Monthly Archives: februari 2015

Arnhem, Koningstraat 1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, Koningstraat 1938.

Arnhem, Koningstraat 1938.

Boekwinkel van De Arbeiderspers in de Koningstraat, 1938. Voorbijgangers lezen het laatste nieuws op de voorpagina van Het Volksblad voor Gelderland, dat elke dag na verschijnen achter de ruit van de winkel werd opgehangen. Het Volksblad was een kopblad van Het Volk en verscheen in oktober 1931 voor het eerst onder het motto „In het roode gezin de nieuwe roode krant”. Later werd de leuze „Arbeiders, da’s onze krant!”. De krant profileerde zich als een sociaal-democratisch dagblad. (Foto: H. Heukels, Gelders Archief nr. 1583 – 11875).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1935

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1935.

Arnhem, Steenstraat 1935.

Bakkerij Ratelband aan de Steenstraat 41, gefotografeerd in 1935 door W.H. Scholten. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – D_209_2).

Category: Arnhem

Arnhem, Hotel Haarhuis 1935 en 1952

Posted on by 0 comment

Hotel, Restaurant en Lunchroom Haarhuis op de hoek van het Stationsplein en het Nieuwe Plein, in 1935 gefotografeerd door C.F. de Bont. De lunchroom vestigde zich in dit pand in 1918. Daarvóór was sinds 1912 Lunchroom en Logies Bervoets in het pand gevestigd, zie deze foto uit 1917 welke in april 2014 al eens op Oud-Arnhem stond: http://goo.gl/Z2rFZW. Het hotel werd in 1953 gesloopt, nadat de ernaast gelegen nieuwbouw gereed was gekomen. Op deze foto uit 1953, die in maart 2014 al eens op Oud-Arnhem stond, zien we dat de sloopwerkzaamheden zijn begonnen: http://goo.gl/gtSE4D. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_23_22).

De tweede foto is eind 1952 gemaakt. De vooroorlogse grandeur is volledig verdwenen: het pand staat er wat troosteloos bij. Het fraaie terras rechts is verdwenen. Rechts achter het oude hotel zien we de nieuwbouw, waar nog wordt gewerkt aan de begane grond. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_2659_9).

Category: Arnhem

Treinen Arnhem en omgeving 1980

Posted on by 0 comment

Gevonden op YouTube: filmbeelden uit 1980 van treinen in station Arnhem, plus wat beelden van station Zevenaar met opnames van de oude Rheingold Express die daar arriveert en vertrekt. Voor de treinliefhebbers…

Edit: Oeps, kom er net achter dat ik deze al eens heb gepost, in februari 2013. Nou ja: een keertje herhalen kan geen kwaad. Voor wie het toen heeft gemist zullen we maar zeggen :-). PB.

Category: Arnhem

Arnhem, Kinderkoor Jong Leven 1919

Posted on by 0 comment
Arnhem, kinderkoor Jong Leven, 1919.

Arnhem, kinderkoor Jong Leven, 1919.

Ook weer een fraaie Humans of Old Arnhem, deze foto. Het kinderkoor „Jong Leven” poseert in 1919 voor de camera. Het koor was een onderdeel van de Arnhemse Arbeiders Zangvereniging „Herleving”. De foto lijkt te zijn gemaakt aan de tuinkant van Musis Sacrum gezien de luifel achter de kinderen, maar daar ben ik niet helemaal zeker van. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 15798).

Category: Arnhem

Arnhem, Luchtfoto Rijn 1946

Posted on by 0 comment

Luchtfoto van KLM Aerocarto NV van een winters Rijn-landschap, gemaakt in de winter van 1946. Ik heb de foto opgesplitst in twee stuks: de ene is de complete foto, de tweede een uitvergroting van het deel waar d binnenstad op staat. Details staan bij de foto’s. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 17957).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1919

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein 1919.

Arnhem, Willemsplein 1919.

Op 18 maart worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. De politieke partijen blazen weer hard uit de propagandabus en sturen veelal landelijke politieke kopstukken de provincie in om hun regionale partijgenoten aan te prijzen. In vroeger jaren ging dat heel anders, zoals op deze foto uit 1919 te zien is. De propaganda voor -in dit geval- de gemeenteraadsverkiezingen werd in die dagen uitbesteed aan partijleden, die met paard en wagen en handkarren, opgetuigd met grote borden vol leuzen, door de stad reden om reclame te maken voor -in dit geval- de Economische Bond van voorzitter mr. dr. R.J. de Visser. Die partij was op 15 december 1917 opgericht als liberale partij. Doel van de partij was om de onderlinge verdeeldheid bij de liberalen op te heffen. De Economische Bond was een samensmelting van drie liberale partijen: de Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen, en de links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond. In 1921 werd het ideaal van De Visser (het wegwerken van de onderlinge verdeeldheid) deels verwezenlijkt door de oprichting van de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond, kortweg LSP. In 1946 ging deze partij op in de Partij van de Vrijheid, waaruit in 1948 uiteindelijk de VVD ontstond die we vandaag de dag nog steeds kennen. De foto is gemaakt voor de HBS aan het Willemsplein. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 12529).

