Monthly Archives: mei 2017

Arnhem, Velperplein 1958

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperplein 1958.

Drukte op het Velperplein in de zomer van 1958. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 10777).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1910

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1910.

Willemsplein hoek Oude Stationsstraat (linksaf) in 1910. In het pand op de hoek is dan gevestigd het Vegetarisch Hotel, Pension en Restaurant Pomona. In dat pand zou in 1920 Hotel Continental haar deuren openen. Advertentie hierover in de Arnhemsche Courant van 30 maart 1920: https://goo.gl/3MHoOV. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8843).

Category: Arnhem

Arnhem, Marktplein 1996

Posted on by 0 comment

Arnhem, Marktplein 1996.

Winkels aan het Marktplein in de wijk Geitenkamp in 1996. In de verte het vast wel bij menig Geitenkamper bekende Café ’t Klinkertje. De elektrozaak en het café van toen zitten er na 21 jaar nog steeds. Het Warenhuis is wel verdwenen, daar zit nu een ijssalon annex pizzeria. Vergelijk maar met Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/tt3wld. (Foto: Piet Veeren, Gelders Archief nr. 1526 – 1605).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1955

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperplein 1955.

Momentopname op het Velperplein, 1955. Vanaf ongeveer dezelfde plek in Google StreetView: https://goo.gl/yPSENK. Het pand waar destijds Van Daalen Bros was gevestigd bestaat niet meer. De twee panden rechts ervan nog wel: in het meest rechtse pand zit ook vandaag de dag nog steeds de One Day Cleaning-service. De panden links naast het nog steeds bestaande flatgebouw op de hoek met de Apeldoornsestraat (gebouwd in 1954) zijn ook verdwenen: daar staan nu kantoren. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 10790).

Category: Arnhem

Arnhem, Alexanderstraat 1960

Posted on by 0 comment

Arnhem, Alexanderstraat 1960.

De christelijke School met den Bijbel -ook bekend als de Lombokschool- in de Alexanderstaat nr. 35 in de wijk Lombok, 1960. Het pand bestaat niet meer: de actuele situatie in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/T9WsrI. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 72).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1950

Posted on by 0 comment

Arnhem, Nieuwe Plein 1950.

Het Nieuwe Plein, 12 juni 1950. Op dit plein waren -totdat Stationsplein-West in gebruik werd genomen- haltes van streekbussen. Ter oriëntatie: achter de bus aan de overkant de Korte Hoogstraat naar de Korenmarkt. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 1627).

Category: Arnhem

Arnhem, Goeman Borgesiusplein 1943

Posted on by 0 comment

Dat het met de voedselvoorziening tijdens de Tweede Wereldoorlog niet zo best was gesteld is wel bekend. De schaarste dreef Arnhemmers er toe om op pleinen en veldjes in de wijk gewassen te verbouwen voor de buurtbewoners. Zoals op de eerste foto op het Goeman Borgesiuspein in 1943, waar aardappelen werden verbouwd. Van die oogstdag stond eerder al eens een foto op Oud-Arnhem: https://goo.gl/4cMgKH. Dat gebeurde allemaal op dit plein: Google StreetView oktober 2016: https://goo.gl/RljRCB.

Arnhem, Goeman Borgesiusplein 1943.

Ook bovenaan de Bakenbergseweg bij de Schelmseweg werd het open veld benut voor aardappelteelt. Op die plek werd de tweede foto gemaakt in september 1944. Op die foto, kwalitatief helaas niet al te best, zien we links wijkbewoners bezig met de aardappeloogst op de ruimte, waar tegenwoordig het Shell pompstation staat: Google StreetView mei 2016: https://goo.gl/w84gxx.

Arnhem, Bakenbergseweg 1944.

Category: Arnhem

Arnhem, Statenlaan 1952

Posted on by 0 comment

Arnhem, Statenlaan 1952.

De Statenlaan in 1952, met rechts het Gymnasium, in 1939 in gebruik genomen. In de verte de kerk De Rank aan de Groen van Prinstererstraat, die in 1952 in gebruik werd genomen door de hervormd-gereformeerde gemeente. Deze wijkgemeente verhuisde in het voorjaar van 2009 naar de voormalige kerk van Elden in Arnhem-Zuid. Voor zover ik kon nagaan is het kerkgebouw nog steeds “in functie”, nu bij de Chinese Protestantse Kerk. De Statenlaan in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/alRKB9. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 3837).

Category: Arnhem

Arnhem, Harmonielaan 1960

Posted on by 0 comment

Arnhem, Harmonielaan 1960.

Noodwoningen aan de toenmalige Harmonielaan in de wijk Alteveer, 1960. De noodwoningen werden in 1968 afgebroken. Met de sloop van de woningen verdween ook de straatnaam van de kaart. De huizen in de verte staan aan de Diepenbrocklaan. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 40).

Category: Arnhem

Arnhem, Broekstraat 1965

Posted on by 0 comment

Arnhem, Broekstraat 1965.

De Broekstraat in de wijk Het Broek in 1965. Linksaf de Van Imhoffstraat. De oorspronkelijke panden aan deze straat achter terug van de fotograaf zijn vervangen door nieuwbouw. De woningen op de foto stammen uit 1934. Ze staan er nog en zijn inmiddels behoorlijk opgeknapt. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/iwcXfi. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 1082).

Category: Arnhem

Arnhem, Broerenstraat 1965

Posted on by 0 comment

Arnhem, Broerenstraat 1965.

De Broerenstraat hoek Kerkstraat (rechts) in 1965. De panden aan de Broerenstraat zijn niet lang na het nemen van deze foto gesloopt. Ter plekke ziet het er nu “ietwat anders” uit: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/xNxU1R. Puzzelvraag: wie of wat was in het hoekpand gevestigd? Het was kennelijk niet zomaar een doorsnee pand, gelet op de ooit forse en wat statige ingang. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 1108).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1950

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperplein 1950.

Sfeervolle avond op het Velperplein in 1950. Het terras van de Rotonde bij Musis Sacrum is op dit late uur nog goed gevuld. De feestverlichting in de muziektent was  aangelegd in verband met de manifestatie Parijs in Arnhem. (Foto: Jaquet, Gelders Archief nr. 1534 – 1272).

Category: Arnhem

Arnhem, Elderveldplein 1984

Posted on by 0 comment

Arnhem, Elderveldplein 1984.

Winkelcentrum Elderhof op het Elderveldplein in 1984. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 2022).

Category: Arnhem

Arnhem, Van Pallandtstraat 1962

Posted on by 0 comment

Arnhem, Van Pallandtstraat 1962.

