Category Archives: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1900.

Arnhem, Steenstraat 1900.

De Steenstraat omstreeks 1900 met in de verte de Velperpoort. Rechtsaf de Driekoningenstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/hBvMv0. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15144).

Category: Arnhem

Arnhem, Omnibus Huissen 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Omnibus Arnhem-Elden-Huissen bij de Schipbrug, 1900.

Arnhem, Omnibus Arnhem-Elden-Huissen bij de Schipbrug, 1900.

Vandaag een mini-special met leuke weetjes over het “openbaar vervoer” van en naar Arnhem uit de tijd van vóór de Rhijnspoorweg (1845 geopend) en de jaren erna tot pakweg 1900. De spoorweg ontsloot Arnhem dan wel richting het westen van het land en later richting Duitsland (1856), Zutphen-Deventer (1865) en Nijmegen (1879): de diligence en omnibus bleken echter nog lang een tweede belangrijk vervoermiddel. Net zoals de regiobus vandaag de dag die rol nog steeds heeft naast de trein.

Om te beginnen: op Oud-Arnhem stond al eens een foto uit 1895 van de Omnibus van Gerrit Holland: een dienst die twee keer per dag tussen 1895 en 1909 de route Arnhem-Elden-Huissen v.v. vanaf de Markt via de Schipbrug verzorgde: https://goo.gl/KKwm8t. Die omnibus zien we terug op de foto van vandaag, vijf jaar later in 1900 bij de Schipbrug. De foto is helaas behoorlijk beschadigd, dus we kunnen niet zien of het Gerrit Holland is die op de bok zit.

Al in 1850 wordt in boeken melding gemaakt van diligence-verbindingen vanuit Arnhem, die onder meer vanaf de Rijnpoort en de St. Janspoort vertrokken in alle windrichtingen. De logementen De Vergulden Arend  en De Roode Haan dienden als verzamelpunt voor de passagiers. Het was er elke dag een (kleine) drukte van jewelste.

Om 8 uur in de ochtend vertrok de diligence Westervoort-Emmerik-Pruisen. Die dienst werd een “snelpost” genoemd en reed via de schipbrug bij Westervoort. Eveneens om 8 uur vertrok een diligence naar Zutphen, Deventer en Zwolle. Twee uur later kon men instappen in een diligence naar Utrecht, waar men kon overstappen in diverse richtingen naar Noord- en Zuid-Holland. Twee keer per dag maar liefst, om 9 uur en om 4 uur, vertrok een diligence naar Nijmegen-Kleef. En alsof dat nog niet genoeg was: om 4 uur in de middag vertrokken nóg twee rechtstreekse diligences: via Amersfoort naar Amsterdam, en via Utrecht naar Den Haag.

De omnibusdienst van Gerrit Holland naar Huissen was een privé-onderneming. Alle andere diensten werden verzorgd door de onderneming Bouricius, later Van Gend & Loos. Een stukje tekst over deze diligences uit het boek “Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw 1850”, uitgegeven in 1907:

“De diligences van van Gend & Loos waren groote, geel geschilderde wagens met eene zwarte achterkast. Men kon ze al van verre hooren aankomen, als zij naar Emmerik met passagiers en de z.g Duitsche post vertrokken, door de vroolijke wijsjes, die de postillon, meestal een gepasporteerd trompetter van de kurassiers, ten beste gaf. Deze deed meteen dienst als conducteur en had zijne plaats naast den voerman op den bok. Zijn kort iluweelen buis met koperen knoopen en dito plaat op den borst werd in dienst meestal bedekt door een blauwen kiel die hem voor het stof vrijwaarde, en hem den bijnaam van „muiter” bezorgde. ’s Winters kondt ge de twee geleiders der diligences haast niet weervinden, als zij gedoken zaten in lange, duffelsche jassen, die met schapenvachten gevoerd waren.”

Het volgende heeft weinig met Arnhem te maken, maar is in dit kader wel leuk om te vermelden. Uit de tijd dat de spoorlijn Amsterdam-Haarlem met De Arend de enige spoorverbinding in Nederland was. Uit eerder genoemd boek:

“Móest gij van Arnhem naar Groningen, dan vertrokt gij eerst naar Amsterdam, om daar op de Harlingerboot plaats te nemen die u in Harlingen bracht, waarna ge de reis naar Groningen in diligences moest voortzetten. Of gij gingt met eene der IJsselbooten of diligences naar Zwolle, om daar te overnachten, en den volgenden avond, na gebruik te hebben gemaakt van trekschuit, barge (= platschuit, PB) en diligence, zeer laat in Groningen aan te komen.”

Voordat de diligences in het personenvervoer voorzagen, moesten de reizigers veel van postwagens gebruik maken. Deze wagens reden op bepaalde tijden af, al was er maar één passagier, tenzij de gehele postwagen was afgehuurd. Dan kon men vertrekken wanneer men wilde. Nog een stukje uit het boek:

“De postwagen van Arnhem op Amsterdam en tussenliggende plaatsen reed in het laatst der 18e eeuw van eene herberg buiten de St. Janspoort af (waarschijnlijk De Roode Haan) iederen morgen om 6 uur. Elke passagier moest daarvoor betalen f. 5, wat in die dagen zeer veel geld was. Deze prijs was over de tussenliggende plaatsen verdeeld als volgt: naar Lunteren f. 1.10, tot Achterveld f. 2, tot Amersfoort f 3, tot Naarden f 4, tot Muiden f 4. 10, ende tot Amsterdam f. 5, waar men op den cingel bij de Beulingstraat (een zijstraat van de Herengracht, PB), aankwam. Van Amsterdam reed ook alle dagen een postwagen op Arnhem, welke vandaar des zomers ’s morgens om 6 uur vertrok, en des winters bij het openen der poort.”

“Om de formaliteiten, waaraan de reizigers onderworpen waren, zou men nu (1907 dus, PB) hartelijk lachen. Na het afscheidnemen van familie en vrienden, die dan nog meestal verzochten een brief of een klein pakje mede te nemen, moest men nog een pas halen bij de Municipaliteit der stad. Men moest mondkost meenemen enz. en dat alles gebeurde als men b.v. van Deventer naar Utrecht moest, een traject afleggen dat men nu 3 a 4 malen per dag per trein heen en weer kan doen. De uitdrukking „het schijnt wel of ge eene Keulsche reis gaat maken” is dan ook niet verkeerd toegepast op iemand die voor een klein uitstapje wat al te veel drukte maakt.”

Tot zover de beschrijving van de reismogelijkheden van en naar Arnhem rond 1850, uit het boek anno 1907. En dan klagen de reizigers in het openbaar vervoer anno 2016 bijna dagelijks steen en been over volle treinen, vertragingen en uitgevallen ritten… :-). PB.

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13285).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1940

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1940.

Arnhem, Velperplein 1940.

Fraaie opname van het Velperplein in 1940. Op de achtergrond het Telefoon- en Telegraafkantoor. (Foto: Hendrik Stam, Gelders Archief nr. 1501-04 – 16322).

Category: Arnhem

Arnhem, Ketelstraat 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Ketelstraat 1925.

Arnhem, Ketelstraat 1925.

We lopen vandaag -ten opzichte van de foto van de Ketelstraat van gisteren- iets verder de Ketelstraat in, tot aan de hoek met de Zwanenstraat (links). Op die hoek was destijds de bekende zaak in luxe meubelen, stoffen en tapijten Gescher & Kemper gevestigd. Dit bedrijf had destijds nog meer zaken in Nederland: in Amsterdam, in Rotterdam, en aan het Spui in Den Haag (Rijksmonument). Tegenwoordig is er voor zover ik heb kunnen nagaan nog maar één zaak, onder de naam De Jonge Gescher & Kemper, in Amsterdam. Het winkelpand is er nog, al is het aan alle kanten zwaar gemoderniseerd: Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/S6Yx3t. Slechts enkele stijlelementen van toen zijn nog aanwezig. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5582).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelseweg 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hommelseweg 1964.

Arnhem, Hommelseweg 1964.

Winkels aan de Hommelseweg in 1964. En in Google StreetView in mei 2014: https://goo.gl/q9M2qW. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4253).

Category: Arnhem

Arnhem, Ketelstraat 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Ketelstraat 1925.

Arnhem, Ketelstraat 1925.

Zaterdagmiddagdrukte in de Ketelstraat in 1925, gezien vanaf het Land van de Markt. Aardig detail: de winkel van Perry &Co. waarvan we links het uithangbord zien, de voorloper van Perry Sport waarover vandaag het faillissement is uitgesproken. Perry & Co. is een van oorsprong Amerikaans bedrijf, dat zich al in 1866 in Amsterdam vestigde. Het warenhuis verkocht in die tijd exclusieve goederen, veelal uit het buitenland, waardoor de Perry-winkels vanaf het begin liepen als een trein en het aantal filialen gestaag groeide. De winkel blonk uit in aparte acties: zo liet Perry in 1941 een Nederlandse variant van het spel Monopoly ontwikkelen. Als plaatsnamen op dat speelbord werd gekozen voor de steden waar Perry in die tijd een filiaal had: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Utrecht, Haarlem en Arnhem (in de Ketelstraat dus). Aangevuld met een fictief dorp Ons Dorp. Uit enkele fusies van sportwarenhuizen en de overname van de winkels van Sporthuis Centrum ontstond in 1978 uiteindelijk Perry Sport, dat tegenwoordig kortweg Perry heet. Die winkel is nog steeds gevestigd aan de Ketelstraat, maar nu wel op nummer 23 aan de andere kant van de straat, schuin tegenover de vestiging in 1925. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2014: https://goo.gl/D6rjXp. (Bron: WikiPedia. Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5532).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1950.

Arnhem, Steenstraat 1950.

De Steenstraat “by night” in mei 1950. (Foto: Weverling, Gelders Archief nr. 1501-04 – 15059).

Category: Arnhem

Arnhem, Ketelstraat 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Ketelstraat 1930.

Arnhem, Ketelstraat 1930.

Bioscoop het Arnhemsch Theater aan de Ketelstraat 13, gefotografeerd rond 1930. Van dit theater stond al eens een foto op Oud-Arnhem uit 1910. De info over deze bioscoop (gesloten in 1955) kun je hier nog eens teruglezen: https://goo.gl/yN7Emj. De bioscoop moet dan op deze plek gevestigd zijn geweest: Ketelstraat 13 in Google StreetView mei 2014: https://goo.gl/j1Qf7N. En dat klopt ook wel: de erkertjes die we in het pand rechts naast de bioscoop zien, zien we weer terug in Google StreetView: https://goo.gl/7fTNfK. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5641).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperweg 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperweg 1930.

Arnhem, Velperweg 1930.

De Velperweg in 1930. We kijken in de richting van de Velperpoort. Bij de reconstructie van de Velperweg, begonnen in 1934, verdween de Velperbeek (links te zien) in een duiker. De bomen werden gekapt, en de dubbele trambaan werd verlegd naar het midden van de weg. Rechts op de foto is alleen het toegangshek zichtbaar van de R.K. H.B.S (later Katholiek Gelders Lyceum, thans Rijn IJssel), gesticht in 1924, waarvoor het woonhuis van Jhr. M.W. de Jonge van Ellemeet werd afgebroken.

Het eerste pand op de foto links van het hek was van de Nederlandsche Protestantsche Volksbond (NPV), die hier concertzaal “De Vereeniging” stichtte. De grote villa, waarin oud-burgemeester van Arnhem, Mr. D.J. de Geer nog enige tijd had gewoond en voor hem H.W.J. Baron van Tuyll van Serooskerken, werd in 1925 grondig verbouwd. Bovendien werd er de concertzaal bijgebouwd. Na 1940, toen de NPV geen eigenaar eer was, werd het pand omgedoopt tot Tivoli. Jaarlijks werden hier onder meer de mondelinge eindexamens voor de ULO afgenomen. Over deze villa stond recent nog een item op Oud-Arnhem: https://goo.gl/RlGRMd.

Vanaf dezelfde plek krijg je vandaag de dag dit beeld (Google StreetView  mei 2015): https://goo.gl/6pZVGP. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16861).

Category: Arnhem

Arnhem, Klarendalseweg 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Klarendalseweg 1920.

Arnhem, Klarendalseweg 1920.

Een kwalitatief niet zo’n beste maar wel levendige foto van de Klarendalseweg in 1920. Ook toen al was het een en al levendigheid zo te zien. Het is wat lastig te bepalen waar precies deze foto is gemaakt. Linksaf is een straatje, maar het naambordje is door de slechte kwaliteit van de foto niet te lezen. Echte Klarendallers weten natuurlijk meteen welk straatje dat is…? (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5875).

Category: Arnhem

Arnhem, Jansbinnensingel 1908

Posted on by 0 comment
Arnhem, Jansbinnensingel 1908.

Arnhem, Jansbinnensingel 1908.

Een leuke Humans of Old Arnhem, uit 1908. Acht meisjes op een rij, zittend en staand in het gras naast de Jansbinnensingel. Wie het zijn weten we niet: het lijkt op een verkleedpartijtje ter gelegenheid van een verjaardag. Links een deel van het Willemsplein en daarachter de oude Zijpse Poort met nog drie doorgangen (vervangen in 1909 door een doorgang met één poort). Rechts de Jansbuitensingel met het oude kantoor van de Vesta Verzekeringsmaatschappij, dat in 1930 werd vervangen door het gebouw dat we vandaag de dag nog steeds kennen. Wanneer je nu op (ongeveer) dezelfde plek gaat staan krijg je dit te zien (Google StreetView mei 2015): https://goo.gl/663iD8.

Category: Arnhem

Arnhem, H. van Kolstraat 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, H. van Kolstraat 1925.