Category: Arnhem

Arnhem, Koningstraat 1950-1955

Posted on by 0 comment
2015-02-26 Koningstraat 1950-1955

Arnhem, Koningstraat 1950-1955.

Vanavond een -vind ik tenminste- wel heel leuke Humans of Old Arnhem: er staan er nogal wat op. De foto is ergens tussen 1950 en 1955 gemaakt voor de deur van „stuntslagerij” R. Rutgers aan de Koningstraat. Wie weet hier meer over te vertellen? En herkent iemand wellicht één van de wachtenden op de foto? (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_26_9_8).

Category: Arnhem

Arnhem, Bothaplein 1919

Posted on by 0 comment
Arnhem, Bothaplein 1919.

Arnhem, Bothaplein 1919.

Bothaplein, 1919. Het plein is vernoemd naar Louis Botha (1862-1919), generaal staatsman van de Unie van Zuid-Afrika. De buurt waar het plein ligt heet Transvaalbuurt, vernoemd naar de gelijknamige staat in Zuid-Afrika, opgericht door de Afrikaners (afstammelingen van Nederlandse kolonisten). De straten in de buurt zijn vernoemd naar -wat men begin 1900 noemde- de ”helden” uit de twee Boerenoorlogen.

De Eerste Boerenoorlog werd uitgevochten tussen de Nederlandstalige Boeren en de Britten van 1880 tot 1881. De Britten hadden Transvaal geannexeerd, en daar kwamen de boeren met succes tegen in opstand: zij wonnen en Transvaal werd onafhankelijk.

De Tweede Boerenoorlog duurde wat langer: van 1899-1902. De voortdurende spanningen tussen de Boeren en de Britten waren de aanleiding voor deze oorlog. Deze keer liep het voor de Boeren minder gunstig af: de Britten wonnen -al was dat uiterst moeizaam- en dat betekende het einde van de onafhankelijke Boeren-republieken.

Als je meer wil weten over deze oorlogen: in WikiPedia staat veel informatie over beide oorlogen:
Eerste Boerenoorlog: http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Boerenoorlog

Tweede Boerenoorlog: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Boerenoorlog

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – D_39_7).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1919

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1919.

Arnhem, Steenstraat 1919.

Een prachtig kijkje in de Steenstraat in 1919, gezien richting het Velperplein. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_29_18).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwstad 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwstad 1964.

Arnhem, Nieuwstad 1964.

De Nieuwstad in 1964. De fotograaf staat op de kruising met de Walstraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_28_51_10).

Category: Arnhem

Arnhem, Noord en Zuidstraat 1920-1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Noord en Zuidstraat 1920-1925.

Arnhem, Noord en Zuidstraat 1920-1925.

De Noord en Zuidstraat, gefotografeerd ergens tussen 1920 en 1925. Het waren toen nog twee aparte straatjes, links de Zuidstraat, rechts de Noordstraat. Later is het blokje woningen in het midden afgebroken en is de straat samengevoegd tot één straat: Noord en Zuidstraat, zoals eerder vandaag op de foto uit 1964 te zien is. (Foto: Gelders Archief nr.1501-04 – B_48_11).

Category: Arnhem

Arnhem, Noord en Zuidstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Noord en Zuidstraat 1964.

Arnhem, Noord en Zuidstraat 1964.

De Noord en Zuidstraat, gefotografeerd op 1 augustus 1964. En in Google Streetview in mei 2014: http://goo.gl/D4Ik5C. De fraaie Volkswagen 1500 is op dat moment pas twee jaar jong: de kentekenserie met JD vooraan werd in 1962 uitgegeven. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_19_8).

Category: Arnhem

Arnhem, Noppenstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Noppenstraat 1964.

Arnhem, Noppenstraat 1964.