In de jaren ’60 kon je ze nog overal in de Arnhemse wijken tegenkomen: de bakker die met zijn mechanische hond de ronde deed. Zoals deze in de Van Pallandtstraat, gefotografeerd op 11 april 1962. De naam van de bakker is helaas niet bij de foto gedocumenteerd. De broodkar stond destijds op deze plek: Google StreetView oktober 2016: https://goo.gl/4XG0GE. (Foto: Jaquet, Gelders Archief nr. 11-4-1962).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1900

Posted on by 0 comment

Arnhem, Markt 1900.

Zomaar een fotomomentje op de “Groote Markt”, september 1900. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 1319).

Category: Arnhem

Arnhem, Jansbuitensingel 1985

Posted on by 0 comment

Arnhem, Jansbuitensingel 1985.

De Jansbuitensingel in 1985. Met links een winkel die elke (oud)Arnhemmer nog vers in het geheugen zal liggen: Radio Te Kaat, later Te Kaat. De winkel en het pand ernaast werden in 2004 gesloopt vanwege de verbreding van de Zijpsepoort. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 4620).

Category: Arnhem

Arnhem, Beethovenlaan 1944

Posted on by 0 comment

Arnhem, Beethovenlaan 1944.

Foto’s van de oorlogsschade in Arnhem zijn er genoeg. Maar foto’s, door burgers gemaakt tijdens de gevechten in september 1944, zijn er niet zo veel. Dit is er een van, gemaakt door Dr. R.S. Tjaden Modderman. We zien woningen aan de Beethovenlaan op 17 september 1944. Rond het middaguur wierp een geallieerd jachtvliegtuig, volgens Modderman en een andere ooggetuige van het type Hawker Typhoon (https://goo.gl/JxcP3D), enkele bommen af op huizen aan de Beethovenlaan. Modderman stond toevallig buiten met zijn camera in de Lisztstraat en drukte af direct nadat de eerste bom was gevallen. We zien rook en stof in het rond vliegen als gevolg van de explosie. Waarom die huizen werden gebombardeerd vertelt het verhaal niet. Ter oriëntatie: het meest rechtse pand aan de Beethovenlaan heeft huisnummers 27 en 29. Dat zijn dus deze woningen: Google StreetView mei 2016: https://goo.gl/NOHVYj. Vanaf dezelfde positie als Modderman kan nu geen actuele foto meer worden gemaakt: het toen open veld is bebouwd met flatwoningen. Op de foto zien we links een rij sparren. Die staan langs de Mahlerstraat bovenaan het talud naar het toenmalige Gemeenteziekenhuis. Die sparren staan er nog steeds, natuurlijk een flink stuk groter gegroeid: https://goo.gl/ziCQGA. (Foto: Gelders Archief nr. 1560 – 4332).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1964

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1964.

Fruitstalletje midden op het Willemsplein, 1964. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 4622).

Category: Arnhem

Arnhem, Roermondsplein 1900

Posted on by 0 comment

Arnhem, Roermondsplein 1900.

Weet je wat, dacht Van Heuven & Co., winkel in speelgoederen in de Rijnstraat 36: we laten een mooie ansichtkaart drukken vanwege de komende Sinterklaas-periode. En zo geschiedde. Maar waarom men dan geen plaatje van de winkel in de Rijnstraat met de “St. Nicolaas étalage” koos maar van het noordelijke deel van het Roermondsplein… geen idee. Adverteren in de krant deed-ie ook: in de Arnhemsche Courant van 4 november 1909: https://goo.gl/TGSp2v. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 1973).

Category: Arnhem

Arnhem, Dullertstraat 1950

Posted on by 0 comment

Arnhem, Dullertstraat 1950.

Een heleboel jonge Humans of Old Arnhem zwaaien naar de camera van fotograaf Jaquet. Vrolijke boel. De foto is in de zomer van 1950 gemaakt bij Zwembad Thialf aan de Dullertstraat in het Spijkerkwartier. Wat precies de aanleiding was voor deze vrolijke boel vertelt het verhaal helaas niet. Ziet iemand bekenden? (Foto: Jaquet, Gelders Archief nr. 1534 – 1420).

Category: Arnhem

Arnhem, Parkstraat 1900

Posted on by 0 comment

Arnhem, Parkstraat 1900.

De Parkstraat in 1900. De foto is gemaakt op 5 juni dat jaar. We kijken richting Eusebiusbuitensingel. Vooraan links- en rechtsaf de Kastanjelaan. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/zWtgIk. Op de lege plek rechts, naast de hoekwoning, werd in 1926 de Vrijzinnig Hervormde Kerk in gebruik genomen (https://goo.gl/Zqdqen). (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 1884).

Category: Arnhem

Arnhem, Klarendalseweg 1975

Posted on by 0 comment

Arnhem, Klarendalseweg 1975.

De Klarendalseweg in 1975. Vooraan rechtsaf de Koolstraat. Linksaf de Akkerstraat met op de hoek in het witte pand Café Molenhoek. Vanaf (bijna) dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/RWSRnt. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 4327).

Category: Arnhem

Arnhem, Onder de Linden 1960

Posted on by 0 comment

Arnhem, Onder de Linden 1960.

Onder de Linden in 1960. Links de onderdoorgang naar de Borgadijnstraat. Vanaf dezelfde positie in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/enTHlV. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 6094).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1954

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperplein 1954.

Het oostelijk deel van het Velperplein met de toegang naar de Steenstraat in april 1954. Het verkeer rechts komt vanaf de Velperbuitensingel. Op het dak van het pand van Oostvogel de welbekende reclame van de RVS. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16257).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperbuitensingel 1926

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperbuitensingel 1926.

Fraaie opname van de winkel van Opticien en Bandagist C. O. Reinsdorf uit 1926. De zaak, die momenteel het 100-jarig jubileum viert, was destijds gevestigd aan de Velperbuitensingel nr. 3. Paar leuke details: in het middelste raam op de eerste verdieping zien we een weerspiegeling van een van de koepels op het dak van Musis Sacrum. Ook in de reclameplaat op de begane grond is een leuke weerspiegeling te zien: een stukje muur van Musis Sacrum, en het vijfkantige dak van het uitbouwtje van het tramgebouw van de GSM naast Musis Sacrum. Dat gebouwtje, in 1926 in gebruik genomen en in deze foto dus nog gloedjenieuw (en gelet op de schutting waarschijnlijk nog in de afrondingsfase van de bouw), vormde de eindhalte van de tramlijn Dieren-Velp-Arnhem van de GSM (Gelderse Stoomtram Maatschappij). Het tramhuis stond al eens op Oud-Arnhem tijdens de bouw in 1926: https://goo.gl/ngpCts. Opticien Reinsdorf bestaat (dus) nog steeds en is tegenwoordig gevestigd aan de Van Muijlwijkstraat. Het pand waar de zaak destijds was gevestigd bestaat nog steeds: Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/FkVXsv. Advertentie van Reinsdorf in de Arnhemsche Courant van 18 september 1926: https://goo.gl/Cp5MC8.  (Foto: privé collectie Reinsdorf, ingezonden door VDB Communicatie/Rob van der Berg).