Arnhem, H. van Kolstraat 1925.

De H. van Kolstraat in de wijk Geitenkamp, gezien in de richting van het Marktplein. De foto is gemaakt omstreeks 1925. Op Oud-Arnhem stond al eens een foto van deze straat uit dezelfde periode, maar dan vanaf de andere kant: https://goo.gl/Ms5nL5. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/zsEOCW. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6159).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelseweg 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hommelseweg 1964.

Arnhem, Hommelseweg 1964.

De ingang van het Luthers Hofje aan de Hommelseweg, gefotografeerd in 1964. Links een broodbakfiets van Van Groningen’s Bakkerij aan de Van Hasseltstraat. En wat zou het leuk zijn wanneer we erachter komen wie die twee meisjes zijn. Herkent iemand ze? Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/kP7bWV. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4293).

Category: Arnhem

Arnhem, Ketelstraat 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Ketelstraat 1955.

Arnhem, Ketelstraat 1955.

Etalage van de schoenenwinkel Hoogenbosch aan de Ketelstraat in 1955. Volgens een oude inschrijving in het Handelsregister heeft deze schoenenwinkel bestaan van 1940 tot ergens in 1973. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 5586).

Category: Arnhem

Arnhem, Malburgse Veer 1925

Posted on by 0 comment

Vóór de komst van de Rijnbrug in 1935 was verkeer vanuit Arnhem over de Rijn een nogal moeizame kwestie. Je had natuurlijk de Schipbrug nabij de Oude Haven, waar regelmatig files stonden omdat het middenstuk weer eens moest worden uitgevaren om schepen te laten passeren. En je had de gierpont het Malburgse Veer. Deze veerpont voer vanaf de kop van de Van Oldenbarneveldtstraat naar de overkant, de Malburgseveerweg die daar toen lag. Dit veer werd vooral gebruikt voor verkeer richting de polders van Malburgen en Huissen.

In 1935, toen de nieuwe vaste Rijnbrug in gebruik werd genomen, werd de Schipbrug afgeschaft. Op de plaats ervan kwam weer een veerpont. Het ging daarbij om het “Malburgse” voetveer, zo geheten omdat de betrokken veerpont daarvóór dienst had gedaan als de hierboven genoemde gierpont.

Deze veren waren niet de enige verbindingen met de zuidoevers. Er was nog een derde: bij Westervoort lag sinds 1763 ook een schipbrug. Die schipbrug lag aan het einde van de Veerweg naar Westervoort in Arnhem, ongeveer 300 meer stroomopwaarts van waar de huidige bruggen liggen. Een oudste bekende vermelding van een veer op deze plek dateert van 1295. Deze schipbrug was een belangrijke schakel in de verbinding tussen Arnhem en het Duitse achterland en de regio Keulen. Van die schipbrug had Oud-Arnhem al eens een foto uit 1880: https://goo.gl/aL7Anb. De schipbrug verdween in 1901 toen de vaste oeververbinding voor verkeer werd geopend. Meer over deze oeververbinding kun je hier lezen: https://goo.gl/QcVgDR.

Meer weten over de lange veergeschiedenis van Arnhem? Klik op deze link: http://goo.gl/etu4jd. Je komt dan op een archief-pagina van het Gelders Archief terecht. Klik daar op Inleiding, en dan op + Voorgeschiedenis en + Geschiedenis. Daar lees je onder meer dat reeds in de 13e eeuw een veerdienst werd onderhouden tussen Arnhem en De Praets.

Category: Arnhem

Arnhem, Keulse Slag 1965

Posted on by 0 comment
Arnhem, Keulse Slag 1955.

Arnhem, Keulse Slag 1965.

De Keulse Slag in de wijk Presikhaaf III in 1965, gezien vanaf de Honigkamp. De eerste straat links vóór de flat is de Hudsonstraat. En in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/n4Tz7P. De Keulse Slag is vernoemd naar een groot weiland, dat ooit op die plek lag en die naam droeg. Hoe het weiland dan weer aan die naam komt: niet bekend. Grappig detail: op de foto uit 1965 staat in de verte een caravan. En in StreetView staat er ook een in de verte. Zal wel niet dezelfde zijn… ;-). (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5678).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperweg 1906

Posted on by 0 comment

Afgelopen dinsdag stond hier een foto van de Velperweg rond 1905-1910, afkomstig uit de doos met glasplaten die Rob Wagenaar op de zolder van zijn huis in Zeist vond. Er blijkt nog meer Arnhems materiaal tussen te zitten. Rob stuurde nog drie foto’s, die we vandaag op de pagina zien. De foto’s zijn van en bij het huis Velperweg 37 gemaakt in 1906. Dat pand stond links van het pand op de foto van afgelopen dinsdag (dat was huisnummer 39). Dus links van het schoolgebouw dat sinds 1924 op de plek van nr. 39 staat (https://goo.gl/WjB1fU). Ook het oude pand op nummer 37 bestaat dus niet meer.

In nummer 37 woonde destijds H.W.J. Baron van Tuijl van Serooskerken (1838-1916). Op nummer 39 woonde in die tijd ook al een “hoge” meneer: Jhr. M.W. de Jonge van Ellemeet. Verdere details staan bij de foto’s.

“H.W.J” was overigens niet de enige van zijn familie aan de Velperweg. Op nummer 67, villa Römershof, woonde zijn zoon C.J. Baron van Tuyll van Serooskerken (1869-1945) (https://goo.gl/sKtSMF). Deze “C.J” was later burgemeester van Zeist (1919-1934).

(De drie foto’s bij dit topic: herkomst Rob Wagenaar photomuseum.nl. Copyright photomuseum.nl).

Category: Arnhem

Arnhem, Kazernestraat 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Kazernestraat 1925.

Arnhem, Kazernestraat 1925.

De hoek Kazernestraat (links) en de Klarendalseweg (rechts) in 1925. Deze woningen werden in 1910 opgeleverd. In Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/MLNJzb. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5274).

Category: Arnhem

Arnhem, Roermondsplein 1965-1970

Posted on by 0 comment
Arnhem, Roermondsplein 1965-1970.

Arnhem, Roermondsplein 1965-1970.

Het Roermondsplein, gefotografeerd ergens tussen 1965 en 1970. In het pand met het tweede balkon, huisnummer 31, was destijds de NV Eerste Nederlandse Bandagefabriek Hamann de Bruyn gevestigd. Heeft iemand meer info over dit bedrijf? De twee panden links op de hoek met de Weerdjesstraat zijn afgebroken ten behoeve van kantoorbouw. In Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/P08jyF. (Foto: N. Stolk, Gelders Archief nr. 1501-04 – 10243).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelseweg 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Jansstraat 1925.

Arnhem, Hommelseweg 1925.

De winkel van Simon de Wit (https://goo.gl/wPrDe5) aan de Hommelseweg nummers 35-37 in 1925. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5045).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelseweg 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hommelseweg 1964.

Arnhem, Hommelseweg 1964.

De Hommelseweg bij de kruising met de Dalweg en de Thomas a Kempislaan, gefotografeerd in 1964. Uit de tijd dat fietsers nog niet al fietsend op hun mobieltje zaten te appen, en keurig aangaven welke kant ze op wilden. Kom daar vandaag de dag nog maar eens om, meestal tenminste… 🙂 Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, juli 2009: https://goo.gl/3d3plZ. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4292).

Category: Arnhem

Arnhem, Kleine Oord 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Kleine Oord 1955.

Arnhem, Kleine Oord 1955.

Café op de hoek van de Kleine Oord (links) en de Weverstraat (rechts) in 1955. Het pand bestaat nog steeds en herbergt ook nu nog een café (https://goo.gl/Oz0ljs). Wie weet hoe het café destijds heette? Er staat een naam op de ruit naast de deur, maar die is niet echt leesbaar. Lijkt op “I. van Mee”… (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6006).

Category: Arnhem

Arnhem, Mariënburgstraat 1920

Posted on by 0 comment

Twee foto’s van de Mariënburgstraat, gemaakt in 1920. Details staan bij de foto’s.

Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/p3deVY.
Bax-verhaal: http://goo.gl/aMYmu8.

Category: Arnhem

Arnhem, Velperweg 1905-1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperweg 1905-1910.

Arnhem, Velperweg 1905-1910.

Een bijzondere foto vanavond, waarvan lange tijd niet duidelijk was waar-ie is gemaakt. Op de website www.zoekplaatjes.nl ontspon zich een hele discussie toen de foto als zoekplaatje daar werd aangeboden. De foto werd aanvankelijk in Zeist gepositioneerd, maar dat werd al snel weer ontkracht door één overtuigend onderdeel op de foto: de tramrails. Rails van dit type heeft nergens in Zeist aan deze kant van een weg met bomen en apart voetpad achter de bomen gelegen, maar wel -zo ontdekte men uiteindelijk-…. in Arnhem. Op de Velperweg om precies te zijn, in de normaalspoor paardentramlijn van de ATM naar Velp.

De foto is gemaakt ergens tussen 1905 en 1910. Na 1910 vond een zogenaamde “omsporing” plaats: de rails werd gewijzigd naar 1067 mm-spoor. De foto is afkomstig uit een serie glasnegatieven van C.J. Baron van Tuyll van Serooskerke, burgemeester van Zeist van 1919 tot 1934. Ten tijde van de foto tot rond 1915 woonde deze baron aan de Velperweg, zo bleek uit een telefoongids van 1915. Dat maakt het heel aannemelijk dat hij zijn eigen woonomgeving heeft willen vastleggen.

Maar dan: om welke panden gaat het dan aan de Velperweg. Na veel gepuzzel kwam er een meest aannemelijke oplossing uit, met een slag om de arm: het linker pand bestaat niet meer, daar staat nu het schoolgebouw dat in 1924 werd gebouwd als de RK HBS, de latere HEAO en KGL (Katholiek Gelders Lyceum). Het pand rechts ervan (nu dus rechts van het schoolgebouw) bestaat nog wel, al is het op details aangepast: op de hoek met de Hoflaan. (Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/ptGY6r).

Een van de deelnemers aan de discussie op zoekplaatjes.nl is nu de doos met glasnegatieven aan het doorspitten. Wellicht dat er nog meer uniek Arnhemse fotomateriaal in zit. Misschien dat we daar ooit nog eens wat van te zien krijgen op Oud-Arnhem.

(Foto: herkomst Rob Wagenaar, www.photomuseum.nl. Copyright Photomuseum.nl).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein 1925.

Arnhem, Willemsplein 1925.

Na de oorlog verdween heel wat stadsschoon onder de slopershamer, dat weet elke (oud)Arnhemmer wel. Maar er is gelukkig ook heel veel bewaard gebleven. Neem nou dit pand aan het Willemsplein, gefotografeerd in 1925. Destijds was daar de Kamer van Koophandel en Handelsregister gevestigd. Dat pand, gebouwd in 1897, is aan de buitenzijde ongewijzigd gebleven en zelfs mooi opgeknapt. Kijk maar in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/Nw0OeC. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8663).

Category: Arnhem

Arnhem, Cattepoelseweg 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Cattepoelseweg 1945.

Arnhem, Cattepoelseweg 1945.

Herstelwerkzaamheden van de oorlogsschade aan woningen aan de Cattepoelseweg in 1945. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/GhX12T. (Foto: Nico Kramer, Gelders Archief nr. 1584 – 1165).

Category: Arnhem

Arnhem, Zijpendaalseweg 1965

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zijpendaalseweg 1965.

Arnhem, Zijpendaalseweg 1965.

De Zijpendaalseweg in februari 1965. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 19109).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnbad 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnbad 1925.

Arnhem, Rijnbad 1925.

Zwemster (naam onbekend) in het Rijnbad in augustus 1925. Het zwembad lag in de rivier aan de Nieuwe Kade, tegenover de Badhuisstraat. Generaties jeugd uit die tijd hebben in dit bad zwemmen geleerd van de badmeesters Folmer en Hengeveld. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 11823).

Category: Arnhem

Arnhem, Hoogstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hoogstraat 1964.

Arnhem, Hoogstraat 1964.

De Hoogstraat om 1964, gezien vanaf de kruising met de Rijnstraat. In Google Streetview, mei 2014: https://goo.gl/7txS49. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4477).

Category: Arnhem

Arnhem, Beekstraat 1965

Posted on by 0 comment
Arnhem, Beekstraat 1965.

Arnhem, Beekstraat 1965.

De Beekstraat in ca. 1965. Links het pand waar zich in 1970 Café Meijers zou vestigen. Ten tijde van de foto was daar nog Café Claassen gevestigd. In 1945 zag het er heel anders uit: https://goo.gl/TMjwLk. En in Google StreetView is de aanblik ook danig veranderd: https://goo.gl/zuxvJd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13854).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnkade 1970

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnkade 1970.

Arnhem, Rijnkade 1970.

Rijkswaterstaat verwacht dat het hoog water in de Rijn morgen de kritische grens van 10.50 meter zal overschrijden. Dat betekent een ondergelopen Lage Kade. Lees meer: http://goo.gl/siJn52. En da’s niet voor de eerste keer, zoals elke (oud)Arnhemmer wel weet. Al zolang de Rijn dicht langs de stad stroomt (sinds 1536 na zes jaar graven aan de verlegging van de rivier in opdracht van hertog Karel van Gelre, de rivier stroomde daarvóór wat zuidelijker) zorgt hoog water regelmatig voor overlast. Zoals op deze foto uit februari 1970. Er stonden eerder al de nodige foto’s van wateroverlast door de jaren heen op Oud-Arnhem: http://goo.gl/jcwrOr. (Foto van vandaag: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12143).

Category: Arnhem

Arnhem, Roggestraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Roggestraat 1964.