De Noppenstraat, zijstraatje van de Hommelseweg, gefotografeerd op 1 augustus 1964. Het straatje zou later -in de jaren ’70- landelijke bekendheid krijgen als één van de plekken in Arnhem, waar je hash kon kopen. Op de website van Historisch Klarendal staat een hele serie foto’s uit -vooral- die roemruchte periode, waarin het straatje ook wel de Hasjboulevard werd genoemd: http://goo.gl/NMyrtG. Het straatje bestaat niet meer: in 1980 werden de panden gesloopt. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_29_8).

Category: Arnhem

Arnhem, 3e Nijverheidsstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, 3e Nijverheidsstraat 1964.

Arnhem, 3e Nijverheidsstraat 1964.

Vanavond doen we weer eens een mooie Humans of Old Arnhem. Deze foto is in 1964 gemaakt in de 3e Nijverheidsstraat. En dan natuurlijk de onvermijdelijke vraag: wie zijn dit? (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_9_11).

Category: Arnhem

Arnhem, Oude Klarendalseweg 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Oude Klarendalseweg 1964.

Arnhem, Oude Klarendalseweg 1964.

De Oude Klarendalseweg in 1964, gezien vanaf de spoordijk richting Hommelstraat. Op de voorgrond links zien we de hoek met de Bloemstraat. In het winkeltje op de hoek was destijds de dieren- en zaadhandel van J. Onstenk gevestigd. In de panden rechts zat onder meer de handel in sloten en sleutels van B. Bosman. Veel van die rechter panden waren -op de begane grond- in gebruik als opslagruimte van bedrijven en winkels elders in de stad. Iets links van het midden steekt nog net een stukje van de spits van de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Spoorwegstraat boven de panden uit. In Google StreetView, mei 2014: http://goo.gl/w0Uj8Y. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_35_4).

Category: Arnhem

Arnhem, Oude Kraan 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Oude Kraan 1964.

Arnhem, Oude Kraan 1964.

De Oude Kraan in 1964. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_29_35_6).

Category: Arnhem

Arnhem, Rodenburgstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rodenburgstraat 1964.

Arnhem, Rodenburgstraat 1964.

Een fraaie avond-sfeerfoto van de Rodenburgstraat in september 1964, gemaakt door H. Stempher. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_30_26_8).

Category: Arnhem

Arnhem, Roermondsplein 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Roermondsplein 1964.

Arnhem, Roermondsplein 1964.

Vanavond heb ik een foto voor jullie waar ik geen kaas van kan maken. De foto stamt van 1964 en moet ergens op op het Roermondsplein zijn gemaakt, gezien richting zuidzijde en de Rijn. De barakken op de foto waren voor zover ik heb kunnen nagaan in gebruik als bejaardensoos. Het zijn volgens een omgevingskenner, die ik heb geraadpleegd, niet de Post-Giro-barakken die aan de Onderlangs hebben gestaan: die zagen er anders uit: langer, en rechthoekig zonder zij-aanbouwtjes zoals op de foto. Maar helemaal zeker is ook hij hier niet van. Dit is ook de enige info die „op voorraad” is over deze bouwsels op het plein. Wie kan hier meer over vertellen? (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_38_1).

Category: Arnhem

Arnhem, Sperwerstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sperwerstraat 1964.

Arnhem, Sperwerstraat 1964.

Het eindpunt van trolleybus lijn 2 in de Sperwerstraat, Geitenkamp, gefotografeerd in augustus 1964. En in Google StreetView in november 2008: http://goo.gl/ThmJLi. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_3_3).

Category: Arnhem

Arnhem, Oude locomotievenloods 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, oude locomotievenloods bij Heijenoord, 1964.

Arnhem, oude locomotievenloods bij Heijenoord, 1964.

De oude locomotievenloods op het spoorwegemplacement bij de wijk Heijenoord. De bomen achter de loods staan langs de Noordelijke Parallelweg. De foto moet ergens rond 1964 zijn gemaakt. Weet een van de spoorwegdeskundigen hier of dat klopt, en wanneer die loods is afgebroken? (Foto: uit privé-collectie).

Category: Arnhem

Arnhem, Spoorwegstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Spoorwegstraat 1964.

Arnhem, Spoorwegstraat 1964.

Blik op de Spoorwegstraat vanaf de spoordijk. De foto is in 1964 gemaakt. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_7_16).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, NS-station 1964.

Arnhem, NS-station 1964.