Category: Arnhem

Arnhem, Schrassertstraat 1976

Posted on by 0 comment

Arnhem, Schrassertstaat 1976.

De Schrassertstraat in de wijk Sint Marten in 1976. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/yq9vIl. Van de bebouwing van toen in deze straat is alleen het rijtje rechts vóór de Maarten van Rossumstraat (rechtsaf) nog bestaand. Het huis rechts op de hoek stamt volgens het kadasterregister uit 1875. De rest is verdwenen en heeft in de jaren ’80 en ’90 plaatsgemaakt voor nieuwbouw. In de verte de Nijhoffstraat, waar de oude bebouwing -opgeknapt- nog wel bestaat. Het tegenwoordig witte huisje stamt uit 1928. Het hoge gebouw in de verte is de kantorenflat van de Heidemij op de hoek van de Lovinklaan en de St. Nicolailaan. Dat kantoor werd in 1975 in gebruik genomen. De Schrassertstraat is vernoemd naar J. Schrassert, Gelders historicus in de 18e eeuw. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8457).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1957

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1957.

Wachten op de bus op het GVA busstation, Stationsplein, 5 april 1957. (Foto: L. Hessels, Utrechts Archief nr. 164180).

Category: Arnhem

Arnhem, Station Arnhem 1963

Posted on by 1 comment

Arnhem, Station Arnhem 1963.

Leuke momentopname op een van de perrons van station Arnhem, 27 augustus 1963: de man met het koffiekarretje in actie bij een Duits treinstel. (Foto: Utrechts Archief nr. 153786).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1900

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1900.

Je zou er toch zo eens een uurtje willen rondlopen: het Stationsplein in 1900. In de verte de Oude Stationsstraat met het postkantoor. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 3844).

Category: Arnhem

Arnhem, Schuttersbergplein 1965

Posted on by 0 comment

Arnhem, Schuttersbergplein 1965.

Het Schuttersbergplein in 1965. En in Google Streetview, april 2016: https://goo.gl/YjIKzO. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8476).

Category: Arnhem

Arnhem, Verhuellstraat 1918

Posted on by 2 comments

Arnhem, Verhuellstraat 1918.

Het wordt zomers warm de komende dagen. Om een beetje af te koelen een leuke winterse foto van kinderen op een treintje van sleetjes in de Verhuellstraat. De foto is gemaakt op 22 januari 1918. Op deze plek: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/jG0gVa. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 5407).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1970

Posted on by 0 comment

Nou vooruit, nog eentje dan van het Stationsplein, om het af te leren :-). Het plein op een regenachtige avond eind 1970. Mooie sfeerplaat. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8275).

Arnhem, Stationsplein 1970.

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1918

Posted on by 0 comment

Arnhem, Willemsplein 1918.

Begrafenisstoet op het Willemsplein voor het filiaal van de Betuwsche Bank: 1 juli 1918. Helaas is niet vastgelegd wie hier met zo veel égards en onder de nodige belangstelling langs de kant ten grave wordt gereden. Links een klein stukje van de Oude Stationstraat. De Betuwsche Bank stond op de plek waar in 1938 het nog steeds bestaande Dudok kantoorgebouw van de Levensverzekeringmaatschappij De Nederlanden van 1845 werd neergezet (https://goo.gl/FZUwpa). (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 5072).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1964

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1964.

Een wat minder vaak gefotografeerd hoekje van het Stationsplein: het VVV-kantoor op de hoek met de Oude Stationstraat (links). De foto is in 1964 gemaakt. Rechts naast de VVV een stukje van Hotel Twente, gebouwd in 1962. Dat de situatie ter plekke inmiddels drastisch anders is, is wel bekend: Google StreetView vanaf bij benadering dezelfde plek in juni 2016: https://goo.gl/JgvfC7. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8281).

Category: Arnhem

Arnhem, Javastraat 1910

Posted on by 0 comment

Arnhem, Javastraat 1910.

De Javastraat in de wijk Klarendal in 1910. De fotograaf staat op de kruising met de Solostraat. In de verte de in 1895 in gebruik genomen RK-kerk Sint-Jan de Doper met pastorie aan de Verlengde Hoflaan. In 2011 vond in deze kerk de laatste dienst plaats. Het kerkgebouw is sinds mei 2013 in gebruik als Memorarium: een “gedenkplaats voor hen die ons ontvallen zijn”: een ruimte waar urnen geplaatst kunnen worden. Van hetzelfde stuk straat stond al eens een foto op Oud-Arnhem, uit 1964: https://goo.gl/pY6ljy. De oude bebouwing is verdwenen: Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/QD3SfB. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 776).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1959

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1959.

Vooruit, nog eentje dan van het Stationsplein. Vooral omdat er aardig wat mooie auto’s opstaan. Een beetje een chaos die dag op het plein, 1959. Het is elf uur in de ochtend. Mooi weer. De terrassen bij Bristol, Picar en Carnegie zitten aardig vol. De kruier van Hotel Carnegie is druk in de weer met bagage van arriverende of vertrekkende gasten. Stationsplein-West, dat op de eerdere foto vandaag uit 1954 nog niet bestond, is dan al lang en breed afgegraven en in gebruik als station voor regionaal busverkeer. De ruwe stenen muurtjes op het GVA busstation, waar je zo lekker op kon zitten wachten op de bus, ontbreken dan nog. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8295).

Category: Arnhem

Arnhem, Station Arnhem 1954

Posted on by 2 comments

Arnhem, Station Arnhem 1954.

Station Arnhem kort na de officiële ingebruikname op 8 mei 1954. Op deze foto kunnen we zien dat het deel, waar later Stationsplein-West zou komen, nog niet is afgegraven. Het vooroorlogse station lag hoger dan het na-oorlogse. (Foto: W.P.F.M. Schaik, Utrechts Archief nr. 166842).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1957

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1957.

Deze foto uit 1957 is ergens rondom het Stationsplein gemaakt. De exacte plek kan ik even niet vaststellen. Ik plaats deze omdat ik het leuk vind twee elementen terug te zien die al heel lang uit het Nederlandse straatbeeld zijn verdwenen: Knipperbollen. Deze knipperende waarschuwingen bij een oversteekplaats is een Britse uitvinding, waar ze vanaf 1937 in het straatbeeld verschenen. In Nederland gebeurde dat pas in 1957. In 1962 werd de verkeerswetgeving aangepast: automobilisten en ander verkeer moesten vanaf dat moment voetgangers op een oversteekplaats voorrang verlenen. Dat maakte de Knipperbollen overbodig en in 1962 verdwenen ze dan ook weer uit het straatbeeld. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8299).