Arnhem, Roggestraat 1964.

De Roggestraat gezien in de richting van het Velperplein. Links de bekende modezaak Wieringa. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 11459).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1920.

Arnhem, Markt 1920.

Leuke momentopname op de Markt in 1920. Een -wat wij tegenwoordig noemen- standwerker verkoopt op zo te zien flamboyante wijze koek aan de marktgangers. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 7677).

Category: Arnhem

Arnhem, Kloosterstraat 1928

Posted on by 0 comment
Arnhem, Kloosterstraat 1928.

Arnhem, Kloosterstraat 1928.

Luchtfoto van de Kloosterstraat en omgeving, gemaakt in 1928. We zien de bouw van de St. Josephkerk. Rechts onderin de Mariaschool, waaraan de laatste hand wordt gelegd. Deze luchtfoto verklaart de “staken”, die boven de school uitsteken op de foto van de Mariaschool van eergisteren: de staken zijn onderdeel van de bouwsteigers van de kerk. (Foto: KLM Aerocarto, Gelders Archief nr. 1583 – 18237).

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiusbuitensingel 7, 1928

Posted on by 0 comment
Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1928.

Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1928.

Een pand aan de Eusebiusbuitensingel waar elke Arnhem wel een keer langs gelopen, gefietst of gereden is zonder te weten wat ooit in dat pand gevestigd was. Nummer 7, gefotografeerd in 1928. Het pand bood in die tijd onderdak aan de Louisa Stichting, een inrichting tot verzorging van wezen. De stichting werd in 1863 in Den Haag opgericht ter ondersteuning van kinderen van minvermogende overleden vrijmetselaren. Het kinderopvanghuis ging in 1869 in Den Haag van start. Na diverse verhuizingen binnen Den Haag, nodig vanwege de groei van het aantal opgevangen kinderen, werd in 1920 de zaak opgesplitst: het jongensinternaat bleef in Den Haag, en in Arnhem werd het meisjesinternaat geopend in het pand aan de Eusebiusbuitensingel. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde de stichting naar Baarn. In 2001 werd de opvang daar gesloten wegens “gebrek” aan kinderen. De stichting bestaat nog steeds en legt zich sindsdien toe op “steunverlening aan kinderen in kommervolle omstandigheden”. Meer info over de Louisa Stichting: http://goo.gl/C50QDw.

Het pand, gebouwd in 1878,is sinds 1928 op flink wat punten aangepast, maar diverse elementen van toen zijn vandaag de dag nog wel zichtbaar. Het pand heeft na het vertrek van de stichting diverse functies gehad, onder meer kantoor van de Centrale Woningstichting in de periode 1950-1960. Het pand in Google StreetView: https://goo.gl/JGw8NS.

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 3405).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1955.

Arnhem, Steenstraat 1955.

Verkeersdrukte in de Steenstraat in 1955, gefotografeerd vanaf de Velperpoort. Rechts de fraaie GTW-bus nummer 209 van het type AEC. Meer over de vele typen bussen waarmee de GTW heeft gereden kun je hier vinden: http://goo.gl/GLggM0. (Foto: W.K. Steffen, Gelders Archief nr. 1501-04 – 15075).

Category: Arnhem

Arnhem, Brugstraat 1928

Posted on by 0 comment
Arnhem, Brugstraat 1928.

Arnhem, Brugstraat 1928.

Een leuke Humans of Old Arnhem. Leerlingen van de vierde klas van de basisschool Arnhemse School Vereniging (ASV) aan de Brugstraat in 1928. De leraar heet Meinen, de namen van de kinderen zijn helaas niet bewaard. De ASV werd op 29 mei 1905 opgericht met als motto „Het kind te geven wat des kinds is, opdat het eenmaal moge worden een harmonisch mensch”. Deze basisschool aan de Brugstraat bestaat nog steeds (http://goo.gl/bd9YpX), al zitten ze sinds 1959 in een toen nieuw neergezet pand. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 2364).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hommelstraat 1964.

Arnhem, Hommelstraat 1964.

De Hommelstraat gezien vanaf de Hommelse Poort in 1964. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4384).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1925.

Arnhem, Markt 1925.

De Markt in 1925. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8116).

Category: Arnhem

Arnhem, Kloosterstraat 1928

Posted on by 0 comment
Arnhem, Kloosterstraat 1928.

Arnhem, Kloosterstraat 1928.

De Mariaschool op de hoek Kloosterstraat-Vondellaan, kort voor de officiële ingebruikname in september 1928 door “den Hoog Eerwaarde Heer Deken F. Stockmann”. Het gebouw in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/SaL52J. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 3705).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein eo 1975

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwe Plein 1975.

Arnhem, Nieuwe Plein 1975.

Luchtfoto van het Nieuwe Plein en omgeving, gemaakt in 1975. Rechts bovenaan zien we de start van de bouw van de Roermondspleinbrug (in 1987 omgedoopt tot Nelson Mandelabrug). (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 11096).

Category: Arnhem

Arnhem, Cronjéstraat 1928

Posted on by 0 comment
Arnhem, Cronjéstraat 1928.

Arnhem, Cronjéstraat 1928.

De Cronjéstraat in de Transvaalwijk in 1928. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/ZVHBza. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 2752).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt en Kerkplein 1957

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt en Kerkplein 1957.

Arnhem, Markt en Kerkplein 1957.

Fraaie luchtfoto van de Markt en het Kerkplein en omgeving, gemaakt op 23 april 1957. (Foto: KLM Aerocarto NV, Gelders Archief nr. 1583 – 17485).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1928

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1928.

Arnhem, Velperplein 1928.

Het Velperplein in 1928, met links Vroom en Dreesmann en rechts de toegang tot de Roggestraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 11392).

Category: Arnhem

Arnhem, Laan van Klarenbeek 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Laan van Klarenbeek 1955.

Arnhem, Laan van Klarenbeek 1955.

De Laan van Klarenbeek in 1955. En in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/6mJvuh. (Foto: W.K. Steffen, Gelders Archief nr. 1501-04 – 6624).

Category: Arnhem

Arnhem, Marktstraat 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Marktstraat 1930.

Arnhem, Marktstraat 1930.

Nóg zo’n beeldbepalend pand dat door de oorlogshandelingen uit het Arnhemse straatbeeld zou verdwijnen: Wijnhandel firma Gebr. Hesselink en Hermanos & Cia aan de Marktstraat 7, gefotografeerd in 1930. De handel zat er in 1900 ook al. Ook op een tekening uit 1880 komt het pand al voor, maar of de wijnhandel er toen al in zit is niet duidelijk.

Het pand stond ongeveer 30 meter rechts van het oude Rijksarchief. Hesselink, de naam waaronder het bedrijf bij de Arnhemmers bekend was, was wat we tegenwoordig noemen een groothandel die alleen aan andere wijnhandelaren leverde: “Spaansche en Portugeesche wijn. Geen Bordeaux- Rhijn- of andere wijnen. Alleen op fust”.

Op de gevel liet Hesselink zijn wijnvoorkeur duidelijk blijken in de gevelsteen: “Compañía Holandesa” lezen we bovenin. Dan de naam van het bedrijf, en daaronder de tekst “Jerez de la Frontera” naar de bekende “Sherrystad” (Vino de Jerez) aan de Zuid-Spaanse kust.

Het pand bood ook nog onderdak aan een ander bedrijf de kolenhandel van Wittop Koning. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8254).

Category: Arnhem

Arnhem, Laan van Presikhaaf 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Laan van Presikhaaf 1955.

Arnhem, Laan van Presikhaaf 1955.

De Laan van Presikhaaf, gezien vanaf de hoek met de IJssellaan, in 1955. In de verte het spoorwegviaduct naar de Wichard van Pontlaan. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/eoiSvJ. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 6626).

Category: Arnhem

Arnhem, Molenkom 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Molenkom 1925.

Arnhem, Molenkom 1925.

Treffend beeld van de armoede die in delen van het vooroorlogse Arnhem heerste. Het steegje Molenkom in 1925. De steeg was ooit een zijsteeg van de (niet meer bestaande Ridderstraat, tussen de Langstraat en de Weerdjesstraat. De steeg liep van west naar oost van de Ridderstraat naar de Sagosteeg. Die laatste steeg liep dan weer van noord naar zuid tussen de Langstraat en de Weerdjesstraat. Op dit kaartje (https://goo.gl/8kM3og) geeft de letter “j” de Molenkom aan, en de letter “k” de Sagosteeg.

Mooi detail: in die armoe dan toch nog proberen een beetje sfeer te scheppen met bloemen in de vensterbank… De wantoestand van toen is vandaag de dag nergens meer te bekennen: waar ooit de steeg lag is nu een moderne woonomgeving: https://goo.gl/eb8D07. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8395).

Category: Arnhem

Arnhem, Jufferstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Jufferstraat 1964.

Arnhem, Jufferstraat 1964.

De Jufferstraat in 1964. In de verte de Hommelstraat. Van het oude straatbeeld is niets meer over, de panden zijn rond 1976 gesloopt. Hiervan stonden eerder al wat foto’s op Oud-Arnhem: https://goo.gl/jJxsnK. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/88RfL4. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5197).

Category: Arnhem

Arnhem, Nijhoffstraat 1944

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nijhoffstraat 1944.

Arnhem, Nijhoffstraat 1944.

Evacuerende Arnhemmers in de Nijhoffstraat, op 24 of 25 september 1944. Onder anderen zusters van Insula Dei met een rode kruis-vlag en een kinderwagen. Gelet op de witte zijmuur op de foto denk ik dat de foto ongeveer hier is gemaakt: https://goo.gl/eE5h0a. (Foto: Gelders Archief nr. 1560 – 4758).

Category: Arnhem

Arnhem, Klarendal 1961

Posted on by 0 comment
Arnhem, Klarendal 1961.

Arnhem, Klarendal 1961.

Vandaag gaan we weer eens een stukje vliegen. Boven het westelijk deel van de wijk Klarendal. De foto is gemaakt in juli 1961. Er staan heel wat herkenningspunten op… zien jullie ze ook? (Foto: KLM Aerocarto NV, Gelders Archief nr. 1583 – 18178).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1932

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1932.

Arnhem, Steenstraat 1932.

Het vooroorlogse Rembrandt Theater aan de Steenstraat, gefotografeerd in 1932. Links van de bioscoop het toenmalige kantoor van de Nieuwe Arnhemsche Courant. In de bioscoop draait dan de Duitse film “Mädchen zum Heiraten” (http://goo.gl/IGYxcV) met o.a. de in die tijd in Duitsland beroemde filmster Renate Müller in de hoofdrol. In een eerdere post op Oud-Arnhem kon je het een en ander lezen over deze filmster, die in 1937 op 31-jarige leeftijd onder verdachte omstandigheden in Berlijn om het leven kwam: http://goo.gl/HTiVc4. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15083).

Category: Arnhem

Arnhem, Mussenplein 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Mussenplein 1920.

Arnhem, Mussenplein 1920.

Vier jonge Humans of Old Arnhem poseren voor de fotograaf op de hoek van de 1e Mussenstraat en het Mussenplein in 1920. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2014: https://goo.gl/NTZ2I1. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8471).

Category: Arnhem

Arnhem, Bakenbergseweg 1961

Posted on by 0 comment
Arnhem, Bakenbergseweg 1961.

Arnhem, Bakenbergseweg 1961.

De Bakenbergseweg in 1961. Rechtsaf de Jacob Marislaan. In de verte de Heilig Hartkerk. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/EWK82R. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1357).

Category: Arnhem

Arnhem, Jansstraat 1880

Posted on by 0 comment
Arnhem, Jansstraat 1880.

Arnhem, Jansstraat 1880.

De Jansstraat in 1880, gezien vanaf het Willemsplein. Vanaf bijna dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/I1WSEv. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5058).

Category: Arnhem

Arnhem, Noordpad 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Noordpad 1925.

Arnhem, Noordpad 1925.

Noordpad in 1925. De fotograaf staat met de rug naar  de Vijverlaan/Onder de Linden. De straat linksaf is de Pastoor Bosstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/FF6Cbc. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8966).

Category: Arnhem

Arnhem, Nijhoffstraat 1966

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nijhoffstraat 1966.

Arnhem, Nijhoffstraat 1966.

Nu we toch met automatieks bezig zijn: dit is snackbar De Amsterdammer op de hoek van de Nijhoffstraat en de Van Slichtenhorststraat, gefotografeerd in 1966. Er zit nog steeds een automatiek/cafetaria in het pand, al heet die wel anders: Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/UOC5oY. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13522).

Category: Arnhem

Arnhem, Parkstraat 1975

Posted on by 0 comment
Arnhem, Parkstraat 1975.

Arnhem, Parkstraat 1975.

Deze automatiek kwam al even ter sprake in de commentaren bij de foto van de Parkstraat in 1910 van gisteren. Fox Automatiek, op de hoek met de Singelstraat met “Steeds verse koffie” en “prima kroketten”, gefotografeerd in 1975. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9686).

Category: Arnhem

Arnhem, Looierstraat 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Looierstraat 1955.

Arnhem, Looierstraat 1955.

De Looierstraat in 1955. Het gebouw is de voormalige Huisvlijtschool. Het pand is in 1955  afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. In de verte Vroom de Dreesmann, de “versie” die in 1967 werd gesloopt (http://goo.gl/j7Yhuv).

Category: Arnhem

Arnhem, Koninginnedag 1928

Posted on by 0 comment

2016-02-04 Koninginnedag 1928Leuk filmpje van de viering van Koninginnedag op 31 augustus 1928, de 48-ste verjaardag van Koningin Wilhelmina (https://goo.gl/mgDHet). Helaas heeft het filmpje geen geluid.