Het NS-station Arnhem in 1964, gezien vanaf de voetgangersbrug tussen de Brugstraat en de Bovenbrugstraat (ook wel bekend als de Diaconessenbrug). Rechts zien we een stukje van het oude postkantoor aan Stationsplein-West, en een deel van dat busstation voor de streekbussen. Ook is nog net een stukje van Bristol op de hoek met het GVA busstation te zien. Links daarnaast het oude stationsgebouw met kenmerkend torentje met klok. En natuurlijk de voetgangersbrug naar de Sonsbeek-uitgang met het bekende koepeltje, dat net niet op de foto staat, waar je voetstappen zo leuk echoden. Dat koepeltje staat tegenwoordig in Park Presikhaaf en doet daar dienst als theehuis. Aan de horizon nog enkele bekende herkenningspunten: dit is weer zo’n foto waarop de (onbekende) fotograaf heel wat bekende Arnhemse herkenningspunten heeft weten te vangen. En dan heb ik het nog niet eens over de fraaie oude treinen… (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_19_8).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1964.

Arnhem, Steenstraat 1964.

De Steenstraat in 1964, gezien vanaf de spoordijk bij het Velperpoortstation waarvan we rechts op de foto nog net een stukje zien. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_28_10).

Category: Arnhem

Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1964.

Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1964.

De Sweerts de Landasstraat in 1964. (Foto: L. Drent, Gelders Archief nr. 1501-04 – B_8122_8).

Category: Arnhem

Arnhem, Gele Rijders 1910-1939

Posted on by 0 comment

De Gele Rijders zijn onlosmakelijk verbonden aan de stad Arnhem. Er hebben dan ook in de loop der jaren heel wat Arnhemmers bij dit regiment gediend. Vandaag een zeer fraaie serie van 15 foto’s van die Gele Rijders uit de collectie van Bas Schoel. De foto’s zijn gemaakt over de periode 1910-1939. Details staan bij de foto’s.

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiusbinnensingel 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1964.

Arnhem, Eusebiusbinnensingel 1964.

Arnhem is natuurlijk trolleybus-stad bij uitstek. Maar er reden ook juweeltjes rond zonder bovenleiding. Zoals deze GVA dieselbus nummer 49, klaar voor een extra rit op lijn 6 naar de Westerbouwing-Kievitsdel. De bus zal hier wel speciaal voor de foto zijn neergezet, want lijn 6 heeft nooit op de Eusebiusbinnensingel gereden. Bus inclusief een tegenwoordig ondenkbare reclame voor het sigarettenmerk Lexington.  (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 6573).

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiusbuitensingel hoek Singelstraat 1920-1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1920-1930.

Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1920-1930.

De sigarenwinkel van G.C. van Ommeren op de hoek van de Eusebiusbuitensingel en de Singelstraat, gefotografeerd ergens tussen 1920 en 1930. Links vaag op de achtergrond panden aan de Parkstraat. Het pand -inmiddels wel behoorlijk opgeknapt met behoud van de originele ornamenten en balkons- staat er nog steeds: http://goo.gl/9dHpfq. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_2573_6).

Category: Arnhem

Arnhem, Tuinstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Tuinstraat 1964.

Arnhem, Tuinstraat 1964.

Vanavond doen we weer eens een Humans of Old Arnhem. Zes kinderen, in 1964 gefotografeerd op een braakliggend terreintje aan de Tuinstraat. De woningen op de achtergond staan aan de Spoorwegstraat. Ook op de balkons zijn nog wat bewoners te zien. Namen iemand? Van de Tuinstraat stond al eens een foto op Oud-Arnhem, ook uit 1964: http://goo.gl/lVEwhF. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_35_27_4).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1964.

Arnhem, Utrechtseweg 1964.

Het Christelijk Lyceum aan de Utrechtseweg in 1964. Het gebouw werd in december 1925 in gebruik genomen en neergezet naar een ontwerp van de architecten Wind en Rothuizen. In de oorlogsjaren was hier een Duits ingenieursbureau van de Luftwaffe gevestigd, en moesten de leerlingen al zwervend langs diverse gebouwen in de stad hun onderwijs volgen. Op de site Arneym kun je veel meer details lezen over de geschiedenis van dit schoolgebouw: http://goo.gl/c7tBvs. Het schoolgebouw in Google StreetView in mei 2014: http://goo.gl/tJdOLp. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_35_33_25).

Category: Arnhem

Filmpje 1975

Posted on by 0 comment

Gevonden door één van de Oud-Arnhem-vrienden: een filmpje uit 1975. Een groep schoolkinderen van de basisschool Kievitshoek in Wilhelminaoord (Friesland) op schoolreis in Arnhem en omgeving. We zien wat beelden van de Westerbouwing, een “ritje” met de boot Eveline vanaf de Westerbouwing naar Arnhem, en de aankomst op de Rijnkade. Kademuur klimmen… Geen Arnhemmer op dat filmpje te zien, wel wat leuke omgevingsbeelden.

https://www.youtube.com/watch?v=TxgyrAUAGsY.