Category: Arnhem

Arnhem, Station Arnhem 1961

Posted on by 0 comment

Arnhem, station 1961.

De plaatskaartenloketten in de stationshal van het Arnhemse NS-station, 5 juni 1961. (Foto: Utrechts Archief nr. 152396).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein-West 1997

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein-West 1997.

Stationsplein-West, 1997. De sloop van de panden aan het plein is in volle gang. Bij het Stationsplein naast het stationsgebouw het pand, waar onder meer ooit Bristol was gevestigd. Rechts ervan waar ooit de Schoeversflat en het Schoevers Instituut stonden. En helemaal rechts het andere flatgebouw aan de Utrechtsestraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8307).

Category: Arnhem

Arnhem, Hoogstraat 1910

Posted on by 0 comment

Arnhem, Hoogstraat 1910.

De Hoogstraat, de verbindingsstraat tussen de Korenmarkt en de Rijnstraat, in 1910. De fotograaf staat op de hoek met de Korenmarkt. Van de bebouwing van toen is niets meer over. Wanneer je wat in oude boeken rondsnuffelt kom je nog wat leuk dingen over het straatje aan de weet. Zo stond er ooit in de 18e eeuw op de hoek van de Hoogstraat en de Rijnstraat nabij de Rijnpoort een logement met de naam “De Witte Wint”. En rond die tijd werd in een diepe greppel nabij de stadsmuur naast de Hoogstraat “eenen doden schipper gevonden, wiens verscheiden in verband werd gebracht met een zeker berucht huis aan de Hoogstraat”. Met dat laatste wordt waarschijnlijk een prostitutiehuis bedoeld. De Hoogstraat heet zo omdat de straat omhoog loopt van de lager gelegen Rijnstraat naar de hoger gelegen Korenmarkt. Vanaf ongeveer dezelfde positie in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/vfoWyi. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 520).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1960

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1960.

Het Stationsplein in ca. 1960. De foto is gemaakt vanuit Hotel Haarhuis. Diezelfde dag werd kort voor deze foto ook een foto gemaakt van het meer rechtse deel van het plein, en die stond al eens op Oud-Arnhem: https://goo.gl/VSZO6C. Op beide foto’s zien we de rood-gele vrachtwagencombinatie. Onder de zonneschermen het terras van Bristol. Rechts op de hoek naar Stationsplein-West het Snelbuffet. Op Stationsplein-West heeft kennelijk ooit een informatiehuisje gestaan, geel van kleur. Je kunt het net ziet staan op de foto. Dat zal dan wel van de GTW zijn geweest. Wie weet dat nog? Vooraan op het busstation het bekende snoepwinkeltje en rechts de wachtkamer. Links de Utrechtsestraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8309).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperweg 1900

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperweg 1900.

Je kunt het je vandaag de dag gewoon niet meer voorstellen dat deze plek er ooit zo bij lag. Toch is dit de Velperweg met rechtsaf de Raapopseweg, gefotografeerd in 1900. De beek die links naast de weg ligt, zie het bruggetje achter de twee jongens op de weg, werd in 1934-1935 bij een reconstructie van de Velperweg in een duiker weggewerkt. Over de duiker kwam de ons vandaag nog steeds bekende parallelweg naast de hoofdrijbaan. Vanaf dezelfde positie in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/HpvfcG. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 4553).

Category: Arnhem

Arnhem, Station Arnhem 1939-1941

Posted on by 0 comment

Arnhem, Station Arnhem 1939-1941.

Eentje voor de treinliefhebbers: station Arnhem, ergens tussen 1939 en 1941. Stoomlocomotief 3908 uit de 3900-serie staat met rijtuigen gereed voor vertrek richting Utrecht langs een van de perrons. Links naast de bomen de hoek Amsterdamseweg – Brantsenstraat. (Foto: Utrechts Archief nr. 151292).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1955

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperplein 1955.

Het Velperplein in 1955. Rechts de Jansbinnensingel. Links bovenaan Vroom & Dreesmann, waar toen nog een oprit tot aan de hoofdingang was. Het verhaal gaat dat die oprit was aangelegd omdat de vestigingsdirecteur voor de deur van zijn filiaal wenste te worden afgezet. Of dat verhaal ook echt waar is weet ik niet. Links de afbraak van de tijdelijke vestiging van de Rotterdamse Bank, die daar in 1947 was neergezet. De NillMij-flat bestaat dan nog niet, die werd in 1959 opgeleverd. Voor de autoliefhebbers weer een aantal fraaie exemplaren, plus natuurlijk een “plukje” aloude trolleybussen. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 10800).

Category: Arnhem

Arnhem, Johanna Stichting 1976

Posted on by 0 comment

Arnhem, Johanna Stichting 1976.

Een vrolijke foto, gemaakt bij de Johanna Stichting aan de Heijenoordseweg. Het (bewoners)team dat deelnam aan de Spastic Games (Engelse info: https://goo.gl/urTa5x) in Languedoc Roussillon in Frankrijk bij terugkeer in Arnhem in 1976. De foto komt uit het boek “Johanna Stichting 1900-1990”, geschreven door Harry Dietz. Op zijn website kun je veel meer lezen over de geschiedenis van deze stichting ter verzorging van kinderen met een lichamelijke handicap, en de voorlopers ervan: https://goo.gl/w9eWPv. De foto is ingezonden door Alex van der Pas, die zelf ook op de foto staat: de jongen met krukken tweede van links. (Foto: Arnhemse Courant, uit boek Harry Dietz).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1957

Posted on by 0 comment

Arnhem, Station 1957.

Station Arnhem, 6 april 1957. Op de achtergrond Stationsplein-West met het PTT-kantoor in aanbouw. (Foto: Utrechts Archief nr. 150110).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1947

Posted on by 0 comment

Arnhem, Station 1947.

Lekker ouderwets: treinkaartje kopen in NS-station Arnhem, 1947. (Foto: D.C. Gerdessen, Utrechts Archief nr. 152394).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1900

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1900.

Een van de weinige zo niet de enige foto van het Arnhemse Stationsplein waar Hotel Restaurant Rheinischer Hof op staat. De foto is in ca. 1900 gemaakt. In de loop van 1904 werd het hotel verbouwd en in 1905 opende daar Hotel Continental Terminus: https://goo.gl/9tRQdo. In de Arnhemsche Courant van 6 januari 1904 werd de aanbesteding voor deze verbouwing aangekondigd: https://goo.gl/6thKh0. Rechts van de bebouwing aan het Stationsplein zien we een klein stukje van het pand waar later (1918) Lunchroom Hotel Haarhuis zich zou vestigen (https://goo.gl/QUFxB7). Daarvóór was het pand in gebruik bij Lunchroom en Logies Bervoets (https://goo.gl/H6I1hr). (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 3909).