We zien de  aubade uitgevoerd door een koor “dames en heeren van de verschillende Arnhemse zangvereenigingen”. Het koor staat op de Markt voor de woning van de gouverneur (zoals de Commissaris van de Koning(in) toen nog heette) aan de Markt, in aanwezigheid van burgemeester de Monchy. Een grote menigte kijkt en luistert. Enkele detailbeelden van zingende dames met bladmuziek in de hand.

Dan wat opnamen met de volgende beschrijving: “Het was een kleurige stoet, al die meisjes die deelnamen aan de vlaggendans. De stoet meisjes met vlaggen wandelt door de stad langs het Provinciehuis, het Rijksarchief, Hotel des Pays Bas en de Sabelspoort. Ze houden een vlaggenparade”.

Klik op de volgende link om de film, een “eigen opname van het Rembrandt Theater”,  te bekijken: http://goo.gl/QA3FHd. De film duurt 02:50 minuten.

(Bron: Gelders Archief nr. 1502 – 2-03).

Category: Arnhem

Arnhem, Parkstraat 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Parkstraat 1910.

Arnhem, Parkstraat 1910.

De “kop” van de Parkstraat met een mooi clubje Humans of Old Arnhem in 1910. De fotograaf staat met de rug naar de Eusebiusbuitensingel. Rechtsaf de Singelstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/fB2YrE. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9680).

Category: Arnhem

Arnhem, Panorama Rodenburgstraat eo 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Panorama Rodenburgstraat eo, 1920.

Arnhem, Panorama Rodenburgstraat eo, 1920.

Een mooi panorama vanaf de toren van de Eusebiuskerk in zuidelijke richting, gemaakt in 1920. De straat vanaf het midden van de foto naar schuin rechtsonder is de Rodenburgstraat. Aan de overkant van de Rijn de scheepswerf. Het rijtje “donkere objecten” rechts boven vanaf het midden zijn de bomen die langs de toenmalige verbindingsweg Schipbrug – Elden – Elst – Nijmegen stonden. Een stukje van die weg is ook nog zichtbaar. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 10169).

Category: Arnhem

Arnhem, Jansplein 1961

Posted on by 0 comment
Arnhem, Jansplein 1961.

Arnhem, Jansplein 1961.

Noordzijde van het Jansplein, in 1961. Met weer een paar mooie exemplaren voor de autoliefhebbers. De fotograaf staat met de rug naar de Doelenstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2014: https://goo.gl/XRe7HT. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 2906).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnkade 1970

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnkade 1970.

Arnhem, Rijnkade 1970.

De Rijnkade bij hoog water, februari 1970. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12144).

Category: Arnhem

Arnhem, Rosendaalsestraat 1926

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rosendaalsestraat 1926.

Arnhem, Rosendaalsestraat 1926.

De Rosendaalsestraat, gefotografeerd in 1926. De woningen werden in 1921 opgeleverd. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/pNKlsk. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 11517).

Category: Arnhem

Arnhem, Schrassertstraat 1967

Posted on by 0 comment
Arnhem, Schrassertstraat 1967.

Arnhem, Schrassertstraat 1967.

De Schrassertstraat in de wijk St. Marten in 1967. Vooraan linksaf en rechtsaf de Nijhoffstraat. De eerste twee panden links bestaan nog. Het hoekhuis dateert van 1903, en het pand ernaast van 1898. De verdere panden zijn verdwenen en in 1980 vervangen door nieuwbouw: Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/CHoYib.

De Schrassertstraat is vernoemd naar de in Arnhem geboren J. Schrassert, Gelders historicus en jurist uit de 18e eeuw. Hij schreef onder meer de Codex Gelre Zutphanicus in 1740. Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Schrassert.

De Nijhoffstraat is vernoemd naar het Arnhemse uitgevers- en boekhandelgeslacht Nijhoff, in de 18e en 19e eeuw gevestigd in de Bakkerstraat 17, het Huis De Crabbe (https://goo.gl/02ChVX). Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_Nijhoff_(1756-1832).

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13350).

Category: Arnhem

Arnhem, Looierstraat 1957

Posted on by 0 comment
Arnhem, Looierstraat 1957.

Arnhem, Looierstraat 1957.

De Looierstraat, in 1957 gefotografeerd door Renes. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/TtqY3n. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 7330).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnstraat 1920

Posted on by 0 comment
Rijnstraat, 1920.

Rijnstraat, 1920.

De Rijnstraat in 1920, gezien in de richting van het Roermondsplein. Wanneer je deze foto naast de Google DStreetView van mei 2014 zet en de gebouwen vergelijkt zul je zien dat nog heel veel elementen van toen er nog steeds zijn. Bijvoorbeeld de uitstekende balkonserres links, en het takeldakje rechts: https://goo.gl/UB4o1Y. Eén destijds beeldbepalend element ontbreekt tegenwoordig: de grote klok aan de gevel van het St. Peters Gasthuis. Op de oude foto is die ronde klok goed te zien. Op de foto van vandaag zien we rechts na twee panden de Tullekenssteeg. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12820).

Category: Arnhem

Arnhem, Ketelstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Ketelstraat 1964.

Arnhem, Ketelstraat 1964.

Koffiebuffet in de Galeries Modernes, Ketelstraat 1964. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 5617).

Category: Arnhem

Arnhem, Fanfarekorpsen 1922-1928

Posted on by 0 comment

Vanavond twee muzikale foto’s uit de privé-collectie van J. van Westeneng, ingezonden door Roel Hofman. De eerste foto toont Fanfarekorps Eendracht uit Schaarsbergen. Dit korps werd in 1928 opgericht. Het is niet bekend waar deze foto is gemaakt. Het jaar wel: 1945, te lezen op het achterste spandoek.

De tweede foto toont het Fanfarekorps Heijenoord, opgericht in 1922. Ook van deze foto weten we niet wanneer en waar gemaakt. Deze zal niet lang na de oprichting zijn gemaakt gezien de kleding en wijze van poseren. Misschien is het wel de oprichtingsfoto: wie weet.

Category: Arnhem

Arnhem, Looierstraat 1960

Posted on by 0 comment
Arnhem, Looierstraat 1960.

Arnhem, Looierstraat 1960.

Uit de tijd dat foto’s maken nog “lekker ouderwets” ging met behulp van filmrolletjes. Fotohandel Kramer aan de Looierstraat, gefotografeerd in 1960. Hetzelfde pand in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/VFOQfX. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 7340).

Category: Arnhem

Arnhem, Schelmseweg 1920 -> 1923 -> 1933

Posted on by 0 comment
Arnhem, Schelmseweg 1920.

Arnhem, Schelmseweg 1933.

De Schelmseweg in 1920. De fotograaf staat op de Schelmse Brug. In de verte het Restaurant Schelmse Brug, tegenwoordig (alweer vele jaren) een Chinees restaurant en bowlingcentrum. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, juli 2015: https://goo.gl/TzKl5t. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13148).

Edit 1: de foto is van iets later datum: 1923, het jaar waarin het restaurant werd opgeleverd en geopend.

Edit 2: dezelfde foto zit nog een keer in het archief, maar nu met jaartal 1933. Dat lijkt meer aannemelijk: het steen van de Schelmse Bug (gebouwd in 1923) ziet er al behoorlijk verweerd uit, zoals Jeroen van Dijk terecht opmerkt.

Category: Arnhem

Arnhem, Staringplein 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Staringplein 1920.

Arnhem, Staringplein 1920.

Het Staringplein in 1920. Linksaf de Annastraat. Op de hoek een winkel in ansichtkaarten en even verderop een Scheersalon. De kapper staat in de voortuin kennelijk te wachten op klanten. Het plein is vernoemd naar Anthony C.W. (Christiaan Winand) Staring (1767-1840). Staring was een dichter, landbouwkundige, en woonachtig op het landgoed De Wildenborch bij Vorden. Behalve met zijn gedichten maakte hij zich ook op een andere manier geliefd. Hij beheerde zijn landgoed op een bijzondere manier: de ‘landman’ Staring had oog voor de natuur, maar ook voor de noden van de mensheid. Zo liet hij op De Wildenborch een school bouwen, waar kinderen van boeren en landarbeiders onderwijs genoten. Meer info over Staring: https://goo.gl/9LzySB. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/LPvBJW. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14438).

Category: Arnhem

Arnhem, Rosendaalseweg 1931

Posted on by 0 comment

Waren er ook badhuizen in of rond de wijk Geitenkamp, vroeg iemand gisteren bij de foto van het badhuis in de wijk Lombok. Jazeker, dat was er: het badhuis Oost-Arnhem aan de Rosendaalseweg, gefotografeerd in 1931. Het badhuis, gebouwd in 1930, is rond 1968 gesloten en omgebouwd tot kleuterschool. Sinds 1978 is het pand in gebruik bij de stichting Het Vincentrum, een kringloopwinkel. De stichting heeft tot doel het inzamelen van (gebruikte) goederen, waarna deze in de winkel worden verkocht tegen een redelijke prijs. Met de opbrengst worden kleinschalige projecten in binnen- en buitenland gefinancierd. Daarbij gaat het met name om projecten in Derde Wereldlanden (bijvoorbeeld schoon water-voorziening in dorpen, leermateriaal voor scholen, ondersteuning medische projecten), maar ook projecten in achterstandsgebieden in Oost-Europa of kleinschalige goede doelen in Nederland komen voor ondersteuning in aanmerking (http://www.vincentrum-arnhem.nl). Het voormalige badhuis in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/ZKN1EE.

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeeksingel 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sonsbeeksingel 1930.

Arnhem, Sonsbeeksingel 1930.

Winkelweek in de Sonsbeeksingel in 1930. Linksaf de Hommelseweg, rechtsaf de Hommelstraat. Vijftien jaar later zag het er heel wat minder feestelijk uit…: https://goo.gl/g35TA8. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/3EBs9n. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15058).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1960

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1960.

Arnhem, Markt 1960.

Marktdag, werd toen nog gehouden op de Markt: 1960. Rechts onderaan zien we hekken rond de Waag staan. Dat monumentale pand, zwaar beschadigd in de oorlog, werd middels een restauratie van 1959 tot 1961 weer volledig in oude luister hersteld. Links bovenaan het oude Rijksarchief, afgebroken in 1968. Rechts bovenaan het Provinciehuis, in 1954 in gebruik genomen. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 7737).

Category: Arnhem

Arnhem, Nassaustraat 1960

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nassaustraat 1960.

Arnhem, Nassaustraat 1960.

Badhuis West Arnhem aan de Nassaustraat (Lombok) in 1960. Links de ingang voor de dames, rechts voor de heren. Het gebouwtje bestaat nog steeds en is tegenwoordig in gebruik als clubhuis: Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/ejjP4B. (Foto: Zweers, Gelders Archief nr. 1501-04 – 8499).

Category: Arnhem

Arnhem, Steijnstraat 1906

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steijnstraat 1906.

Arnhem, Steijnstraat 1906.

Kijkje in de Steijnstraat in 1906. De fotograaf staat op de Apeldoornseweg. Aan de pandenrij links wordt verderop in de straat nog volop gebouwd. In het midden in de verte Hotel Molendal, dat dan 3 jaar oud is. Het pand rechts op de hoek dateert van 1900. Verderop rechts in de Steijnstraat staan nog geen woningen, die werden rond 1910 gebouwd. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/NKlZWG. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15193).

Category: Arnhem

Arnhem, Klaas Katerlaan 1964

Posted on by 0 comment

Arnhem, Klaas Katerlaan 1964.

Arnhem, Klaas Katerlaan 1964.

 

De Klaas Katerlaan, gezien vanaf het Talmaplein, in 1964. En in Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/5wIYS4. De straat is vernoemd naar Klaas Kater, ooit voorman van het christelijke werkliedenverbond Patrimonium (Klaas Kater: http://goo.gl/Yx21az en Patrimonium: https://goo.gl/TgfOQZ). (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5714).

Category: Arnhem

Arnhem, Thomas a Kempislaan 1926

Posted on by 0 comment
Arnhem, Thomas a Kempislaan 1926.

Arnhem, Thomas a Kempislaan 1926.

De Thomas a Kempislaan in 1926. Rechts de Klaas Katerlaan met de woningen die in 1917 werden gebouwd. Het pand links dateert van 1926 en zo te zien op de foto is het net opgeleverd: de tuin moet nog worden aangelegd en achter het pand is iemand aan het werk. Bijna alle ramen staan open: moet er stucwerk drogen? Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2014: https://goo.gl/6guw4e. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15286).

Category: Arnhem

Arnhem, Grondelstraat 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Grondelstraat 1945.

Arnhem, Grondelstraat 1945.

Beeld van de verwoestingen in de Grondelstraat in Malburgen-Oost, 1945. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/gtvREw. (Foto: Jaquet, Gelders Archief nr. 1534 – 261).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1944

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1935.

Arnhem, Utrechtseweg 1944.

Trams op de Utrechtseweg bij de hoek met de Oranjestraat in 1944. Dezelfde plek in Google StreetView, augustus 2015: https://goo.gl/UEhjDl. (Foto: E.J. Bouwman, Gelders Archief nr. 1501-04 – 15691).

Category: Arnhem

Arnhem, Klarendalseweg 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Klarendalseweg 1964.

Arnhem, Klarendalseweg 1964.

De Klarendalseweg, 1964. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5866).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1900.

Arnhem, Utrechtseweg 1900.