Category: Arnhem

Arnhem, Bakkerstraat 1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, Bakkerstraat 1938.

Arnhem, Bakkerstraat 1938.

Trams in de Arnhemse binnenstad, de Bakkerstraat, in 1938. Gefotografeerd door mevr. G. Leppink. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_4225_7).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1964.

Arnhem, Utrechtseweg 1964.

De Utrechtseweg bij het spoorwegviaduct bij de KEMA in 1964, gezien richting Oosterbeek. En in Google StreetView, oktober 2010: http://goo.gl/S8We43. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_35_33_26).

Category: Arnhem

Arnhem, Musis Sacrum 1982-1983

Posted on by 0 comment

Drie fraaie luchtopnames van de verbouwing van Musis Sacrum in 1982 en 1983.

Category: Arnhem

Arnhem, Weerdjesstraat 1964

Posted on by 0 comment

Vandaag wat foto’s van de Weerdjesstraat in 1964, die er destijds toch wat anders uit zag dan de drukke verkeersader die deze straat vandaag de dag is (Google StreetView juli 2014: http://goo.gl/1jaArH). Op de vier foto’s is voor de autoliefhebbers ook weer het een en ander aan „mooi spul” te zien. Bij twee foto’s staat ook een vraag.

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1997, panorama

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1997, panorama.

Arnhem, Stationsplein 1997, panorama.

Als reactie op de vier foto’s uit 1997 van het Stationsplein maakte Henk Eggink uit dat materiaal een mooi panorama, dat ik toch wel even een extra plaatsje gun hier. Mooi gedaan, Henk!

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1997

Posted on by 0 comment

Vandaag vier leuke kleurenfoto’s van het Stationsplein, gemaakt in 1997. Ingezonden door Johanna Kumpusch-Broens.

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1953-1965

Posted on by 0 comment

Nog twee leuke foto’s van de Markt, de bloemenmarkt om precies te zijn. De eerste foto werd in 1953 gemaakt. Van de tweede foto is het jaar niet precies bekend: kijkend naar de kleding en bebouwing denk ik dat deze ergens rond 1965 moet zijn gemaakt. Kan ook nog wat later zijn. Wie de foto aan de hand van bepaalde details beter kan dateren: roept u maar!

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1938

Posted on by 0 comment

De Markt in 1938. De tram rijdt midden over de Markt tussen het marktpubliek en de kraampjes. Op de achtergrond het Paleis van Justitie, wat op de tweede foto beter zichtbaar is.

Category: Arnhem

Arnhem, Rozemarijnsteeg 1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rozemarijnsteeg 1938.

Arnhem, Rozemarijnsteeg 1938.

De Rozemarijnsteeg in 1938. Dit steegje lag -en ligt nog steeds- als zijstraatje tussen de Jansstraat (tegenover de Jansplaats) en de Munterstraat. Op Google StreetView van mei 2014 kun je zien dat de boog over het steegje er nog steeds zit (http://goo.gl/NFtto8). Het witte huisje aan het eind van de steeg werd in 1939 gesloopt. Het pandje moest plaats maken voor de bouw van het kantoorpand van Van der Wall & Co. NV op de hoek Munterstraat, Pauwstraat en Korenmarkt. Dat pand met het karakteristieke halfronde glazen trappenhuis kent elk Arnhemmer natuurlijk: http://goo.gl/M3pXb3. Behalve het witten huisje moesten voor de bouw van dat kantoor nog twee fraaie panden het loodje leggen. Die panden staan op deze foto uit 1938: http://goo.gl/yYYRLB).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1938.

Arnhem, Stationsplein 1938.

Het Stationsplein in 1938. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_34_23_47).

Category: Arnhem

Arnhem, Tulpstraat 1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, Tulpstraat 1938.

Arnhem, Tulpstraat 1938.

De Tulpstraat in de wijk Heijenoord in 1938. En in Google StreetView in mei 2014: http://goo.gl/wgkDgO. Het vierkante pleintje stond al eens in Oud-Arnhem, op een luchtfoto uit 1924, bovenaan rechts. In die tijd stond het plukje woningen nog volledig vrij in het veld: http://goo.gl/QU13HE. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_35_29_1).

Category: Arnhem

Arnhem, De Steenen Tafel ca. 1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, De Steenen Tafel ca. 1938.

Arnhem, De Steenen Tafel ca. 1938.