Category: Arnhem

Arnhem, Amsterdamseweg 1981

Posted on by 2 comments

Arnhem, Amsterdamseweg 1981.

We blijven nog even rondkijken op de Amsterdamseweg. Dit keer weer “bovenaan”, in 1981. Rechts de Shell-pomp en Toyota-garage. In dat pand zat in 1949 nog een Volkswagen-garage: https://goo.gl/j0suFy. Het garagepand met bovenliggende woningen bestaat bestaat nog steeds, al zit er geen garage meer in: Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/5pSWMH. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 160).

Category: Arnhem

Arnhem, Amsterdamseweg 1980

Posted on by 0 comment

Arnhem, Amsterdamseweg 1980.

“Onderaan” de Amsterdamseweg, 1980. Van de situatie van toen is niets meer over. Alle panden rechts zijn gesloopt om de verbreding van de weg voor verkeer in beide richtingen mogelijk te maken. En het aanzicht links bij het spoor is ook drastisch gewijzigd. Op Google StreetView kun je bekijken hoe het er nu uitziet: https://goo.gl/DYZRpp. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 159).

Category: Arnhem

Arnhem, Amsterdamseweg 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Amsterdamseweg 1945.

Huize Rosorum aan de Amsterdamseweg in 1945. Over dit pand kwam vandaag een vraag binnen bij Oud-Arnhem. Die geef ik hier door, in de hoop dat iemand de vragensteller aan de beoogde informatie kan helpen.

“Geacht Redactie, Mijn naam is Sallo van Gelder, geboren 11-08-1937. Als Joods jongetje werd ik in Aalten op mijn onderduikadres gepakt door de Duitsers en overgebracht naar een huis dat ik meen mij te herinneren als Huize Rosarium aan de Amsterdamseweg in Arnhem. Is het juist dat het huis rond 1943 werd gebruikt als verzamelhuis voor joodse kinderen voor ze naar Westerbork weren vervoerd via Amsterdam? Graag ontvang ik inlichtingen hierover. Bij voorbaat dank, Sallo van Gelder.”

Wie kan Sallo helpen? Informatie graag via de comments of per mail aan Sallo: as.vangelder@gmail.com.

(Foto: Gelders Archief nr. 2296 – 78).

Category: Arnhem

Arnhem, Emmastraat 1980

Posted on by 0 comment

Arnhem, Emmastraat 1980.

De Emmastraat in het Spijkerkwartier in 1980. De fotograaf kijkt in de richting van de Boulevard Heuvelink. In Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/Kxy8Oq. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 2031).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek 1910

Posted on by 0 comment

Arnhem, Sonsbeek 1910.

Een heel oude versie van de huidige Witte Villa in Park Sonsbeek. Toen het nog Hotel Sonsbeek heette, gefotografeerd in 1910. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 3679).

Category: Arnhem

Arnhem, Johan de Wittlaan 1985

Posted on by 1 comment

Arnhem, Johan de Wittlaan 1985.

Een ander deel van de Johan de Wittlaan in 1985. In de winkel links voor de poort naar de Voetiuslaan was toen een bakkerswinkel gevestigd. Die weet nog hoe die zaak heette? In die winkel is ergens in de jaren ’80 op een zaterdagochtend een losgeraakt wiel van een stadsbus door de etalage naar binnen gevlogen en blijven steken boven de broodkasten in het plafond. Niemand raakte toen gewond voor zover ik me kan herinneren. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/x7pPA1. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 4661).

Category: Arnhem

Arnhem, Johan de Wittlaan 1985

Posted on by 0 comment

Arnhem, Johan de Wittlaan 1985.

De Johan de Wittlaan in 1985. Linksaf de Groen van Prinstererstraat, rechtsaf de Van Heemskerckstraat. In Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/P8KnP6. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 4663).

Category: Arnhem

Arnhem, vraag uniform 1940

Posted on by 2 comments

Arnhem, vraag uniform 1940.

Vanavond een vraag van Rick Jaimy uit Arnhem. Hij stuurde een foto in van zijn grootmoeder Coby Diepenbroek, eveneens uit Arnhem. Rick wil graag weten welk uniform/ornaat zijn oma op de foto draagt. De foto is waarschijnlijk in 1940 gemaakt. Wie kan Rick helpen?

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1960

Posted on by 0 comment

Arnhem, Station 1960.

Momentopname op het NS-station Arnhem, 8 september 1960. Uit de tijd dat er nog kruiers waren om je koffer van en naar de trein te brengen. (Foto: Het Utrechts Archief nr. 166730).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelsepoort 1910

Posted on by 0 comment

Arnhem, Hommelsepoort 1910.

De Hommelsepoort, gezien vanaf de Hommelstraat, in 1910. Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/euoiUh. (Foto: Het Utrechts Archief nr. 170015).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeeksingel 1910

Posted on by 0 comment

Arnhem, Sonsbeeksingel 1910.

Hotel Restaurant Vooruit aan de Sonsbeeksingel nummer 110 in 1910. Het hotel stond ook wel bekend als “Volksgebouw Vooruit” en ook als “Onthouders Koffiehuis”. Het was dan ook een hotel speciaal bedoeld voor geheelonthouders, zo lezen we in een advertentie in het blad Het Centrum van 15 juli 1911: https://goo.gl/KBNkpK. Eigenaar is dan G.J. Hoorn. Of dat ook de man is die voor de ingang poseert is helaas niet gedocumenteerd. Het pand bestaat niet meer. Er staat nu een -hoe zeg ik het netjes- “iets minder fraai gebouw”: https://goo.gl/X23npQ. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 3810).

Category: Arnhem

Arnhem, Zijpendaalseweg 1950

Posted on by 1 comment

Arnhem, Zijpendaalseweg 1950.

Café Restaurant Trianon aan de Zijpendaalseweg in ca. 1950. Links de Burgemeester Weertsstraat. Hetzelfde pand in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/DqbhZY. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 5282).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1960

Posted on by 0 comment

Arnhem, Markt 1960.

Bloemenverkoper op de Markt in 1960. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 3281).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1957

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1957.

Wachtende mensen op het trolleybusperron, 16 april 1957. (Foto: Utrechts Archief nr. 150113).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1960

Posted on by 0 comment

Arnhem, Markt 1960.

Groentenmarkt op de Markt in ca. 1960. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 3311).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1911

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1911.

Het Stationsplein in 1911 met tram richting Oranjestraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 3915).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnstraat 1980

Posted on by 0 comment

Arnhem, Rijnstraat 1980.