Het St. Elisabeths Gasthuis aan de Utrechtseweg in 1900. Het eerst gebouwde deel van het ziekenhuis, de westvleugel, werd in 1894 in gebruik genomen. In 1896 werd de tweede (oost)vleugel geopend. Er volgden nog diverse uitbreidingen, achter het hoofdgebouw richting spoorbaan. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/Qka163. Het ziekenhuis is sinds 1995 niet meer als zodanig in gebruik. Het gebouw werd aangepast en is sinds 2001 een appartementencomplex. Meer info over dit monumentale ziekenhuis kun je hier vinden: http://www.absolutefacts.nl/gelderland/arnhem/elisabeth-gasthuis.htm. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15778).

Category: Arnhem

Arnhem, Puzzelfoto -> Tivolilaan 1945-1950

Posted on by 0 comment

Arnhem, puzzelfoto 1945-1950.

Arnhem, Tivolilaan 1945-1950.

Vandaag heb ik weer eens een puzzelfoto voor jullie. Waar is dit? De foto is ergens tussen 1945 en 1950 gemaakt.

Edit: Nou, dit puzzeltje was kennelijk niet zo moeilijk. Vrijwel direct werd de Tivolilaan herkend, en dat klopt helemaal. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15349). Goed gezien allen 🙂 .

Category: Arnhem

Arnhem, Velperbinnensingel 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperbinnensingel 1920.

Arnhem, Velperbinnensingel 1920.

Elke Arnhemmer is dit pand vast wel een keer voorbij gelopen, zeer waarschijnlijk zonder te weten wat er vroeger in zat. Het is pand Velperbinnensingel 5, en in 1920 was daar het Middenstandshuis gevestigd, een bank voor middenstanders. Dit pand dus (Google StreetView augustus 2015): https://goo.gl/s4eUJB. Het balkon is verdwenen, maar verder zitten alle originele elementen er nog op. Het pand werd in 1840 gebouwd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16167).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwe Plein 1955.

Arnhem, Nieuwe Plein 1955.

Hotel Café Restaurant De L’Europa aan het Nieuwe Plein in 1955. Hetzelfde pand in Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/3LWJoC. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8673).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1920-1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1920-1930.

Arnhem, Velperplein 1920-1930.

Een -vind ik- heel aparte foto van het Velperplein, gemaakt door een onbekend gebleven fotograaf ergens tussen 1920 en 1930. Twee jonge Humans of Old Arnhem kijken recht in de camera. Wanneer je de grote versie bekijkt is het net of je zelf gehurkt met een camera op het plein staat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16228).

Category: Arnhem

Arnhem, Park Sonsbeek 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sonsbeek 1920.

Arnhem, Sonsbeek 1920.

De ingang van Park Sonsbeek aan de Apeldoornseweg, gefotografeerd in 1920. In de verte het (toen nog) Hotel Sonsbeek. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/scMZkJ. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13626).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwe Plein 1956

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwe Plein 1956.

Arnhem, Nieuwe Plein 1956.

Het Nieuwe Plein met daarachter het Willemsplein. De foto is in 1956 gemaakt door W.K. Steffen. Er staan weer een paar fraaie auto’s op, plus wat bussen. Voor de liefhebbers. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8788).

Category: Arnhem

Arnhem, Koningstraat 1860

Posted on by 0 comment
Arnhem, Koningstraat 1860.

Arnhem, Koningstraat 1860.

Een vroege foto van de Koningstraat, gemaakt in 1860. Gezien vanaf het Land van de Markt. Een paar leuke details. Ten eerste: de onbekende fotograaf heeft behoorlijk zitten sjoemelen en de Eusebiuskerk buiten alle juiste proporties groter ingemonteerd. Vergelijk maar met Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/pnr5W7. Klopt helemaal niets van. Verder: de deur rechts op de hoek met witte omlijsting is tegenwoordig de ingang van Chez Arie. Het Koffiehuis links op de hoek en het karakteristieke pandje rechts ervan bestaan niet meer. Ze werden in 1879 gesloopt. Daarvoor is het halfronde pand dat we vandaag de dag nog kennen in de plaats gekomen (opgeleverd in 1890, tegelijk met het hoge pand rechts ervan op Google StreetView dat dus op de plaats van het karakteristieke huisje staat). De panden daar weer rechts van bestaan nog steeds. Dat geldt ook voor de panden aan de rechterzijde van de Koningstraat, al is daar in de loop van al die jaren wel het nodige aan veranderd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6194).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1865

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1865.

Arnhem, Markt 1865.

Er hebben op Oud-Arnhem al aardig wat foto’s van de Markt door de jaren heen gestaan (https://goo.gl/2aqmWw). De foto van vandaag, één van de oudste opnames van het plein waar ook de grote Eusebiuskerk op staat, ontbrak nog. Bij deze. Het is niet de oudste foto (tot nu toe gevonden) van het plein. Da’s deze, uit 1852: https://goo.gl/ZVjoEi. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 1312).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek 1937

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sonsbeek 1937.

Arnhem, Sonsbeek 1937.

Sonsbeek, 1937. Ingezonden door Roel Hofman.

Category: Arnhem

Arnhem, Walburgsteeg 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Walburgstraat 1900.

Arnhem, Walburgsteeg 1900.

De Walburgsteeg in 1900. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 17496).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1920.

Arnhem, Velperplein 1920.

Het Velperplein in 1920. Rechtdoor de Roggestraat. Links op de hoek Vroom en Dreesmann. Rechts op de hoek het kantoor van de Verzekeringsmaatschappij Arnhem. Misschien leuk om deze foto nog even te vergelijken met een eerder hier getoonde foto vanaf dezelfde plek uit 1890: https://goo.gl/9M0A9i. Zie het verschil tussen de twee hoekpanden op beide foto’s. vanaf ongeveer dezelfde plek in Google StreetView in augustus 2015: https://goo.gl/n9MlBV. (Foto van vandaag: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16498).

Category: Arnhem

Arnhem, auto’s 1977-1986

Posted on by 0 comment
Arnhem, Jacob Cremerstraat 1986.

Arnhem, Jacob Cremerstraat 1986.

Zomaar een paar leuke foto’s met auto’s, voor de liefhebbers. De eerste is gemaakt in de Jacob Cremerstraat in 1986 of iets later: het kenteken van de groene auto is in 1986 uitgegeven. De andere twee foto’s zijn in 1977 gemaakt bij de Roermondspleinbrug-in-aanbouw: foto 01: https://goo.gl/FTOx9z en foto 02: https://goo.gl/oD3IXc. De foto’s komen van de Facebook-pagina Autonostalgija waar voor de ware autoliefhebbers nog veel meer leuk foto- en filmmateriaal op staat. Tip: van Danny de Weerd.

Category: Arnhem

Arnhem, Oeverstraat 1958

Posted on by 0 comment
Arnhem, Oeverstraat 1958.

Arnhem, Oeverstraat 1958.

De Oeverstraat in 1958. Links bij het uithangbord kapper P.A. Esvelt. In het midden een  touwslagerij en handel in visserij-artikelen. Wie weet de naam nog van dat bedrijf? Rechts vooraan de zaak van Kateman-Jansen, fabriek van meubels en winkelbetimmeringen. De panden links werden in 1958 gesloopt. De eerste sloopwerkzaamheden rechts naast de kapper zijn al zichtbaar. Wanneer je in Google StreetView (mei 2014) op dezelfde plek gaat staan zie je dat de panden rechts vanaf Kateman-Jansen nog bestaan. De rest is verdwenen: https://goo.gl/Md9Yfc. Het pand van Kateman-Jansen heeft wel twee balkonnetjes gekregen die er in 1958 nog niet waren. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9059).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnstraat 1865-1868

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnstraat 1865-1868.

Arnhem, Rijnstraat 1865-1868.

Een van de eerste foto’s van de kop van de Rijnstraat. De foto is ergens tussen 1865 en 1868 gemaakt. De fotograaf staat op de Oude Kraan.

Wat opvalt: het pand rechts op de hoek van de Rijnstraat en de toenmalige Ridderstraat zoals wij dat kennen, en dat op een eerder hier gepubliceerde foto uit 1910 al te zien was (https://goo.gl/pQFvRX), bestond toen nog niet. Dat klopt wel: het pand werd volgens de kadastrale database in 1890 gebouwd. Waarvoor het toch wel karakteristieke oude witte pand op die hoek dus het veld moest ruimen. Dat zal dan eind 1889 zijn gebeurd. Dus ook toen al werden panden met de grond gelijk gemaakt voor nieuwbouw. Het schijnt bij de stad Arnhem te horen, dat gesloop… :-).

Wanneer dat witte pand is gebouwd zal wel niet meer te achterhalen zijn. Zo te zien aan de stijl kon het wel eens 1700 zijn, maar daar weten architectuurkenners zeer waarschijnlijk wat zinnigers over te vertellen. Of bestaan er misschien oude tekeningen van dit gebied waarop het pand te zien is? Het zal waarschijnlijk buiten de Rijnpoort hebben gestaan: op een tekening van die Rijnpoort uit 1650 zien we zo’n laag pand niet binnen de poort: https://goo.gl/RFrRzw. Maar ook dit is giswerk.

In de Rijnstraat zien we rechts de ronde klok van het St. Peters Gasthuis uit de gevel steken. De werkgroep 3D Arnhem heeft een fraaie 3D-animatie van het Roermondsplein, Ridderstraat en omgeving zoals het er rond 1935 uitzag. Zeker de moeite waard om even te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=I4004xCDH7I.

Onder meer komt in deze animatie de Molenkom voorbij, een woonwagenkampje achter de Ridderstraat waarvan ook al eens wat fotomateriaal op Oud-Arnhem te zien was: https://goo.gl/ClPsku.

Het stukje plantsoen dat we achter de lantaarn links zien hoort bij het Nieuwe Plein.

Het pand helemaal links hoort tot de oorspronkelijke vooroorlogse bebouwing van de Oude Kraan. Het is ongeveer waar nu de hoek van de Du Soleilflat met het Nieuwe Plein is, al staat dit flatgebouw iets zuidelijker ten opzichte van het pand op de foto.

Op de foto van 1910 zien we een doodlopend stukje tramspoor. Dat behoorde bij de NBM tramlijn naar Oosterbeek die in 1884 in dienst kwam. Die tramrails ontbreekt dus nog op de foto van vandaag. Het doodlopende stukje werd gebruikt om de locomotief weer vóór de tramwagons, die bij de eindhalte voor Hotel Du Soleil stonden, te rangeren. Die tramhalte zien we op deze foto uit 1936 https://goo.gl/sxIkqO toen de tramlijn al lang en breed geëlektrificeerd was. Wie meer wil weten over de ontwikkeling van deze tramlijn naar een verbinding Arnhem-Zeist met overstap naar Amersfoort: https://goo.gl/R59BDP.

Een Google StreetView op dezelfde plek als ten kan niet meer: daar staat nu de Du Soleilflat. Dit komt er in Google StreetView augustus 2015 het dichtste bij, zeg maar een meter of tien dichter bij de Rijnstraat (niet schrikken 🙂 : https://goo.gl/lKIIvq. Maar ja, er zit dan ook 151 tot 148 jaar tussen toen en nu…

(Foto van vandaag: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12768).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1925

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1925.

Arnhem, Velperplein 1925.

Winterse foto van het Velperplein in 1925. In de verte trams op de Velperbinnensingel. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in augustus 2008: https://goo.gl/BhnBbL. (Foto: Te Niet, Gelders Archief nr. 1501-04 – 16516).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnstraat 1965

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnstraat 1965.

Arnhem, Rijnstraat 1965.

Exterieur van Apotheek v.d. Grinten in de Rijnstraat nr. 20, gefotografeerd in 1965. Voor heel veel Arnhemmers in die jaren een bekend adres voor medicijnen en andere al dan niet medische hulpmiddelen. Hetzelfde pand in Google StreetView mei 2014: https://goo.gl/Lp2RDG. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12822).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemskazerne 1920.

Arnhem, Willemskazerne 1920.

Exterieur van de Willemskazerne aan het Willemsplein, het latere Gele Rijdersplein. De foto is gemaakt in 1920. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18727).

Category: Arnhem

Arnhem, Dansclub Arnhem 1912-1913

Posted on by 0 comment
Arnhem, Dansclub Arnhem, 1912-1913.

Arnhem, Dansclub Arnhem, 1912-1913.

Een mooie Humans of Old Arnhem. Leden van de Dansclub Arnhem jaargang 1912-1913. Waar de foto in Arnhem is gemaakt is niet beschreven. Van één persoon op de foto is de naam bekend: bovenste rij derde van rechts is G.E. Lüps. (Foto: Wilh. Moonen, Gelders Archief nr. 1501 – 1411).

Category: Arnhem

Arnhem, Oude Stationsstraat 1965

Posted on by 2 comments
Arnhem, Oude Stationsstraat 1965.

Arnhem, Oude Stationsstraat 1965.

Wie kan zich dit nog herinneren… de ijsbeer van fotograaf Jaquet bij de boeken- en tijdschriftenhandel op de hoek van de Oude Stationsstraat en het Willemsplein in 1965. (Foto: Jaquet, Gelders Archief nr. 1534 – 2972).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1920

Posted on by 0 comment

Tramhalte op de grens van de Utrechtsestraat (links) en de Utrechtseweg (rechts). De halte stond ter hoogte van de dependance van Hotel Bellevue (links buiten de foto). Dat was dus ongeveer hier: Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/iWs3oS. De haltepaal en het haltebordje zijn toch ietwat sierlijker dan wat er tegenwoordig bij de bushaltes staat… Aan de overkant het Kraton-gebouw (voormalig PGEM-kantoor) zoals oorspronkelijk gebouwd in 1873. In 1927 is het pand ingrijpend verbouwd, waarbij de omvang bijna werd verdubbeld en het de grotere vorm kreeg die we vandaag de dag nog kennen en op de Google StreetView bij deze foto kunnen zien (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15634).

Arnhem, Utrechtseweg 1920.