Nóg zo’n plek die elke (oud)Arnhemmer wel kent: De Steenen Tafel in Park Klarenbeek naast de Weg achter het Bos. Deze foto is in ca. 1938 gemaakt. Het „tafelblad” is in feite een omgedraaide middeleeuwse grafzerk van Belgisch hardsteen, een overblijfsel van het vroegere klooster Monnikenhuizen. Dat klooster, in 1342 gesticht door de monniken van de Kartuizerorde, stond ooit op de plek waar later de Arnhemse Buitenschool aan de Bosweg werd gebouwd (Foto’s van die school uit 1935 op Oud-Arnhem: http://goo.gl/ejfyih, en Google StreetView mei 2014: http://goo.gl/g30GqB). Rond 1580 werd het klooster alweer gesloopt: Arnhem ging rond dat jaar over op het gereformeerde geloof, en dus was er geen plaats meer voor de monniken. Alleen de grafzerken bleven bewaard, de zogenaamde „stenen tafels”, waarvan er dus één uiteindelijk in Park Klarenbeek terecht kwam.

In januari 2014 brak een flink deel van de tafel af en was een tijdje spoorloos verdwenen (In De Gelderlander van 21 februari 2014 stond hierover een artikel: http://goo.gl/EfU9do. Op de foto bij dat artikel kun je trouwens ook zien dat het mooie vergezicht van vroeger helaas niet meer bestaat: er staat hoogbouw voor).  Al snel werd duidelijk dat het afgebroken deel was meegenomen door medewerkers van de groenvoorziening Presikhaaf Bedrijven, en was opgeslagen op hun werf (http://goo.gl/APvz1Y). Inmiddels -we schrijven begin deze maand- is ook het achtergebleven deel van het tafelblad weg: een steenhouwer gaat de twee stukken weer samenbrengen met een speciale lijmprocedure. In het voorjaar moet de tafel weer compleet te bewonderen zijn (http://goo.gl/HtJivX).

Op de site van Historisch Klarendal staat uitgebreide informatie over De Steenen Tafel: http://goo.gl/ozclRV. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – M_37_39_3).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelseweg 1930-1935

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hommelseweg 1930-1935.

Arnhem, Hommelseweg 1930-1935.

De Hommelseweg hoek Staringplein (links) en Onder de Linden (rechts), gefotografeerd ergens tussen 1930 en 1935. Dezelfde plek in Google StreetView in mei 2014: http://goo.gl/TcL2Tq. Links op de hoek in Google zien we Café Atlanta. Volgens de archiefbeschrijving zat dat cafe er in 1930-1935 ook al, maar ik weet niet of dat klopt. Op de gevel links bovenaan zit wel een bord „Amstelbier alhier verkrijgbaar”. Iemand uit die buurt die weet of Café Atlanta destijds ook al bestond? (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – B_1224_2).

Category: Arnhem

Arnhem, Boerderij De Koppel 1932-1967

Posted on by 0 comment

Zwembad De Koppel. Welke Arnhemmer, en zeker de (ex)bewoners van Arnhem-Zuid,  kent het niet. Op Oud-Arnhem stond in augustus 2013 al eens een interieurfoto uit 1971 van dit zwembad in Malburgen-Oost: http://goo.gl/0xgJFN. Het betrekkelijk kleine bad bestaat niet meer en is vervangen door een nieuw zwembad, De Grote Koppel (http://goo.gl/CJxPcZ).

Wat wellicht minder mensen weten is dat in de buurt van de plek van het eerste zwembad ooit een boerderij De Koppel heeft gestaan. De  boerderij lag in de Malburgse Polder, dat toen nog Huissens grondgebied was. En inderdaad: het zwembad is naar die boerderij vernoemd.

Jos Beijer groeide op op deze boerderij en stuurde Oud-Arnhem een aantal foto’s van die boerderij, die in 1959 door brand werd verwoest en werd vervangen door een noodwoning. In het archief van de Historische Kring Elden staat meer info over de brand.

„Uit een krantenbericht over de brand blijkt dat een inwonende dochter in de vroege ochtend door het geloei van de wind tot haar grote schrik zag dat het woongedeelte van de boerderij in brand stond. Gelukkig heeft zij de overige zes huisgenoten op tijd kunnen waarschuwen. Brandweermannen konden door de sneeuw op dat moment de boerderij moeilijk bereiken: “Zowel de tankwagen als de motorspuit geraakten op de smalle kronkelende en besneeuwde landweg, die de boerderij met de rijksweg Arnhem-Nijmegen verbindt, het spoor bijster en kwamen halverwege in een sloot terecht.” Ondanks werk van brandweermannen uit Elst, Elden en Huissen kon de boerderij niet gered worden. De burgemeester van Huissen wist direct na de brand de oorzaak: kortsluiting. Dat was knap omdat de boerderij helemaal niet op het electranet was aangesloten. Uiteindelijk bleek dat een balk in de schoorsteen vlam had gevat en het vuur sloeg over op het stro op zolder.”