Blik op de Rijnstraat vanaf het Nieuwe Plein in 1980. Op de ene hoek van de Hoogstraat is het pand dan al gesloopt ter voorbereiding van de bouw van de Blikken Bioscoop die in 1981 werd geopend. Het pand links op de hoek met het plein is kort na het maken van deze foto eveneens gesloopt, ook voor de bioscoopbouw. In de Rijnstraat links reclame aan de gevels voor onder meer Julius, en de winkel in dierenbenodigdheden van Lahey. Rechts onder meer Lucullus (volgens mij was dat een broodjeszaak) en Café Petit Restaurant Niek. (Foto Gelders Archief nr. 1524 – 6752).

Category: Arnhem

Arnhem, Oranjestraat 1990

Posted on by 0 comment

Arnhem, Oranjestraat 1990.

De Oranjestraat in de wijk Lombok. De foto is op 23 september 1990 gemaakt. Linksaf en rechtsaf de Alexanderstraat. Op de hoek met de Alexanderstraat Cafetaria Ben van de Peppel. Dezelfde kruising in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/8fmjXR. (Foto: Gelders Archief nr. 1526 – 1704).

Category: Arnhem

Arnhem, Vraagfoto Spoorwegstraat 1945

Posted on by 0 comment

Arnhem, Spoorwegstraat 1945.

Vanavond een vraagfoto. We zien twee opnames van de Spoorwegstraat in 1945. De ene is genomen vanaf de kant van de spoorlijn, de andere juist in richting van de spoordijk. Op beide foto’s zien we een reclamebord aan de gevel zitten. Jaap Roos is op zoek naar wat er op dat bord heeft gestaan. Hij wil ook graag weten welk pand huisnummer 292 had. De reden van zijn zoektocht: zijn grootvader Jacob Roos had in dit deel van de straat zijn eerste eigen drukkerij. Kan iemand Jaap verder helpen? Roept u maar in de comments.

Category: Arnhem

Arnhem, Sint Galgulphusplein 1980

Posted on by 0 comment

Het Sint Galgulphusplein in Malburgen-oost in 1980. De winkels links bestaan nog, de RK Heilig Sacrament Kerk die we rechts boven op de foto zien is er niet meer. De kerk werd in 1952 in gebruik genomen, en is in 2006 gesloopt. De laatste dienst in die kerk was op 15 mei 2005. Op de plek van de kerk staan nu appartementen: Google StreetView augustus 2016: https://goo.gl/gogS2n. Hier staat nog wat meer informatie over deze kerk: https://goo.gl/PFNOu7. Op de tweede foto staat de kerk beter in beeld.

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1906

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperplein 1906.

Leuke momentopname op het Velperplein in ca. 1906. De paardentram, die tot 13 juni 1912 in dienst zou blijven, rijdt nog. De bovenleidingen voor de elektrische tram, die vanaf 21 mei 1911 zou gaan rijden, ontbreken nog. Ook de booglantarens, die in juli 1907 werden geplaatst, ontbreken nog. Verder een leuk plukje jeugd uit die tijd. Helaas kunnen we net niet lezen wat er op het bord op de kar staat midden op het plein. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 4538).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1995

Posted on by 0 comment

Arnhem, Utrechtseweg 1995.

De Utrechtseweg in 1995. De fotograaf staat op de Hulkesteinseweg. Garagebedrijf Van Tilburg bestaat dan nog. Inmiddels is die garage alweer een flink aantal jaren gesloten. Op het terrein wordt een supermarkt gevestigd, nadat eerdere plannen voor een ondergrondse supermarkt in 2012 strandden op bezwaren van omwonenden (https://goo.gl/e0sNHf). Het garagepand In Google StreetView mei 2016: https://goo.gl/yqVVNP. (Foto: Piet Veeren, Gelders Archief nr. 1526 – 1699).

Category: Arnhem

Arnhem, Sint Antonielaan 1979

Posted on by 0 comment

Arnhem, Sint Antonielaan 1979.

De Sint Antonielaan in 1979. Linksaf en rechtsaf de Bouwmeesterstraat. Onderaan in de verte de Thomas a Kempislaan. Links op de hoek de sloten-speciaalzaak van W. v.d. Hoogen. De Sint Antonielaan is vernoemd naar het St. Anthonie Gasthuis, een melaatsenhuis dat ooit stond op de hoek van de Steenstraat (toen nog de Velpersteenstraat geheten) en het latere Westeinde. Het gasthuis, dat vanwege besmettingsgevaar buiten de Velperpoort was geplaatst, werd in 1395 geopend. De kapel van dat gasthuis werd in 1585 afgebroken. Tegen het einde van de 17e eeuw was de melaatsheid wel uitgebannen en stond het gasthuis leeg, om uiteindelijk rond 1850 te worden gesloopt. In 1855 ging de stichting achter dit gasthuis op in De Drie Gasthuiizen, samen met de Stichting Sint Catharinae Gasthuis en de Stichting Sint Peters Gasthuis. De Sint Antonielaan vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/WzHsKQ. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8595).

Category: Arnhem

Arnhem, Korenmarkt 1981

Posted on by 0 comment

Vandaag een serie foto’s van een restaurant, dat veel (oud)Arnhemmers ongetwijfeld nog wel kennen, en dat ze wel een keer hebben bezocht: Indonesisch Restaurant Surabaya aan de Korenmarkt. De eigenaar was destijds Bert Holwerda. Het restaurant was vooral bekend vanwege de muzikanten en danseressen die er elke vrijdagavond optraden. De foto’s zijn (waarschijnlijk) in 1981 gemaakt toen het restaurant net was geopend. Ook dit restaurant werd getroffen door brand, net als de pizzeria Di Atillio in 1979 in hetzelfde pand: https://goo.gl/iGPdE5. Voor zover ik heb kunnen achterhalen was die brand in 1997. (Foto’s: collectie VDB Communicatie/Rob van der Berg).

Grote versies: https://goo.gl/U0NDLX.

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1925

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperplein 1925.

Het Velperplein in 1925. Rechtdoor de Roggestraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 4462).

Category: Arnhem

Arnhem, Hollandweg 1977

Posted on by 0 comment

Arnhem, Hollandweg 1977.

Klaarovers op de Hollandweg in de wijk Elderveld, 13 september 1977. De klaarovers werden destijds ingezet na veelvuldige klachten van de wijbewoners over het “racebaan-gedrag” van veel automobilisten op deze weg, met alle risico’s voor overstekende kinderen van dien. (Foto: Gerth van Roden, Gelders Archief nr. 1544 – 1532).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1982

Posted on by 0 comment

Arnhem, Stationsplein 1982.

Het Stationsplein in 1982. Rechts drie telefooncellen, vanaf 1965 in de groene kleur een vertrouwd straatbeeld. De “Telecom-groene” telefooncel was de opvolger van het grijze model dat sinds 1931 door de PTT werd geplaatst. Op deze pagina kun je nog veel meer lezen over de historiek van de telefooncel: https://goo.gl/YosYEz. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 13172).