Arnhem, Utrechtseweg 1920.

Category: Arnhem

Arnhem, Korte Hoogstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Korte Hoogstraat 1964.

Arnhem, Korte Hoogstraat 1964.

De Korte Hoogstraat, het verbindingsstraatje tussen het Nieuwe Plein en de Korenmarkt, gefotografeerd in 1964. Leuk detail: de Fina benzinepomp op de Korenmarkt bij garagebedrijf W.F. Verhoeven. Tegenwoordig op die plek ondenkbaar. Achter de pomp Hotel Hendriks. Daar weer links van de IJssalon Venezia van de familie Gregori. Rechts op de hoek met het Nieuwe Plein een winkel waar Remington scheerapparaten werden verkocht. De winkel links op de hoek verkocht in mijn herinnering haarden, maar dat weet ik niet zeker meer. Wie wel? Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in augustus 2015: https://goo.gl/0snsCQ. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6593).

Category: Arnhem

Arnhem, Roermondsplein 1867

Posted on by 0 comment
Arnhem, Roermondsplein 1867.

Arnhem, Roermondsplein 1867.

Het Roermondsplein gefotografeerd in 1867. Aan het plein was destijds de gasfabriek van W.H. de Heus gevestigd. De fabriek zien we hier links op de foto met gashouder en pijp. Rechts het Nieuwe of Armen Weeshuis, ook wel Burger Weeshuis genoemd, in 1859 gebouwd en precies honderd jaar later -in 1959- gesloopt. Op de achtergrond de kleine Eusebiuskerk aan het Nieuwe Plein, bouwjaren 1864 en 1865. De gasfabriek werd in 1844 gebouwd onder architectuur van gemeentearchitect Hendrik Jan Heuvelink. In 1866 verhuisde de fabriek naar de Westervoortsedijk, en in 1867 is het complex aan het Roermondsplein gesloopt. De foto van vandaag is waarschijnlijk kort voordat de sloop begon gemaakt. (Bron: o.a. arneym.nl. Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 10271).

Category: Arnhem

Arnhem, Apeldoornseweg 1912

Posted on by 0 comment
Arnhem, Apeldoornseweg 1912.

Arnhem, Apeldoornseweg 1912.

Eerste steenlegging door Prins Hendrik van het gebouw van de Nederlandsche Heidemaatschappij (beter bekend als de Heidemij) aan de Apeldoornseweg op 11 november 1912. Op 5 januari 1888 werd de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem opgericht als een vereniging met als doelstelling het adviseren bij en het stimuleren van de ontginning van woeste gronden, het aanleggen en in stand houden van bossen en het aanleggen en onderhouden van bevloeiings- en grondverbeteringswerken. Vanaf 1897 hield zij zich ook bezig met de ontwikkeling en de verbetering van de zoetwatervisserij. Wil je meer weten over deze “bekende Arnhemmer”: https://nl.wikipedia.org/wiki/ARCADIS. (Foto: Gelders Archief nr.  1501-04 – 1212).

Category: Arnhem

Arnhem, Gele Rijdersplein 1961

Posted on by 0 comment
Arnhem, Gele Rijdersplein 1961.

Arnhem, Gele Rijdersplein 1961.

Momentopname bij de AKU-fontein op het Gele Rijdersplein, gemaakt in 1961. (Foto Gelders Archief nr. 1501-04 – 3897).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1868

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein 1868.

Arnhem, Willemsplein 1868.

Eén van de vroegste foto’s van de Fromberghuizen aan het Willemsplein (het latere Gele Rijdersplein). De foto is in 1868 gemaakt. De Fromberghuizen werden in 1854 opgeleverd. Het pand rechts staat op de hoek met de Jansstraat en zou vanaf 1934 huisvesting bieden aan Arnhems bekendste en oudste tabaksspeciaalzaak Lensen. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in augustus 2015: https://goo.gl/e3L62d. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18317).

Category: Arnhem

Arnhem, Van Oldenbarneveldtstraat 1912

Posted on by 0 comment
Arnhem, Van Oldenbarneveldtstraat 1912.

Arnhem, Van Oldenbarneveldtstraat 1912.

Woningen aan de Van Oldenbarneveldtstraat (links) en de B.P. van Verschuerstraat (rechts). De foto is gemaakt in 1912. De woningen werden in 1911 opgeleverd. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/0KmkRV.

De Van Oldenbarneveldtstraat is vernoemd naar Johan van Oldenbarnevelt. Hij was staatsman van 1547 tot 1619, in 1576 raadspensionaris van de stad Rotterdam en de Staten-Generaal, en in 1586 advocaat van den Lande van Holland (landsadvocaat). Van Oldenbarnevelt kwam aan een jammerlijk einde: hij werd op 13 mei 1619 onthoofd op het Binnenhof in Den Haag op verdenking van landverraad. Voor wie het interessant vindt: in Wikipedia staat een uitgebreid artikel over zijn levensloop: https://goo.gl/uKWMZe. Gek genoeg heet de straat Oldenbarneveldt (dus met dt), terwijl de man toch echt volgens diverse geraadpleegde bronnen Oldenbarnevelt (dus alleen met een t) heette.

Mr. B.Ph. baron van Verschuer was lid van de Arnhemse gemeenteraad van 1870 tot 1910. Hij zette zich vooral in voor een goede volkshuisvesting en ambachtsonderwijs. Niet alleen de straat is naar hem vernoemd, er is ook een plein naar hem vernoemd, en zelfs  de wijk kreeg zijn naam.

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9123).

Category: Arnhem

Arnhem, Jansstraat 1961

Posted on by 0 comment
Arnhem, Jansstraat 1961.

Arnhem, Jansstraat 1961.

Beeld van de sloop van de RK (Bijzondere) Lagere School aan de Jansstraat in 1961. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/BEj2mf.  (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5010).

Category: Arnhem

Arnhem, Westervoortsedijk 1912

Posted on by 0 comment
Arnhem, Westervoortsedijk 1912.

Arnhem, Westervoortsedijk 1912.

De tramremise aan de Westervoortsedijk in 1912. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 17787).

Category: Arnhem

Arnhem, Oeverstraat 1957 -> 1958

Posted on by 0 comment
Arnhem, Oeverstraat 1957.

Arnhem, Oeverstraat 1958.

Vandaag doe ik weer eens een beroep op jullie collectieve geheugen. Deze foto toont de Oeverstraat, gezien vanaf de Rijnstraat. Rechts op de hoek de tabakshandel van A. de Keijzer. Het Gelders Archief dateerde de foto op 1955, maar dat klopt niet. De auto heeft een kenteken beginnend met XG, en dat werd in 1957 uitgegeven. De foto moet dus minimaal van 1957 zijn. Op de achtergrond is men bezig met de sloop van panden. De voormalige rund, kalf en varkensslachterij gaat tegen de vlakte. De vraag voelen jullie natuurlijk al aankomen: wanneer werden die panden gesloopt? Dan weten we ook exact uit elk jaar deze foto is. Ben benieuwd 🙂 Ik heb de foto vooralsnog op 1957 gezet. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9078).

Edit: ik ben er inmiddels uit. De panden aan de zuidzijde van de Oeverstraat zijn in 1958 gesloopt. Dus de foto van vandaag moet van 1958 zijn, want daar is men druk aan het slopen.

Category: Arnhem

Arnhem, Schipbrug 1869

Posted on by 0 comment
Arnhem, Schipbrug 1869.

Arnhem, Schipbrug 1869.

Een hele vroege foto van de Schipbrug, gemaakt in 1869. Wat opvalt: het brugwachtershuis dat we al vaker op foto’s van en rond de schipbrug konden zien (zoals deze uit 1929: https://goo.gl/OjXI75) staat er dan nog niet. In plaats daarvan staan aan beide zijden van de brugtoerit twee wachthuisjes. Het grotere brugwachtershuis is -voor zover ik heb kunnen nagaan- in of kort na 1880 gebouwd. Ook het grote Rijn Hotel-pand rechts op de hoek met de Nieuwe Kraan moet dan nog verrijzen. Dat hotelpand zie je ook deels op de foto uit 1929. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13314).

Category: Arnhem

Arnhem, Roggestraat 1912

Posted on by 0 comment
Arnhem, Roggestraat 1912.

Arnhem, Roggestraat 1912.

Uit de tijd dat de mensch de tijd nog moest aflezen van mooie tikkende klokjes. De Horlogerie van de Gezusters Van der Eerden aan de Roggestraat nr. 29, gefotografeerd in 1912. Links van de klokkenwinkel Banketbakkerij Rotgans. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 11483).

Category: Arnhem

Arnhem, Oranjestraat 1965

Posted on by 0 comment
Arnhem, Oranjestraat 1965.

Arnhem, Oranjestraat 1965.

De Oranjestraat in de wijk Lombok in 1965. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/P8T8m6. Het is de tijd dat trolleylijn 7 nog door de wijk reed. Lijn 7 reed vanaf de Utrechtseweg de Oranjestraat in, dan linksaf de Alexanderstraat door, en via de Wilhelminastraat weer terug naar de Utrechtseweg richting station en Bronbeeklaan. Lijn 7 werd in 1957 ingesteld als versterking op het stadstraject van de lijn 1 Oosterbeek-Velp. De “hulplijn” werd in 1974 opgeheven.

Leuk detail op de foto van vandaag: de peperbus op de hoek met de Nassaustraat (zichtbaar achter de auto met open bagageklep) bestaat nog steeds: https://goo.gl/6BQZzt. Voor zover ik weet zo’n beetje de enige peperbus in Arnhem die de tand des tijds heeft doorstaan. Of zijn er nog meer, waarde lezers?

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9299).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnkade 1912

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnkade 1912.

Arnhem, Rijnkade 1912.

Onderhoud aan en problemen met de basaltmuur van de Rijnkade zijn van alle tijden. Zo ook op 11 mei 1912, toen een deel van de kademuur inzakte ter hoogte van de Vossenstraat. De oprit naar de hogere Rijnkade ligt trouwens nog steeds op dezelfde plek: Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/DHPFDD. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12761).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1897

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1897.

Arnhem, Markt 1897.

Nog eentje dan van het bezoek van Koningin Wilhelmina en Regentesse Koningin Emma aan Arnhem. Omdat het een fraaie foto is. We schrijven weer 28 augustus 1897. Wilhelmina en Emma staan op het bordes van het gouverneurshuis aan de Markt en worden toegejuicht door toegestroomde Arnhemmers, plus wat saluerende militairen. Op de foto heeft maar één persoon meer oog voor de fotograaf dan voor het koninklijk bezoek… (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 10065).

Category: Arnhem

Arnhem, Paddestoelstraat 1955

Posted on by 6 comments
Arnhem, Paddestoelstraat 1955.

Arnhem, Paddestoelstraat 1955.

De Paddestoelstraat in 1955. Wie kan hier wat meer over vertellen? (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9485).

Category: Arnhem

Arnhem, Klarendalseweg 1961

Posted on by 0 comment
Arnhem, Klarendalseweg 1961.

Arnhem, Klarendalseweg 1961.

Warme bakker H.E. Sanders, Klarendalseweg, in 1961. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5957).

Category: Arnhem

Arnhem, Sonsbeek 1897

Posted on by 0 comment

De tentoonstelling van Handel en Nijverheid, die op 28 augustus 1897 werd bezocht door Koningin Wilhelmina en Regentesse Emma, beleefde een wat minder gelukkig verloop. In de nacht van 12 op 13 september 1897 ging het grote feestpaviljoen in Sonsbeek nabij de ingang Apeldoornseweg in vlammen op. Een Arnhemse handelaar in muziekinstrumenten uit de Kerkstraat werd ervan verdacht de boel in de fik te hebben gestoken, en moest zich voor de rechtbank verantwoorden: http://goo.gl/tAE2T0.

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1897

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1897.

Arnhem, Utrechtseweg 1897.

De vorige foto liet de aankomst zien van Koningin Wilhelmina op station Arnhem op 28 augustus 1897. Deze foto is even later gemaakt op de Utrechtseweg: Wilhelmina -met naast haar regentessen Koningin Emma- maakt een korte rijtour door Arnhem en is via een druk bekeken route naar de tentoonstelling Nijverheid en Handel in Sonsbeek. Rechts de toenmalige Grote Sociëteit, tegenwoordig Museum Arnhem. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 15285).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1897

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1897.

Arnhem, Stationsplein 1897.

In 1897 bracht Koningin Wilhelmina (geboren 1880) een bezoek aan Arnhem. Dat leverde dit prachtige plaatje op van haar aankomst op het station. Wilhelmina bracht het bezoek aan de stad in verband met de tentoonstelling van Handel en Nijverheid in Sonsbeek. Wilhelmina Helena Pauline Maria, zoals ze voluit heette, was toen net 17 jaar jong. Zij werd in 1890 op haar 10e koningin toen haar vader Koning Willem III overleed zonder een mannelijke nakomeling. Haar moeder Koningin Emma nam tot 1898 als regentes het koningschap waar, het jaar waarin Wilhelmina 18 jaar werd. Wil je meer weten over deze vorstin: in WikiPedia staat een uitgebreid overzicht: https://goo.gl/4sU3pV. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14685).

Category: Arnhem

Arnhem, Zijpendaalseweg 1892

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zijpendaalseweg 1892.

Arnhem, Zijpendaalseweg 1892.

