Monthly Archives: september 2015

Arnhem, Panorama 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Panorama 1910.

Arnhem, Panorama 1910.

Een fraai panorama over een deel van de oude binnenstad, vanaf de Eusebiuskerk gemaakt in 1910. De foto is kennelijk op een feestdag gemaakt: aan diverse gebouwen zien we vlaggen hangen. (Foto: Gelderts Archief nr. 1583 – 18817).

Category: Arnhem

Arnhem, Beekstaat 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Beekstraat 1910.

Arnhem, Beekstraat 1910.

De Beekstraat in 1910. In het pandje op de foto was voorheen de schoen- en laarzenmakerij van Hoffmeijer gevestigd. Voor het raam op de eerste verdieping zit mevrouw Anna Catharina Hoffmeijer-Weijtmans. De dubbele vermelding van de achternaam geeft aan dat haar echtgenoot kennelijk toen al was overleden. De zaak ziet er ook gesloten uit. Links van het pand de Menthenstraat of Menthensteeg, destijds een verbindingsstraatje met de Koningstraat. Het pand, gebouwd in 1901, bestaat nog al is er wel een verdieping op gezet. De indeling begane grond en de ramen op de eerste verdieping is nog hetzelfde (Google StreetView mei 2014): https://goo.gl/24xjpC. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 52).

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1910.

Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1910.

Een fraai pand op de hoek Eusebiusbuitensingel-Boulevard Heuvelink, gebouwd in 1897. De foto is rond 1910 gemaakt. Wie de twee personen op de foto zijn is niet bekend. Het ligt voor de hand -gezien de manier waarop ze poseren- dat het leden zijn van de toenmalige bewoners, de familie B. Suermondt. Deze familie had het pand tot 1924 in bezit. In dat jaar werd het verkocht en in gebruik genomen als internaat voor de buiten Arnhem wonende leerlingen van de Van Limburg-Stirumschool die verderop richting Rijn aan de singel was gevestigd. Na de oorlog is het pand nog tot 1953 gebruikt als leslocatie van deze school. In dat jaar betrok de school de nieuwbouw aan de Zijpendaalseweg.

In de jaren erna raakte het pand langzaam maar zeker in verval. Oud-Arnhem had dit pand al twee keer eerder op de korrel: op een foto uit 1935, waar we zien dat de fraaie gevellijst is vervangen door een eenvoudige dakkapel en ook de fraaie daklijst-opbouw rechts is vereenvoudigd: http://goo.gl/EsrAaV, en op de laatste bekende foto van dit pand uit 1976: http://goo.gl/Anl2WW. Het was toen al geruime tijd onbewoond. Niet lang daarna is het pand gesloopt om plaats te maken voor appartementen. Voor wie al lange tijd niet meer in Arnhem is geweest en het oude beeld nog voor ogen heeft: de hoek ziet er nu zo uit: https://goo.gl/sBtnCL. (Foto van vandaag: L. van den Kerkhoff, Gelders Archief nr. 1501 – 1618).

Category: Arnhem

Arnhem, Malburgen 1964-1965

Posted on by 1 comment

2015-09-28 Film Malburgen 1964-1965Vanavond op Oud-Arnhem maar weer eens wat bewegend beeld. Een filmpje, in 1964 en 1965 in Malburgen gemaakt. Het is een samenraapsel van wat gebeurtenissen in en rond de wijk in die twee jaren. Een leuk tijdsbeeld. Het aardige is ook dat van heel wat mensen in de filmpjes de naam bekend is. We zien onder meer:

  • 1965: een optocht van de gymnastiekvereniging AGVO met fanfarekorps bij de Orchislaan. Te zien zijn o.a. mevrouw van der Velde , meneer Rikken en mevrouw de Groot, Tineke de Groot in wit gymjurkje en gymnastiekuitvoering bij openbare lagere school Prof. Kohnstamm; dames de Groot en Rikken; leden gymnastiekvereniging Actief met vlaggen, gekleed in witte jurkjes marcheren zij achter het fanfarekorps langs de school aan de Gelderse Rooslaan.
  • 1965: gymnastiekuitvoering op het sportterrein.
  • Op de slee: omgeving Bandijk Malburgen West; winter 1964, ijspret op de ondergelopen en bevroren Groene Rivier (uiterwaarden) met veel bewoners van de Vlierstraat, o.a. meneer Oosterom, de heer van der Velde en dochter Yolanda van der Velde, mevrouw de Groot met haar dochters Tineke en Annette, An Kranenburg, Rutger Bilderbeek en Yolanda van Ek. Op de achtergrond zien we o.a. de Rijnbrug, Bandijk, het pompgemaal, de Eldensedijk, de Stadsblokkenweg met woonwagenkamp en de ASM waar Oosterom, van der Velde en filmer Arie de Groot werkzaam waren.

