd genoemd- de verkeersopvoeding legden in 1969 ruim 2.300 scholieren van 71 scholen het verkeersexamen af. Op de foto een paar deelnemers aan dat examen in april 1969. (Foto: Arnhemse Courant, Gelders Archief nr. 1583 – 15911).

Category: Arnhem

Arnhem, Luchtfoto 1971

Posted on by 0 comment
Arnhem, luchtopname centrum 1969.

Arnhem, luchtopname centrum 1971.

Luchtopname van het centrum van Arnhem, gemaakt in 1969. (Foto: Aerophoto-Schiphol, Gelders Archief nr. 1583 – 17838).

Edit: deze foto kan niet in 1969 zijn gemaakt: het Belastingkantoor was toen nog in aanbouw. Dat kantoor werd in 1971 in gebruik genomen. Deze foto moet dus minimaal van 1971 zijn. Ik geef dit weer door aan het Gelders Archief :-).

Category: Arnhem