Category: Arnhem

Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1920

Posted on by 1 comment

Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1920.

Blik op de Sweerts de Landasstraat in 1920. Rechts de Zijpendaalseweg. Links de Amsterdamseweg. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 4023).

Category: Arnhem

Arnhem, Parkstraat 1915

Posted on by 0 comment

Arnhem, Parkstraat 1915.

De Parkstraat in het Spijkerkwartier in 1915. De fotograaf kijkt richting stadscentrum. Linskaf de Kastanjelaan. De tramrails van de GTM (Geldersche Tram Maatschappij) ontbreken nog: die werden in 1926 aangelegd (https://goo.gl/RPtqLF). Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/Lic3vi. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 1890).

Category: Arnhem

Arnhem, Spijkerlaan 1985

Posted on by 0 comment

Arnhem, Spijkerlaan 1985.

Nog zo’n zaak die elke (oud)Arnhemmer wel heeft gekend: Polak Tapijt aan de Spijkerlaan. De foto is in 1985 gemaakt. Hetzelfde pand in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/fICpOh. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 8329).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1956

Posted on by 0 comment

Arnhem, Steenstraat 1956.

We blijven nog even rondkijken in de Steenstraat. In 1956 deze keer. Het deel tussen het Velperplein en de Bloemstraat is dan nog tweerichtingsverkeer. Links op de hoek de winkel van Oostvogel. Wat verkochten ze daar ook alweer? Daarachter is Musis Sacrum zichtbaar, en daar weer achter een stukje van V&D. De NillMij-flat bestaat dan nog niet, die werd drie jaar later opgeleverd. Op die plek staat zo te zien een ijskar. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/ChZeSU. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 10233).

Category: Arnhem

Arnhem, Paardentram 1900

Posted on by 0 comment

Arnhem, Paardentram 1900.

Een paardentram van de Arnhemsche Tramweg Maatschappij (ATM) in 1900. Waar de foto is gemaakt is niet vastgelegd. Gelet op de omgeving zou het wel eens de Velperweg kunnen zijn. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 6198).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1960

Posted on by 0 comment

Arnhem, Steenstraat 1960.

Ook een mooie deze: de Steenstraat en Station Velperpoort in 1960. Links een reclamebord voor de NATO Taptoe, van 10 tot en met 15 juli. Nog een leuk detail: de weegschaal op de trap halverwege naar de perrons. Wie heeft daar wel eens op gestaan? En die lichtgroene bestelwagen: was dat niet een rijdend filiaal van een bank? Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/7MnzFg. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 10231).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperweg 1918

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperweg 1918.

De Velperweg in 1918. Met de Velperpoort naar de Steenstraat, en links het terras van Hotel de Bordelaise. Rechts zien we nog net de trappen naar het toenmalige houten stationsgebouwtje van station Velperpoort. Dat station werd in 1918 opgeheven omdat er nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Pas op 15 mei 1953 kwam er weer een treinstation. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/KtOXx6. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 4009).

Category: Arnhem

Arnhem, Schutterstraat 1965

Posted on by 0 comment

Arnhem, Schutterstraat 1965.

Scharensliep op de Schutterstraat in 1965. Met het toenmalige filiaal van De Gruyter op de hoek met de Klarendalseweg huisnummer 127. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/Opab6J. (Foto: Cor de Boer, Gelders Archief nr. 1538 – 472).

Category: Arnhem

Arnhem, Bakkerstraat 1900

Posted on by 0 comment

Arnhem, Bakkerstraat 1900.

De Bakkerstraat in 1900 met de winkel van A.F. Simons voorheen Boekhandel J. Heuvelink op huisnummer 2. Hetzelfde pand (in het midden met de reclame Fresh Belgian Chocolates) in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/n4Rbf4. Niet echt meer herkenbaar… (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 140).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1960

Posted on by 0 comment

Het andere eind van de Steenstraat, bij het Velperpoortstation, in 1960. Achter het hoekpand links is nog een klein stukje van de oude bebouwing aan de Westeinde te zien. Leuk detail: de VW-busjes van stomerij Palthe. Die stomerij, opgericht in 1873, bestaat trouwens nog steeds, al bestaan de Arnhemse vestigingen niet meer. Die zaten ooit aan de Vijzelstraat 26 (zie tweede foto), de Velperbinnensingel 3, de Zaslaan en (het hoofd-depôt) aan het Nieuwe Plein 10. Advertentie in de Arnhemsche Courant van 13 maart 1941: https://goo.gl/lfNPoq. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/jMNdHy. (Klik op de foto voor een grote versie).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1958

Posted on by 0 comment

Arnhem, Steenstraat 1958.

De Steenstraat in 1958. De fotograaf kijkt richting Velperpoort. Vooraan linksaf de Bloemstraat. Uit de tijd dat het verkeer nog in twee richtingen door de Steenstraat mocht.  In Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/NWX44U. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 10239).

Category: Arnhem

Arnhem, Bevrijdingsfeest 1955

Posted on by 0 comment

Arnhem, Bevrijdingsdag 1955.

Bevrijdingsfeest in Arnhem, Velperbinnensingel, 1955. We zien een optocht met een praalwagen van de ASM, waarop is aangegeven hoeveel schepen de werf in de jaren 1946-1955 heeft gebouwd. De kar wordt getrokken door een trekker met de familie Wijers van ’t heuveltje in Meijnerswijk, een gebied dat toen nog Eldens was en nog niet bij Arnhem hoorde. (Foto: Historische Kring Elden, via Geert Visser, beheerder FaceBook Oud Elden: https://www.facebook.com/OudElden/).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1965

Posted on by 0 comment

Arnhem, Station 1965.

Station Arnhem, 27 augustus 1965. Het PTT motorpostrijtuig nr. 3001 (Plan mP) wordt uitgeladen. Meer info over postvervoer met de rode PTT posttreinen kun je hier lezen: https://goo.gl/vxUkYi. (Foto: Utrechts Archief nr. 152053).

Category: Arnhem

Arnhem, Amsterdamseweg 1987

Posted on by 0 comment

Arnhem, Amsterdamseweg 1987.

Verkeersdrukte op de Amsterdamseweg in 1987. De fotograaf staat op de kruising met de Bakenbergseweg (linksaf) en de Brouwerijweg (rechtsaf). Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/QY5ibb. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 197).

Category: Arnhem

Arnhem, Plaquette PTT 1955

Posted on by 0 comment

Arnhem, Plaquette PTT 1955.