De film is zonder geluid en duurt 18 minuten en 7 seconden. Je kunt het filmpje hier bekijken: http://goo.gl/eXR2ML. Lukt deze link niet, probeer dan deze: http://goo.gl/Abgw71.

(Film: Gelders Archief nr. 1502 – 1065).

Category: Arnhem

Arnhem, Achter den Toren 1905

Posted on by 0 comment
Arnhem, Achter den Toren 1905.

Arnhem, Achter den Toren 1905.

Een schilderachtig stukje Arnhem dat niet meer bestaat: het steegje Achter den Toren naast de Eusebiuskerk, met links het Logement annex Café Restaurant Achter den Toren, zoals het in de volksmond werd genoemd. Het etablissement was destijds eigendom van G. Bosman. Deze panden werden tijdens de gevechtshandelingen in september 1944 volledig verwoest

Het hotel heette kennelijk officieel anders getuige de belettering op de gevel: Burger Hotel? Ik heb geprobeerd de juiste naam te achterhalen in diverse archieven: helaas niets gevonden. Wat ik wel vond in onder meer oude edities van De Kampioen is dat de naam Burger Hotel in die tijd in tal van plaatsen (onder meer Apeldoorn en Den Haag) voorkwam. Zit er een hotelkenner onder de bezoekers van Oud Arnhem die hier wat meer van weet 🙂 ?

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 784).

Category: Arnhem

Arnhem, Amsterdamseweg 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Amsterdamseweg 1910.

Arnhem, Amsterdamseweg 1910.

De Amsterdamseweg in 1910. De straat rechts is de Pels Rijckenstraat, waar destijds de Johanna Stichting, een zorginstelling voor kinderen met een lichamelijke handicap, was gevestigd. De Johanna Stichting, opgericht in 1902, was een voortvloeisel uit de in 1899 gerichte “Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland”. Het stichtingsgebouw aan de Pels Rijckenstraat werd op 27 juli 1903 officieel in gebruik genomen. In 1907 kocht de stichting een tweede pand erbij. In het ene pand woonden de jongens, in het andere de meisjes. Het zou nog tot 1914 duren voordat het meisjespand van elektriciteit kon worden voorzien: de stichting had het financieel niet breed en was afhankelijk van giften. De Johanna Stichting fuseerde uiteindelijk in 1992 met de Stichting Bio Kinderrevalidatie (in Arnhem gestart in 1959) en Klimmendaal.

Over de Johanna Stichting valt natuurlijk veel meer te vertellen, maar dat zou te ver voeren voor deze pagina. Wie die informatie toch graag wil lezen hierbij twee links naar een historisch overzicht, in 1999 gemaakt door Harry Dietz: Historie deel 1: http://goo.gl/1Gj9yq, en Historie deel 2: http://goo.gl/OMC8Zm. Daar kom je onder meer aan de weet hoe de stichting aan haar naam kwam.

Van het straatbeeld van toen is niets meer over, kijk maar vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/7Wx6jU. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 912).

Category: Arnhem

Arnhem, Amsterdamseweg 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Amsterdamseweg 1910.

Arnhem, Amsterdamseweg 1910.

De Nederlandse Poetsdoeken Maatschappij (Neproma) aan de Amsterdamseweg, gefotografeerd in 1910. Dit is waarschijnlijk één van de bekendste en langst bestaande bedrijven die Arnhem heeft gekend. Het bedrijf was een chemische wasserij voor poetsdoeken, die door voornamelijk garagebedrijven werden aangeboden voor schoonmaak. Het bedrijf werd in 1905 geopend. Het hoofdkantoor van het bedrijf was destijds gevestigd in De Olde Munte, een 18e-eeuws patriciërshuis aan de Bakkerstraat. Het bedrijf had ook een filiaal in België.