Wisten jullie waar de wijknamen Immerloo, Vredenburg, en de straatnamen De Overmaat, De Pas en Kempke (bij het Shell-station westzijde aan de A325) vandaan komen? De vader en grootvader van Jos hadden hun weilanden in de Malburgse polder die namen gegeven, en de gemeente Arnhem heeft die namen in ere gehouden.

En waar stond die boerderij precies? Op 20 mei vorig jaar stond op Oud-Arnhem een luchtfoto uit 1932 waarop De Koppel duidelijk te zien is. Die foto herplaats ik vandaag bij dit albumpje.

 

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnbrug ca 1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnbrug ca. 1938.

Arnhem, Rijnbrug ca. 1938.

Een vandaag de dag volstrekt ondenkbaar beeld: welgeteld drie auto’s en één paard en wagen op de Rijnbrug. Gefotografeerd rond 1938. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12398).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1942

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1942.

Arnhem, Steenstraat 1942.

De Steenstraat, gefotografeerd op 18 mei 1942. Van de panden links tot aan de hoek met de Bloemstraat is alleen het derde gerekend vanaf de hoek verdwenen. De rest staat er nog. Na de hoek met die Bloemstraat is een heel ander verhaal. Rechts zien we wel weer dezelfde panden terug op de Google StreetView van mei 2014 (http://goo.gl/midTcq).  (Foto: Gelders Archief nr. 1560 – 5230).

Category: Arnhem

Arnhem, Luchtfoto Rijn en omgeving, 1936

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijn en omgeving, 1936.

Arnhem, Rijn en omgeving, 1936.

Vandaag maken we weer eens een rondje door de lucht. Op 5 mei 1936 werd deze luchtfoto van de Rijn en omgeving gemaakt door KLM Aerocarto NV. (Foto: uit privé collectie).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1935-1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, Station 1935-1938.

Arnhem, Station 1935-1938.

Vandaag nemen we weer eens een kijkje in het oude vooroorlogse spoorwegstation. Deze foto werd gemaakt ergens tussen 1935 en 1938. Helemaal rechts zien we nog net een stukje van de Amsterdamseweg met de kenmerkende, trapsgewijs oplopende muur van waarachter je zo leuk naar de treinen kon kijken. Zelfs die muur heeft de vernieuwingsdrift in en rondom het huidige station niet overleefd: vervangen door een saai betonnen exemplaar… (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14519).

Category: Arnhem

Arnhem, Stille Hoek 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stille Hoek 1930.

Arnhem, Stille Hoek 1930.

De Stille Hoek bij Vroom & Dreesmann in 1930. Leden van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) dansen rond de meiboom. De ouders van inzendster waren destijds lid van deze jeugdbeweging. De AJC werd in 1918 opgericht door de SDAP en het NVV, en heeft tot 1959 bestaan. De AJC stond een socialistisch cultuurideaal voor wat niet door iedereen in die tijd werd gewaardeerd. Hoofddoel: opvoeding en ontwikkeling van -wat toen heette- de arbeidersjeugd. Drank en tabak waren verboden, en met lichaamsbeweging, volksdans, muziek, lekenspel en traditionele omgangsvormen werd getracht de jongeren naar een wat hoger sociaal plan te tillen. Eind jaren ’50 liep de belangstelling onder de jeugd voor de AJC dusdanig terug dat de organisatie werd opgeheven. (Foto: ingezonden door Johanna Kumpusch-Broens).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1935

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1935.

Arnhem, Steenstraat 1935.

De Steenstraat in 1935. De fotograaf kijkt richting Velperpoortstation. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2014: http://goo.gl/XIO39w. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14999).

Category: Arnhem

Arnhem, Van Wageningenstraat 1935

Posted on by 0 comment
Arnhem, Van Wageningenstraat 1935.

Arnhem, Van Wageningenstraat 1935.

Hartelijk dank voor alle felicitaties. Leuk! Vandaag eentje uit de wijk Heijenoord: de Van Wageningenstraat in 1935. De fotograaf staat op de Noordelijke Parallelweg. En in Google StreetView in mei 2014: http://goo.gl/UusmrK. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 17354).

Category: Arnhem

Arnhem, Oranjestraat 1950-1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Oranjestraat 1950-1955.

Arnhem, Oranjestraat 1950-1955.