Op deze 4e mei een bijzondere vraag aan de bezoekers van Oud-Arnhem. De foto toont een plaquette, op 4 mei 1955 geplaatst tijdens een herdenkingsbijeenkomst. De plaquette werd eerst geplaatst in een van de villa’s aan de Jansbuitensingel, waar na de oorlog kantoren van de PTT waren gevestigd. Later verhuisde de plaquette naar het PTT-complex aan de Apeldoornsestraat. Jan (A.J.) Jansen stuurde een foto van de plaquette in: hij is op zoek naar informatie over en de achtergrond van de vijf omgebrachte PTT-oud-collega’s, die op 5 september (Dolle Dinsdag) zijn gefusilleerd in Kamp Vught. Wat deden ze waardoor ze door de Duitsers werden opgepakt en uiteindelijk om het leven zijn gebracht? Zijn er nog nabestaanden die het verhaal van deze vijf kunnen vertellen? De namen van de vijf zijn duidelijk leesbaar op de foto. Wie informatie heeft over deze vijf PTT’ers kan dat hier kwijt in de commentaren.

Category: Arnhem

Arnhem, Onderlangs 1910

Posted on by 0 comment

Arnhem, Onderlangs 1910.

De Onderlangs in 1910. Van de woonboten, die er later zouden komen, is dan nog geen spoor te bekennen. In de verte, waar later het Rijnhotel zou worden gebouwd, zien we een uitkijkplatform van waaraf je een mooi uitzicht had op de Rijn en de stad: https://goo.gl/auqvfx. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 1731).

Category: Arnhem

Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1920

Posted on by 0 comment

Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1920.

Momentopname met zicht op de Sweerts de Landasstraat, 1920. De paard en wagen komen van links de Amsterdamseweg af rijden. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, oktober 2016: https://goo.gl/C25irT. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 4021).

Category: Arnhem

Arnhem, Korenmarkt 1979

Posted on by 0 comment

Arnhem, Korenmarkt 1979.

Een brand die de meeste (oud)Arnhemmers zich nog wel zullen herinneren: in de nacht van 20 op 21 maart 1979 brandde het Italiaanse restaurant Di Attilio aan de Korenmarkt uit. De schade was enorm en werd geschat op 1 miljoen gulden. De brand haalde zelfs het Nieuwsblad van het Noorden (https://goo.gl/MuzI4d) en het Nederlands Dagblad (https://goo.gl/pm5qdi). In dat pand was trouwens nóg een keer brand: wie weet nog wanneer dat was? (Foto: privé-collectie).

Category: Arnhem

Arnhem, Waar is dit 1979

Posted on by 0 comment

Arnhem, waar is dit? Ca. 1979.

Vanavond weer eens een puzzelvraag: waar is deze foto gemaakt? De eigenaar van de foto, Rob van der Berg, heeft geen idee. En ik ook niet. De foto is waarschijnlijk in 1979 gemaakt: dat jaartal zien we rechts op de muur gekalkt. Er hangt ook een (protest?)bord met het woord “Verkrotting”. Herkent iemand deze plek? Roept u maar in de comments :-).

Oplossing: Jeroen van Dijk (op FaceBook) heeft de oplossing gevonden. De foto is in 1984 gemaakt in de Bentinckstraat. De panden waar we tegenaan kijken vormen de achterkant van panden aan de Wielakkerstraat. Tien punten voor Jeroen .

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1980

Posted on by 0 comment

Arnhem, Station 1980.

Dit kent elke (oud)Arnhemmer natuurlijk wel: de voetgangersbrug over de sporen bij de ingang Sonsbeekzijde van het NS-station. De foto is in 1980 gemaakt. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 206).

Category: Arnhem

Arnhem, Bakkerstraat 1920

Posted on by 0 comment

Arnhem, Bakkerstraat 1920.

De Bakkerstraat in 1920. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/bHzURO. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 143).

Category: Arnhem

Arnhem, Apeldoornseweg 1955

Posted on by 0 comment

Arnhem, Apeldoornseweg 1955.

De Apeldoornseweg in 1955. (Foto: Gelders Archief nr. 1524 – 226).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperpoortslangstraat 1978

Posted on by 0 comment

Arnhem, Velperpoortslangstraat 1978

De Velperpoortslangstraat in 1978. Dat ziet er vandaag de dag wel een stuk beter uit: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/VZEYAD. Op de open ruimte links, waar ooit panden uit 1900 stonden, zijn in de jaren ’90 appartementen gebouwd. De oude loodsen rechts zijn verdwenen, en ook het kantoorgebouw van de ABN-AMRO-bank “is niet meer”. Daar staat nu een nieuw kantoren- annex appartementencomplex. Oud-Arnhem had eerder al foto’s van dit straatje. Voor wie het heeft gemist: 1917, toen nog een smalle steeg: https://goo.gl/cRKGaj. En eentje uit 1951: https://goo.gl/Bdx47e. (Foto van vandaag: collectie VDB Communicatie/Rob van der Berg).

Category: Arnhem

Arnhem, Rosendaalsestraat 1978

Posted on by 0 comment

Arnhem, Rosendaalsestraat 1978.

De Rosendaalsestraat in 1978. Naast de fotograaf rechtsaf (net niet zichtbaar) het Dragonderspad. De panden rechts bestaan nog, de panden links zijn rond 2006 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Vanaf ongeveer dezelfde plek in Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/LrMOAb. (Foto: collectie VDB Communicatie/Rob van der Berg).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Kraan 1910

Posted on by 0 comment

Arnhem, Nieuwe Kraan 1910.

De Nieuwe Kraan in 1910 met in het witte pand in het midden Hotel De Doelen. Vanuit het hotel hadden de gasten een fraai uitzicht over de Oude Haven. Wanneer je aan het hotel voorbij liep kwam je bij de Schipbrug uit. Alles op de foto bestaat niet meer: dat is nu het gebied met de Nelson Mandelabrug. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 1586).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek 1929

Posted on by 0 comment

Arnhem, Sonsbeek 1929.

Vandaag is het 1 mei, Dag van de Arbeid. Dat vierden ze in 1929 ook al. Hier zien we dansende leden van de Arbeiders Jeugd Centrale in park Sonsbeek bij de Theeschenkerij. (Foto: H. Meijrink, Gelders Archief nr. 1501 – 246).

Category: Arnhem

Arnhem, Bovenbeekstraat 1900

Posted on by 0 comment

Arnhem, Bovenbeekstraat 1900.

De Bovenbeekstraat in 1900. Rechts Hotel Restaurant Insulinde. Op de achtergrond de Willemskazerne. Linksaf voorbij de tabak- en sigarenwinkel de Ruiterstraat. Leuk detail: de uitbouw serre op de eerste verdieping op de hoek met de Ruiterstraat zit er nog steeds: Google StreetView, april 2016: https://goo.gl/S9i05P. (Foto: Gelders Archief nr. 1500 – 271).

Category: Arnhem