Eind 1979 sloot het bedrijf de deuren. In 1992, toen het terrein een andere bestemming zou krijgen, kwam een ernstige bodemvervuiling aan het licht. De Neproma-panden waren toen al lang en breed met de grond gelijk gemaakt. Er borrelde oplosmiddel (de oude term daarvoor was vlekkenwater) op uit de grond, waarbij giftige gassen vrij kwamen. Gezondheidsklachten bij omwonenden vormden de aanleiding tot een grondig onderzoek naar de vervuiling. De bodem en het grondwater bleken tot op een diepte van 30 tot 40 meter zwaar vervuild met chemicaliën uit de wasserij. In 1994 werd begonnen met het oppompen van de verontreiniging, die de giftige gassen veroorzaakte. Dat oppompen zou in totaal 8 jaar duren. In die periode werd ruim 20.000 kilo vervuiling opgepompt en afgevoerd.

In 2002 werd uiteindelijk een begin gemaakt met de daadwerkelijke bodemsanering. Vervuilde grond werd tot op 2 meter afgegraven en vervangen door schone grond. De tuinen achter de omliggende woningen ondergingen ook dat lot. Vervuild grondwater werd vanaf 30-40 meter diepte via een ingenieus systeem afgevoerd naar het industriepark Kleefse Waard, waar het werd hergebruikt als industriewater. In 2007 kon de gemeente Arnhem het sein op veilig zetten: de vervuiling leverde geen risico meer op voor de volksgezondheid. Het terrein is nog jarenlang gemonitord op resterende grondwatervervuiling.

Wie meer gedetailleerd wil weten hoe die opschoon-operatie in z’n werk ging kan dat hier nalezen: http://goo.gl/cjMTMe.

Oud-Arnhem had de Neproma trouwens al eens eerder in beeld, op een luchtfoto die ergens in de periode 1920-1925 is gemaakt: http://goo.gl/8FHA7L.

(Noot: deze tekst was el eens eerder op Oud-Arnhem te lezen. Nu in de herhaling voor wie het in 2013 heeft gemist).

(Foto van vandaag: Gelders Archief nr. 1501-04 – 918).

Category: Arnhem

Arnhem, Apeldoornseweg 1905

Posted on by 0 comment
Arnhem, Apeldoornseweg 1905.

Arnhem, Apeldoornseweg 1905.

De Apeldoornseweg in 1905. Het rijtje woningen, gebouwd tussen 1900 en 1904, staat er nog net zo (Google StreetView mei 2015): https://goo.gl/O3iKNm. Op de lege ruimte links werd in 1907 het pand op de hoek met de Paul Krugerstraat gebouwd. Voorbij de woningen linksaf is de Sonsbeekweg. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1179).

Category: Arnhem

Arnhem, Apeldoornseweg 1912

Posted on by 0 comment
Arnhem, Apeldoornseweg 1912.

Arnhem, Apeldoornseweg 1912.

De Apeldoornseweg in 1912. Rechts de bouw van het hoofdkantoor van de Nederlandse Heidemaatschappij. Vanaf dezelfde positie in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/qGMe5S. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1213).

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiusbinnensingel 1900-1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Eusebiusbinnensingel 1900-1910.

Arnhem, Eusebiusbinnensingel 1900-1910.

Een stukje van de Eusebiusbinnensingel, gefotografeerd door H.A.Th.M. Kok, ergens tussen 1900 en 1910. De fotograaf staat op de Dam. Links op de achtergrond de St. Walburgiskerk. In het midden een doorkijk naar het St. Walburgisplein met daar rechts bij het hek met de lantaarns Insula Dei. De Eusebiuskerk steekt in de verte boven de bebouwing uit. Het kleine torentje rechts staat op het dak van Insula Dei. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 3346).

Category: Arnhem

Arnhem, Verlengde Hoflaan 1900-1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Verlengde Hoflaan 1900-1910.

Arnhem, Verlengde Hoflaan 1900-1910.

De Verlengde Hoflaan in de wijk Klarendal, gefotografeerd ergens tussen 1900 en 1910. Links het nog altijd bestaande pand met de pastorie van de RK Kerk van Johannes (Jan) de Doper (gebouwd in 1894-1895), in de volksmond beter bekend als de St. Janskerk. Het pastoriegebouw, gebouwd in 1896, zien we weer terug op deze Google StreetView-foto uit mei 2015: https://goo.gl/1hF2hw. De laatste dienst in de kerk werd gehouden op 25 september 2011. Sinds mei 2013 is in het kerkgebouw een zogenaamd Memorarium: een plek waar overledenen kunnen worden herdacht. In het gebouw is tevens een Maria-kapel ingericht rond het Mariabeeld, dat daar sinds de jaren ’50 staat. Dit beeld wordt in de volksmond ook wel de “Moeder van de Wijk” of de “Moeder van Klarendal” genoemd. Wat de huidige bestemming van het pastoriegebouw is weet ik niet: wie weet daar meer over? (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4207).