Je kunt het je vandaag de dag niet meer voorstellen, maar het is toch echt zo: dit pand stond ooit op de plek waar later de hoek van de Zijpendaalseweg (links) en de Cronjéstraat (rechts) ontstond. De foto is in 1892 gemaakt. Het pand, waarin een handel in houten wagenschotten was gevestigd, werd in 1900 gesloopt om plaats te maken voor de bouw van het ons bekende ronde hoekpand (architect: Willem Diehl) dat in 1904 werd opgeleverd: https://goo.gl/26Uo5z. Een deel van het pand is ook nog te zien -kort voor de sloop- op een foto uit 1900, die al eens op Oud-Arnhem stond: rechts achter de Zijpsepoort: https://goo.gl/azO4YR. Het rijtje bomen naast het pand is dan -waarschijnlijk als voorbereiding op de sloop- al gerooid. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 19083).

Category: Arnhem

Arnhem, Langstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Langstraat 1964.

Arnhem, Langstraat 1964.

Doorkijkje in de Langstraat, in augustus 1964 gefotografeerd vanaf de Nieuwstraat. Rechts een deel van het Kadaster. In de verte de kleine Eusebiuskerk aan het Nieuwe Plein. Het flatgebouw links op de hoek bestaat nog. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/Tn8ng1. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6810).

Category: Arnhem

Arnhem, Langstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Langstraat 1964.

Arnhem, Langstraat 1964.

Het meest westelijk stukje Langstraat, gefotografeerd in 1964 vanaf de Vossenstraat. In de verte de Du Soleilflat aan de Oude Kraan. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6808).

Category: Arnhem

Arnhem, Kerkstraat 1894

Posted on by 0 comment
Arnhem, Kerkstraat 1894.

Arnhem, Kerkstraat 1894.

Blik op de noordzijde van de Eusebiuskerk vanuit de Kerkstraat, gefotografeerd in 1894. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/v9Zg8s. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 1343).

Category: Arnhem

Arnhem, Panorama Eusebiuskerk West 1939

Posted on by 0 comment
Arnhem, panorama Eusebiuskerk West 1939.

Arnhem, panorama Eusebiuskerk West 1939.

Een tweede panorama vanaf de Eusebiuskerk, gemaakt op dezelfde dag in 1939 als de vorige foto. De fotograaf heeft zijn camera gedraaid en kijkt nu in westelijke richting. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 11579).

Category: Arnhem

Arnhem, Panorama Eusebiuskerk 1939

Posted on by 0 comment
Arnhem, panorama Eusebiuskerk 1939.

Arnhem, panorama Eusebiuskerk 1939.

Panorama vanaf de Eusebiuskerk, gemaakt in 1939. Op Oud-Arnhem stond al eens een panorama vanaf dezelfde positie uit 1935, gemaakt door De Kreuk: https://goo.gl/DT38tc. Op de foto uit 1935 ontbreekt Malburgen-Oost nog, op de foto van vandaag zien we die wijk inmiddels ontstaan. Nog meer opvallende verschillen: in 1935 bestond Hotel Pays Bas links naast de Sabelspoort nog, in 1939 was het voorste deel van dit hotel gesloopt. Dit panorama geeft nog eens een mooi overzicht van de fraaie bebouwing in het gebied tussen de kerk en de brug. Waar dus -op een paar gebouwen na- na de oorlog niets van over is gebleven. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 11581).

Category: Arnhem

Arnhem, HBS Willemsplein 1896-1897

Posted on by 0 comment
Arnhem, HBS Willemsplein 1896-1897.

Arnhem, HBS Willemsplein 1896-1897.

Een mooie Humans of Old Arnhem. Klas 2B van de HBS aan het Willemsplein, jaargang 1896-1897. Op de foto: H. Oosterink, A.A. van Pelt, G. Pitlo, T.E. Riesz, W.L. van Rossum, J.W.H. Sandberg, J.J. van Santen, C.H. Schukking, A.F. Siedenburg. T. Tanja, J. van Velzen, A. van der Ven, C.M. Verloop, R. Verschuur, B. Wolff, J. Wolff, G.Th. van der Zande. Zijn er namen bij die jullie wat zeggen?

(Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 11714).

Category: Arnhem

Arnhem, Goudwindestraat 1939

Posted on by 0 comment
Arnhem, Goudwindestraat 1939.

Arnhem, Goudwindestraat 1939.

De Goudwindestraat in Malburgen-Oost, gefotografeerd op 23 juni 1939. In Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/Vd8PO5. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 3927).

Category: Arnhem

Arnhem, Bovenbergstraat 1896

Posted on by 1 comment
Arnhem, Bovenbergstraat 1896.

Arnhem, Bovenbergstraat 1896.

Een prachtig idyllisch plekje in Arnhem, voor altijd verdwenen. We zijn te gast in de achtertuin van de woning Bovenbergstraat nummer 6. Het leuke van deze foto is dat we weten wie erop staan. Zittend bij het tafeltje links is mevrouw weduwe Henriëtte Beckmann geboren Van der Poel. Rechts aan het tafeltje haar Duitse tante Caroline Gohr, geboren in Wesel op 05-02-1824. Op het balkon staat Benjamin Dirk Beckmann, destijds kapitein bij de Gele Rijders. Wat de familieverhouding van Henriette met Benjamin precies was is niet bekend. Ze was wellicht getrouwd met een overleden broer van Benjamin. Benjamin kan ook -en dat lijkt me meer aannemelijk- haar zoon zijn.

Waar dit mooie Ernumse plekje was? Op de plaats waar na de oorlog Stationsplein-West is ontstaan, zo’n beetje naast het -inmiddels ook alweer verdwenen- Schoevers-gebouw. En waar tegenwoordig het overdekte (trolley)busstation is. De Bovenbergstraat lag voor de oorlog recht tegenover de Bergstraat.

Ik bespaar jullie deze keer de Google StreetView: het enorme contrast tussen de idylle van toen en het afgrijselijke beton van het station van nu brengt je bijna tranen in je ogen… Ik onthou me normaal gesproken hier van persoonlijk commentaar, maar deze keer kan ik het echt niet laten: wat is er in Arnhem na de oorlog toch ontzettend veel onnodig kapot gemaakt… Zo veel kansen laten liggen om de prachtige oude situatie weer op te bouwen. Hoe jammer is dat. Mag ik dat voor deze ene keer op persoonlijke titel zeggen? Ja, dat mag :-). PB. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1690).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelse Poort 1939

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hommelse Poort 1939.

Arnhem, Hommelse Poort 1939.

De Hommelse Poort in 1939. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/ZudHzY. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4418).

Category: Arnhem

Arnhem, AVRO-auto Velperweg-Bronbeeklaan 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, AVRO-auto 1935-1940.

Arnhem, AVRO-auto 1935-1940.

Arnhem, AVRO-auto Bronbeeklaan 1935-1940 -> 1930.

Vanavond heb ik weer een puzzelfoto voor jullie. Deze foto is ergens tussen 1935 en 1940 gemaakt in Arnhem. De auto reed rond om reclame te maken voor de AVRO-omroep. Op de banner op het dak staat: “Heil A.V.R.O. Een eigen zender. De geheele week”. De foto is gemaakt door ir. F.W. Holleman. Maar waar in Arnhem. Herkent iemand de woningen?

Het Gelders Archief dateert deze foto op 1935-1940. Maar het kan best zijn dat de foto eerder is gemaakt: in 1930, wat ik meer aannemelijk vind. In dat jaar verdeelde de toen christelijk georiënteerde regering de radio-zendtijd over de toen aanwezige omroepen: de katholieke KRO, de christelijke NCRV, de socialistische VARA en de neutrale AVRO kregen elk 20% zendtijd toebedeeld. De resterende 20% werd gereserveerd voor sport en nieuws. Vooral de AVRO protesteerde luidkeels tegen deze verdeling: men voelde zich als neutrale omroep ondergesneeuwd door de andere niet-neutrale omroepen, en wilde een eigen zender “de geheele week”. Door heel het land werd gedemonstreerd door AVRO-leden. Er reden auto’s met AVRO-vlaggen rond, zoals deze in Arnhem. Er was zelfs een demonstratie met 120.000 deelnemers in Den Haag. Het mocht niet baten: de zenderverdeling werd ingevoerd. (Bron: WikiPedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/AVRO).

Op YouTube staat een interessante documentaire uit 1992 over de ontwikkeling van de radio. In die documentaire wordt ook het ontstaan en de groei van de AVRO belicht. Ook in die film zien we een auto (op 05:46) met de tekst “Heil AVRO”…: https://www.youtube.com/watch?v=8aXl5ryYWxY. In de documentaire ook beelden van de demonstratie in Den Haag.

(Foto: Gelders Archief nr. 1560 – 4890).

Grote versie: https://goo.gl/gzuE3O.

Edit: Joop Woudenberg leverde op FaceBook de sleutel naar de oplossing: de hoogspanningsmasten op de betonnen sokkel. Die stonden in Arnhem inderdaad alleen langs de Bronbeeklaan, nergens anders. De foto is gemaakt op de hoek met de Velperweg. Dank Joop en alle anderen voor alle input!

Category: Arnhem

Arnhem, Land van de Markt 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Land van de Markt 1950.

Arnhem, Land van de Markt 1950.

Het Land van de Markt in 1950, gezien vanuit de Beekstraat. Rechtdoor de Bovenbeekstraat. Aan het eind ervan zien we de bouwketen staan, destijds in gebruik tijdens de bouw van winkels en flatwoningen aan het Gele Rijdersplein. Die werden in 1951 opgeleverd. Linksaf de Ketelstraat, rechtsaf de Roggestraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView mei 2014: https://goo.gl/ucL3YL. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6729).

Category: Arnhem

Arnhem, H. van Kolstraat 1936

Posted on by 0 comment
Arnhem, H. van Kolstraat 1936.

Arnhem, H. van Kolstraat 1936.

De foto van het St. Nicolaas Internaat en voormalige Hotel De Geitenkamp van gisteren riep (op FaceBook) veel reacties en mooie aanvullingen op. Via Bas Schoel kwam nog een aardige aanvulling binnen: het hotel gefotografeerd in 1936 vanuit de poort in de H. Van Kolstraat. Bij deze geplaatst. Het hotelpand zien we onderaan de straat. Vanaf bijna dezelfde positie in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/n1s1CU.  (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8233).

Category: Arnhem

Arnhem, Musis Sacrum 1898

Posted on by 0 comment
Arnhem, Musis Sacrum 1898.

Arnhem, Musis Sacrum 1898.

Musis Sacrum in 1898. (Foto Gelders Archief nr. 1583 – 1968).

Category: Arnhem

Arnhem, Rosendaalseweg 1939

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rosendaalseweg 1939.

Arnhem, Rosendaalseweg 1939.

Vanavond heb ik een vraagplaat voor jullie. Arnhem was ooit een internaat voor schipperskinderen rijk: het St. Nicolaas Internaat. Het gebouw waar het internaat (alleen voor jongens) sinds 1937 was gevestigd stond aan de Rosendaalseweg: op de foto zien we dat pand in 1939. Het internaat was alleen bestemd voor jongens. Meisjes met schippers als ouders konden terecht in het internaat Stella Maris.

Ik kom er niet achter of dit pand nog bestaat, en waar het dan precies heeft gestaan. Wel heb ik gevonden dat in het pand, voordat het internaat erin kwam, Hotel Café Restaurant De Geitenkamp was gevestigd. Eigenaar was ene hr. Wijnstok. De RK Stichting Insula Dei kocht het hotel in 1937 op waardoor het internaat van start kon gaan.

De vraag van vandaag is dan ook: wie weet waar dit pand stond en of het nog bestaat?

Het internaat was overigens niet lang in Arnhem gevestigd: In 1940 werd het gebouw gevorderd door de Duitse Wehrmacht, en verhuisde het internaat noodgedwongen naar het Juvenaat in Zevenaar. Ook dit gebouw werd door de Duitsers gevorderd, in 1942, en via wat tussenstappen in Limburg (Simpelveld en Rijckholt/Gronsveld) belandde het internaat uiteindelijk in 1955 in Nijmegen. Sinds 2009 is het gevestigd in Oosterhout.

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 11575).

Edit: inmiddels is dankzij aanvullingen door FaceBook-bezoekers duidelijk geworden waar dit pand stond en dat het niet meer bestaat. Zie: https://goo.gl/HcMpqp.

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1939

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1939.

Arnhem, Stationsplein 1939.

Spitsuur op het Stationsplein, in de zomer van 1939 gefotografeerd door Renes. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14757).

Category: Arnhem

Arnhem, Zijpsepoort 1931

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zijpsepoort 1931.

Arnhem, Zijpsepoort 1931.

Nog een momentopname van de Zijpsepoort, maar nu gemaakt in 1931. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/0ESGw0. (Foto: Van Raay, Gelders Archief nr. 1501-04 – 19219).

Category: Arnhem

Arnhem, Zijpsepoort 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zijpsepoort 1955.

Arnhem, Zijpsepoort 1955.

Momentopname bij de Zijpsepoort, gemaakt op 1 december 1955 door fotograaf Jaquet. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/IW1yp7. (Foto: Gelders Archief nr. 1534 – 2207).

Category: Arnhem

Arnhem, Roggestraat 1970

Posted on by 0 comment
Arnhem, Roggestraat 1970.

Arnhem, Roggestraat 1970.

Draaiorgel De Veronica in de Roggestraat op 5 mei 1970. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 10454).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnkade 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnkade 1900.

Arnhem, Rijnkade 1900.

De Rijnkade in 1900. In het gebouw was ten tijde van de foto de Industrieschool voor Meisjes gevestigd. Later was hier de Huishoudschool in gevestigd. Van dit fraaie pand stond al eens een foto uit 1964 op Oud-Arnhem: https://goo.gl/IOJ2IL. Het pand bestaat niet meer. Wie meer wil weten over de geschiedenis van deze school kan hier terecht (op die pagina eerst Inleiding klikken, en dan Geschiedenis): http://goo.gl/M7fsL4. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 83).