De Oranjestraat in de wijk Lombok, gefotografeerd door B.G. Ham ergens in de periode 1950-1955. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in september 2014: http://goo.gl/I0AfZF. (Foto: Gelders Archief nr. 1570 – 118).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1930-1935

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1930-1935.

Arnhem, Utrechtseweg 1930-1935.

De Utrechtseweg gefotografeerd ergens tussen 1930 en 1935. De fotograaf staat op de hoek met de Hulkesteinseweg. Linksaf bij het tramhuisje de Oranjestraat. Rechtdoor Bovenover en daarnaast Onderlangs. En zo ziet het eruit vanaf dezelfde positie in Google StreetView in september 2014: http://goo.gl/JHJPou. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15676).

Category: Arnhem

Arnhem, ASM 1953

Posted on by 0 comment
Arnhem, ASM 1953.

Arnhem, ASM 1953.

Luchtfoto van de werf, hellingbanen en haven van de Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij, kortweg ASM, gemaakt in 1953. (Foto: collectie Herman Muijser).

Category: Arnhem

Arnhem, Wielrennen 1891-1971

Posted on by 0 comment

Vandaag werd bekend dat de wielerronde Giro d’Talia in 2016 Arnhem zal aandoen. De Gelderse hoofdstad zal gedurende de tweede etappedag de plaats van start en finish zijn. Dit zal natuurlijk niet de eerste keer zijn dat er wielrenners door Arnhem zoeven… De details staan bij de foto’s.

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1956

Posted on by 0 comment

Het Velperplein in april of mei 1956. Op de achtergrond de Stille Hoek met de eerste na-oorlogse V&D. Midden onder staat een VVV verwijzingsbord naar Sonsbeek Flora, de internationale bloemententoonstelling die dat jaar in de maanden april en mei werd gehouden in park Sonsbeek. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16425).

Category: Arnhem

Arnhem, Walstraat 1929

Posted on by 0 comment
Arnhem, Walstraat 1929.

Arnhem, Walstraat 1929.

Een leuke Humans of Old Arnhem vandaag. Deze keer weten we wél wie op de foto staan: drukker M. van Sante en zijn vrouw voor hun drukkerij Ora et Labora aan de Walstraat 63, gefotografeerd in 1929.

Interessant detail op deze foto: achter de winkelier hangt een poster voor het boek „Im Westen Nichts Neues” van Erich Maria Remarque. In zijn boek doet deze Duitse veteraan uit de Eerste Wereldoorlog zijn verhaal over de gruwelen en de zinloosheid van de oorlog. Het boek verscheen in Duitsland in eerste druk op 31 januari 1929, en nog geen drie maanden later kwam ook een Nederlandse vertaling uit.

Het boek veroorzaakte een gigantische rel in Duitsland. Er waren wel meer boeken over die oorlog verschenen, maar daarin werden veelal de heldendaden van de Duitse soldaten verheerlijkt. „Im Westen Nichts Neues” daarentegen was fel anti-militairistisch, en dat viel lang niet bij alle Duitsers in goede aarde. In 1930 werd zelfs een in Amerika vervaardigde film op basis van het boek enkele dagen na de premiere in Berlijn verboden na felle protesten uit de hoek van de Nationaal Socialisten. Er vonden zelfs boekverbrandingen plaats op de Opernplatz in Berlijn. Gedurende het Nazi-regime was het boek verboden.

Het boek werd in Nederland wél goed ontvangen: men wilde lezen aan welke verschrikkingen het land door neutraliteit was ontkomen. De titel was gebaseerd op de dagelijkse legerberichten vanaf het front naar Berlijn, waarin letterlijk stond vermeld dat er geen nieuws was. De Duitse legertop aan het westelijk front nam niet de moeite bij te houden welke soldaten waar en wanneer waren gesneuveld, en maakte er dus ook geen melding van. Of er ook daadwerkelijk exemplaren van dit boek zijn gedrukt bij Ora et Labora is helaas niet bekend. Wie meer wil lezen over dit boek: http://goo.gl/b3TEpG. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 17579).

Category: Arnhem

Arnhem, Walburgstraat 1935

Posted on by 0 comment
Arnhem, Walburgstraat 1935.

Arnhem, Walburgstraat 1935.

De Walburgstraat in 1935. De meeste fotografen kozen destijds voor een blik richting Walburgiskerk. Deze onbekende fotograaf deed het anders, hij beklom één van de torens van de Walburgiskerk en schoot zijn plaatje de andere kant op. Midden onder zien we het stadhuis met op de achterste boek het Duivelshuis. Daarachter de Eusebiuskerk. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 17522).

Category: Arnhem