Category: Arnhem

Arnhem, Jacob Cremerstraat 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Jacob Cremerstraat 1910.

Arnhem, Jacob Cremerstraat 1910.

Een mooie Humans of Old Arnhem: stratenmakers aan het werk in de Jacob Cremerstraat in 1910. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/2CGRjv.

Category: Arnhem

Arnhem, Ketelstraat 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Ketelstraat 1910.

Arnhem, Ketelstraat 1910.

De foto van vandaag is niet zo best van kwaliteit, want gemaakt vanaf een drukwerkje. Maar toch te leuk om niet mee te nemen op Oud-Arnhem. Op de foto zien we de tweede in Arnhem geopende bioscoop waar “Levende Sprekende Zingende Musiceerende Beelden” werden vertoond: het Arnhems Theater aan de Ketelstraat nummer 13. Deze bioscoop werd op 6 juni 1908 geopend en bood plaats aan 240 bezoekers.

De eerste bioscoop in de Gelderse hoofdstad was de Fotorama aan de Kortestraat 5, geopend op 1 november 1907. Luxor aan het Willemsplein opende op 26 mei 1915, en een andere bekende vroege bioscoop -Palace aan de Steenstraat- opende op 11 februari 1911 haar deuren.

In 1912 werd het Arnhems Theater verbouwd waarbij de brandveiligheid werd verbeterd. Aanleiding hiervoor was de brand in bioscoop Apollo aan de Kortestraat op 17 mei 1912. Kortsluiting in de projector was vermoedelijk de aanleiding voor deze brand, waarbij dat theater -ruim een jaar eerder geopend op 20 februari 1911- geheel verloren ging. Na de verbouwing telde het Arnhems Theater 218 zitplaatsen.

Van heuse speelfilms was in die tijd nog nauwelijks sprake. De voorstellingen bestonden uit een reeks korte filmpjes met uiteenlopende onderwerpen en thema’s. Een voorbeeld: op 24 maart 1911 kregen de bezoekers van het Arnhems Theater het volgende aan spannende titels 🙂 voorgeschoteld: De Hoedgeschiedenis, Vertelling van Roodkapje en Assepoester met kerstnacht, Nauke heeft de trein verzuimd, Meijer verwacht Zeppelin, Piefke gaat op jacht, Herfststemming, Fritsje op het oorlogspad, en als klap op de vuurpijl  het romantische Het Aangename Vis à Vis.

Het maakte de bezoekers destijds niet zo veel uit waar de film over ging: ze kwamen vooral om zich te vergapen aan de magie van beweging en geluid. Bij Cinema Context, een database vol informatie over de Nederlandse film- en bioscopengeschiedenis, staat een lijstje met nog meer filmpjes die in die tijd in het Arnhems Theater werden vertoond: http://goo.gl/eMnjVy. Het filmhuis werd uiteindelijk in 1955 gesloten. De foto is in 1910 gemaakt. (Bron: Cinema Context). (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5533).

Category: Arnhem

Arnhem, Ketelstraat 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Ketelstraat 1910.

Arnhem, Ketelstraat 1910.

De Ketelstraat in 1910, gefotografeerd vanaf het Land van de Markt. Links de Koningstraat. Vanaf ongeveer dezelfde positie in Google StreetView in mei 2014: https://goo.gl/tHRpcV. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5534).

Category: Arnhem

Arnhem, Land van de Markt 1900-1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Land van de Markt 1900-1910.

Arnhem, Land van de Markt 1900-1910.

Een leuk rijtje Humans of Old Arnhem poseert voor de fotograaf. Ze staan op het Land van de Markt. Links de Ketelstraat, rechtdoor de Bovenbeekstraat met op de achtergrond de Willemskazerne. Rechts een deel van het toenmalige politiebureau. De foto is ergens tussen 1900 en 1910 gemaakt door fotograaf Moonen. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6730).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1920.

Arnhem, Markt 1920.

Ook een fraaie foto van de Markt rond 1920. Links Hotel Keizerskroon met rechts ernaast De Waag. Daar rechts weer van zien we weer de kosterswoning, die eergisteren ook al te bewonderen was. Op deze foto kun je wat beter zien waar precies dit pand stond: midden op wat tegenwoordig de Turfstraat is. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 7681).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1920.

Arnhem, Markt 1920.

Al snuffelend en zoekend naar leuke foto’s in archieven, fotoboeken en toegezonden materiaal kom je soms een foto tegen waar je met plezier naar kijkt. Dit is er zo eentje. Twee Humans of Old Arnhem op de Markt, gefotografeerd rond 1920. We weten niet wie het zijn maar ze behoorden zo te zien zeker niet tot het armere deel van de stadsbevolking. Wie het dan wel zijn, daar komen we waarschijnlijk nooit achter, tenzij hier iemand blij verrast wordt door herkenning van familie of in die tijd bekende figuren (want zo zien ze er wel uit) :-). En dat lezen we dan natuurlijk graag in de commentaren. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8010).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt-Turfstraat 1910-1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt - Turfstraat 1910-1920.

Arnhem, Markt – Turfstraat 1910-1920.

Vanavond weer zo’n stukje Arnhem waarvan je je vandaag de dag niet meer kunt voorstellen dat het er ooit zo heeft uitgezien. De fotograaf staat op het meest noordelijke stukje van de Markt. Links De Waag aan de Turfstraat, en rechts nog net zichtbaar een klein stukje van de Eusebiuskerk. Het grote pand in het midden is de toenmalige kosterswoning. Rechts van de kosterswoning de Torensteeg. De foto is ergens tussen 1910 en 1920 gemaakt. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/b9iG8D. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8195).

Correctie: het straatje rechts is niet de Torensteeg maar Achter den Toren.

Category: Arnhem

Arnhem, Walburgstraat 1970

Posted on by 0 comment

Twee kiekjes uit 1970, ingezonden door Paul van Haaften. Twee plekjes die elke Arnhemmer wel kan dromen: het Duivelshuis en het Paleis van Justitie, en de fontein bij het stadhuis beiden, aan de Walburgstraat.

2015-09-17 Duivelshuis Justitie 1970 2015-09-17 Stadhuis fontein 1970

Category: Arnhem

Arnhem, Johan de Wittlaan 1938

Posted on by 0 comment
Arnhem, Johan de Wittlaan 1938.

Arnhem, Johan de Wittlaan 1938.

Zomaar een simpel familie-fotootje van drie Humans of Old Arnhem, gemaakt aan het eind van de Johan de Wittlaan bij het spoorviaduct, eind 1938. Het aardige is dat de namen van deze personen bekend zijn. Het zijn de grootouders van inzender Kees de Ru. Rechts loopt Leonardus Frederikus Ploeger, oud-leraar bij Ambachtsschool en Avondschool voor Handwerklieden in Arnhem, met naast hem zijn vrouw Maria Ploeger-Velthuis. Links hun dochter Martha Maria Ploeger, de moeder van Kees de Ru. Kees’ grootvader is op 15 maart 1939 overleden in Arnhem. De foto is in een ander opzicht wel opmerkelijk: het hakenkruis links achter de wandelaars werd er dus in 1938 al aangebracht, al hebben -zo te zien aan de vegen- anderen weer geprobeerd het hakenkruis te verwijderen. Hakenkruizen in het Nederlandse straatbeeld van 1938 kwam wel vaker voor, maar nog niet zo heel veel. Zo bezien is dit dus wel een beetje een bijzondere foto. Kees laat weten voor alle duidelijkheid dat zijn familie juist zeer anti-Duits was. “Ik denk dat ze in die tijd al zo gewend waren aan die schilderingen dat ze er niet meer van opkeken”, laat Kees weten. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/oOqMLU.

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwstad 1905-1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwstad 1905-1910.

Arnhem, Nieuwstad 1905-1910.

De winkel “Geldersche Vleeschwaren” van de familie Groeneveld in de Nieuwstad, gefotografeerd ergens tussen 1905 en 1910. Na enig vergelijkend speurwerk in Google StreetView kwam dit pandje op huisnummer 10 tevoorschijn dat volgens mij hetzelfde is als destijds de winkel van Groeneveld. De ornamenten, versieringen en raambogen komen in elk geval overeen, alleen het luchtrooster is er niet meer: https://goo.gl/mlctNW. Een leuke Humans of Old Arnhem ook weer. Het is aannemelijk dat de man op de foto Groeneveld met zijn (?) drie kinderen is, maar dat is niet beschreven dus ook niet zeker. Is er nog Groeneveld-familie in Arnhem die dit kan bevestigen? En misschien zijn de namen van de drie kinderen ook nog te achterhalen? Als je wat weet: geef het even door in de commentaren :-). (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8857).

Category: Arnhem

Arnhem, Film feest 10 jaar bevrijding

Posted on by 0 comment

2015-09-15 Film 10 jaar bevrijdingVanavond maar weer eens wat bewegend beeld. Met heel wat Humans of Old Arnhem in beeld. In 1955 filmde W.S. Jacquet de feestelijkheden in Arnhem ter gelegenheid van 10 jaar bevrijding. In de film zien we achtereenvolgens: Aan de Jansbinnensingel worden banken en stoelen geplaatst voor leden van de ‘Soos voor Ouden van dagen’, er wordt voor hen koffie ingeschonken,  wachten in de zon, deelnemers aan de optocht: strijders te paard, een muziekkorps,  militairen met vlaggen, “Het Vredesverlangen” in witte gewaden. Thema’s evacuatie en wederopbouw, een delegatie van de Unie van Vrouwelijke vrijwilligers UVV, Accordeon- en Tamboervereniging ‘Vol Van Wilskracht’. Verder in de optocht zien we vertegenwoordigers van politie, brandweer en padvinderij. De film is zonder geluid en duurt 05:03 minuten.

Je kunt de film hier bekijken: http://goo.gl/zYz1Xm. (Film: Gelders Archief nr. 1502 – 1617-02).

Category: Arnhem

Arnhem, Arnoudstraat 1910

Posted on by 0 comment
2015-09-15 Oude Velperweg Arnoudstraat 1910

Arnhem, Arnoudstraat 1910.

De Arnoudstraat, in 1910 gefotografeerd vanaf de Oude Velperweg. Links op de hoek is dan gevestigd de kruidenierswinkel van E. Kuijl. De panden links bestaan niet meer: daar staat nu het complex flatwoningen langs de Wichard van Pontlaan, gebouwd in 1965. Ook het pand aan het einde van de straat bestaat niet meer: op die plek werden in 1958 eengezinswoningen  gebouwd. Het pand rechts op de hoek bestaat nog wel, al is de ramenpartij op de begane grond wel enigszins aangepast. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/XxWnXx. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9455).

Category: Arnhem

Arnhem, Pauwstraat 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Pauwstraat 1910.

Arnhem, Pauwstraat 1910.

De Pauwstraat, gefotografeerd in 1910. De fotograaf kijkt in de richting van de Jansstraat. Rechts op huisnummer 9 is dan het Hotel Café Restaurant De Constabel gevestigd. Datzelfde bedrijf kwamen we al eens tegen op een eerder op Oud-Arnhem gepubliceerde foto uit 1942: http://goo.gl/lDvKl6. En dit is wat je ziet vandaag de dag (Nou ja, bijna: Google StreetView 2014) als je op dezelfde plek gaat staan: https://goo.gl/Inb3gN. Het hotelpand bestaat nog wel maar is ingrijpend gemoderniseerd. Op de plek waar ooit de toegang tot de “Uitspanning Automobielen” was (de garage van het hotel) is nu de ingang naar de appartementen op huisnummer 10. Ik denk niet dat de huidige bewoners zich realiseren dat ooit “door hun voordeur” de automobielen van de rijkere hotelgasten in- en uit tuften… Het hotel heeft nog tot in 1962 bestaan. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9748).

Category: Arnhem

Arnhem, Schipbrug 1880

Posted on by 0 comment

2015-09-13 Schipbrug 1880Dit is één van de oudste foto’s van de oude Schipbrug. De foto is in 1880 gemaakt door Th. Bruining. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13323).

Category: Arnhem

Audrey Hepburn

Posted on by 0 comment

2015-09-13 Young Audrey HepburnEen beetje Ernummer weet natuurlijk wel dat de later wereldberoemde Audrey Hepburn een deel van haar jeugd in Arnhem heeft doorgebracht. Pieter Kwant maakt me attent op een website met veel (deels zeldzaam) fotomateriaal van Audrey Hepburn, voor een deel uit haar Arnhemse tijd. Zeker de moeite waard om even te bekijken. Dank Pieter voor de tip!

http://www.vintag.es/2014/11/rare-photos-of-young-audrey-hepburn.html?m=1

Category: Arnhem