Category: Arnhem

Arnhem, Roermondsplein 1885

Posted on by 1 comment

Het Roermondsplein in 1885 gefotografeerd door B. Bruining. Het gebouw rechts is de achterzijde van het Nieuwe Weeshuis. Op dit plein werd destijds de veemarkt gehouden. Dart zien we op de tweede foto, in 1930 gemaakt.

Category: Arnhem

Arnhem, Koningstraat 1895

Posted on by 0 comment
Arnhem, Koningstraat 1895.

Arnhem, Koningstraat 1895.

Een hele fraaie momentopname met de nodige Humans of Old Arnhem van dichtbij: de Koningstraat, gefotografeerd in 1895. We zijn ten opzichte van de vorige foto een eindje de Koningstraat ingelopen en kijken richting Land van de Markt. Linksaf de Arke Noachstraat, rechtsaf de Klarestraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/qCDG0t. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6173).

Category: Arnhem

Arnhem, Koningstraat 1905

Posted on by 0 comment
Arnhem, Koningstraat 1905.

Arnhem, Koningstraat 1905.

De Koningstraat (rechts) in 1905. Links de Kippenmarkt, tegenwoordig de Broerenstraat. Het pand op de hoek is dan in gebruik als gemeentepakhuis. In 1898 was het pand nog in gebruik als café: http://goo.gl/n3TnpE. Het hoekpand en aansluitende panden links en rechts werden begin 1920 gesloopt. Op die plek werd in 1920-1921 de Van Ranzow’s Bank gebouwd. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/eyr7H3. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6306).

Category: Arnhem

Arnhem, Korenmarkt 1895

Posted on by 0 comment
Arnhem, Korenmarkt 1895.

Arnhem, Korenmarkt 1895.

Dit is de overdekte graangalerij, waarvan we op de vorige foto al een stukje zagen. Ook deze foto is in 1895 gemaakt. De Korenmarkt was destijds een belangrijk handelspunt voor granen. Zo belangrijk zelfs dat in 1899 de Korenbeurs werd geopend. De voorspoedige handel duurde tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6417).

Category: Arnhem

Arnhem, Korenmarkt 1895

Posted on by 0 comment
Arnhem, Korenmarkt 1895.

Arnhem, Korenmarkt 1895.

De Korenmarkt in 1895. Rechts de overdekte graangalerij, gebouwd in 1845. In 1899 is de galerij vervangen door de Korenbeurs. In het midden de Evangelisch Lutherse Kerk. Deze zaalkerk werd al in 1644 in gebruik genomen. In 1899 raakte de kerk buiten gebruik en verhuisden de gelovigen naar de dan gloednieuwe Evangelisch Lutherse Kerk aan de Spoorwegstraat. Het kerkgebouw aan de Korenmarkt is een Rijksmonument. Het gebouw bestaat nog steeds (https://goo.gl/zxhGHY) al is er sinds deze foto wel het een en ander aan gewijzigd. De grote hoge kerkramen zijn verdwenen en vervangen door kleinere ramen, al zijn de contouren van de oude glas in lood-ramen in steen nog wel te zien. Ook de dakgoten zijn op detail aangepast. Links van de kerk de Luthersestraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6419).

Category: Arnhem

Arnhem, Luchtfoto station e.o. 1923

Posted on by 0 comment
Arnhem, station en omgeving, 1939.

Arnhem, station en omgeving, 1923.

Luchtfoto van het stationsgebied, gemaakt in 1923. De luchtfoto geeft een prachtig gedetailleerde beeld van hoe dit deel van Arnhem zo kort voor de Tweede Wereldoorlog eruit zag. Vooral wanneer je de grote versie bekijkt zie je heel veel details. Op Oud-Arnhem stond al eens een luchtfoto van hetzelfde stationsgebied, in 1946 gemaakt vanuit ongeveer dezelfde vliegpositie. Op die foto is de omvang van de verwoestingen door oorlogshandelingen goed te zien: https://goo.gl/k2dhi8. (Foto: Gelders Archief nr. 1560 – 4329).

Edit: de foto moet ouder zijn dan 1939, zoals gedateerd in het Gelders Archief. Rechts van het station zien we de Westerkerk in aanbouw. Die kerk werd in 1924 in gebruik genomen. Zo te zien aan de voortgang van de opbouw van de kerk en het feit, dat de bomen vol blad zitten en het dus wel zomer zal zijn, zal deze foto dan van 1923 zijn. Aldus aangepast en doorgegeven aan het Gelders Archief. PB.

Category: Arnhem

Arnhem, Rietgrachtstraat 1978

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rietgrachtstraat 1978.

Arnhem, Rietgrachtstraat 1978.

Vandaag neemt de Arnhemse brandweer de gloednieuwe brandweergarage aan de Rietgrachtstraat officieel in gebruik. De garage is al een aantal maanden operationeel. Op de site van De Gelderlander kun je foto’s zien van het hypermoderne complex: http://goo.gl/2JwcFL  En natuurlijk past hier een oude foto bij: de vorige brandweerkazerne met opgesteld materieel, gefotografeerd op 3 november 1978. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 3293).

Category: Arnhem

Arnhem, Luthersestraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Luthersestraat 1964.

Arnhem, Luthersestraat 1964.

De Luthersestraat in 1964. In de verte de Korenmarkt. De fotograaf staat in de Varkensstraat en kijkt richting Korenmarkt. Halverwege linksaf de Duizelsteeg. De Duizelsteeg dankt haar naam waarschijnlijk aan een vroegere bewoner, Hein Duizen. De Luthersestraat heette ooit St. Petersteeg. Later is de steeg vernoemd naar de Evangelisch Lutherse Kerk op de hoek met de Korenmarkt. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/pNLzYn. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 7400).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperweg 1985

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperweg 1985.

Arnhem, Velperweg 1985.

Een mooi beeldbepalend pand aan de Velperweg, gefotografeerd in 1985. Elke (oud)Arnhemmer kent het waarschijnlijk wel: het pand staat bekend als De Vijf Zuylen. Wat misschien minder bekend is: de beruchte SS-generaal/hoogste politiechef in Nederland Hanns Albin Rauter woonde gedurende de oorlog met zijn gezin gedurende een flink deel van de oorlog in dit pand. Toen het ondergrondse blad Trouw hier lucht van kreeg schreef het er een artikel over. De bewaking van het pand werd direct na het uitkomen van de verzetskrant met dat verhaal verscherpt, en maar liefst 23 medewerkers van Trouw werden geëxecuteerd. In de nacht van 6 op 7 maart 1945 pleegde het verzet een aanslag op hem bij de Woeste Hoeve. Rauter raakte zwaar gewond maar overleefde. Als gevolg van deze gebeurtenis werden ongeveer 300 verzetsstrijders geëxecuteerd. Op 25 maart 1949 werd Rauter, toen 54 jaar, uiteindelijk nabij Scheveningen gefusilleerd.

Het pand werd in 1915 gebouwd als twee-onder-een-kapwoning. Later zijn de twee woningen samengevoegd tot één villa. De naam De Vijf Zuylen kreeg het pand overigens pas in 1993 toen een advocatencollectief met vijf partners het pand als kantoor betrok.

Bronnen: o.a. http://www.angerenstein-arnhem.nl en https://nl.wikipedia.org/wiki/Hanns_Albin_Rauter. (Foto: Gelders Archief nr. 1501 – 12109)

Category: Arnhem

Arnhem, Paul Krugerstraat 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Paul Krugerstraat 1955.

Arnhem, Paul Krugerstraat 1955.

De Paul Krugerstraat in de Transvaalbuurt, gefotografeerd in 1955. Met weer een paar fraaie auto’s. De straat is vernoemd naar de vijfde president (van 1880 tot 1898) van de Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal), Paul Kruger (1825-1904). Kruger stond ook wel bekend als Oom Paul. Die titel kreeg hij van de inwoners omdat hij erin slaagde de republiek weer uit de financiële malaise te tillen waarin het land was beland onder het bewind van zijn voorganger, Thomas François Burgers. In WikiPedia kun je meer lezen over deze staatsman die uiteindelijk in 1904 in Zwitserland in ballingschap stierf: https://goo.gl/h9blLj. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/Z1U1W6. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9741).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1890.

Arnhem, Markt 1890.

Een qua compositie fraaie foto: de Eusebiuskerk, vanaf de Markt gefotografeerd in 1890. Op de foto kun je goed zien hoe dicht destijds het pand links op de kerk stond. Dat pand stond al eens op Oud-Arnhem op een foto uit 1910-1920:  https://goo.gl/pG7xfR. Links van het pand de Turfstraat, rechts de Torensteeg. Links buiten beeld De Waag. Vanaf bijna dezelfde plek in Google StreetView in mei 2014: https://goo.gl/A9apcf. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 1491).

Category: Arnhem

Arnhem, Sint Walburgiskerk 1880

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sint Walburgiskerk 1880.

Arnhem, Sint Walburgiskerk 1880.

De Sint Walburgiskerk, in 1880 gefotografeerd door Brainich. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 1726).

Category: Arnhem

Arnhem, Kippenmarkt 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Kippenmarkt 1890.

Arnhem, Kippenmarkt 1890.

Een hoekje van de Kippenmarkt, gefotografeerd in 1890. Rechts was destijds de Fröbelschool gevestigd. In het andere gebouw de Godsdienst School van de Nederlands Isr. Gemeenten. De school had (logischerwijze) nauwe banden met de synagoge aan de Pastoorstraat. Het schoolpand, dat rechts naast de Vismarkt lag, had Oud-Arnhem al eens deels op de korrel op een overzichtsfoto van de Kippenmarkt uit 1895. Op die foto zie je het pand deels rechts: https://goo.gl/ZUfbQ2. Dit stukje stad naast de Eusebiuskerk werd met de grond gelijk gemaakt tijdens de gevechten in ’44 en ’45 (foto Kippenmarkt en omgeving uit 1945: https://goo.gl/qzNsrQ). (Foto van vandaag: C.E. Westerborg, Gelders Archief nr. 1583 – 2147).

Category: Arnhem

Arnhem, Zijpendaalseweg 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zijpendaalseweg 1890.

Arnhem, Zijpendaalseweg 1890.

Een mooie Humans of Old Arnhem. Twee leden van het korps Gele Rijders poseren met hun gezin op de Zijpendaalseweg. De namen zijn helaas niet bewaard gebleven. Op de achtergrond Park Sonsbeek. De foto is in 1890 gemaakt. Gelet op de afstand tot de (slecht zichtbare) fontein en het bekende Sonsbeek-hekwerk iets onder het midden moeten de twee families ongeveer op deze plek hebben gestaan: https://goo.gl/aQLHZE. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 9661).

Category: Arnhem

Arnhem, Renssenstraat 1960

Posted on by 0 comment
Arnhem, Renssenstraat 1960.

Arnhem, Renssenstraat 1960.

Elke (oud)Arnhemmer herkent deze trap natuurlijk meteen: vanaf Stationsplein-West omhoog naar de Renssenstraat. De trap heeft de gigantische verbouwingen in het stationsgebied overleefd: Google StreetView augustus 2015: https://goo.gl/TZw8Yd.

De Renssenstraat heette aanvankelijk bij aanleg en bebouwing Weststraat, zo werd op 7 maart 1868 bij raadsbesluit vastgelegd. In 1932 werd de straat omgedoopt tot Renssenstraat, vernoemd naar de artsen W. Renssen Sr. (1856-1917) en W. Renssen Jr. (1886-1932). Deze twee artsen (vader en zoon) hebben hun sporen vooral verdiend in het Diaconessenhuis toen dat nog aan de Bovenbrugstraat was gevestigd.

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 10101).

Category: Arnhem

Arnhem, Bovenbeekstraat 1890

Posted on by 0 comment

De Bovenbeekstraat in 1890. In het grote pand rechts is dan het Stedelijk Gymnasium gevestigd. In 1941 verhuisde die opleiding naar nieuwbouw aan de Statenlaan. Daar is de opleiding inmiddels ook alweer weg: in 2007 verhuisde men naar de gebouwen van de voormalige Thorbecke Scholengemeenschap aan de Thorbeckestraat. In 1941 is het gebouw na de verhuizing van het Gymnasium in gebruik genomen als politiebureau.

Category: Arnhem

Arnhem, Looierstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Looierstraat 1964.

Arnhem, Looierstraat 1964.

De Looierstraat in 1964. Met onder meer Breijers Boekhandel (links) en rechts de bioscoop Saskia Theater. Wie weet de namen nog van de twee tussenliggende winkels? De naam op de zaak naast de bioscoop is op de foto moeilijk te lezen.

De straatnaam herinnert aan de Looiersgracht, voorheen Looierijgrachtje of Looiersgrachtje, die hier ooit lag. De gracht, stammend uit de middeleeuwen, werd in 1945 gedempt met oorlogspuin, waarna de Looierstraat werd aangelegd over de voormalige gracht. In Google StreetView in mei 2014: https://goo.gl/g2an61. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 7332).

Category: Arnhem

Arnhem, Apeldoornseweg 1895

Posted on by 0 comment
Arnhem, Apeldoornseweg 1895.

Arnhem, Apeldoornseweg 1895.

De Apeldoornseweg, gefotografeerd in 1895. De fotograaf staat op de hoek met de Sonsbeeksingel, vlak voor het spoorviaduct. Eerste straat rechts: Sint Marten. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/JTLInh.

Category: Arnhem

Arnhem, Bovenbrugstraat 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Bovenbrugstraat 1890.

Arnhem, Bovenbrugstraat 1890.

Blik op de Bovenbrugstraat, gezien vanaf de Pels Rijckenstraat. De foto is rond 1890 gemaakt. Aan de linkerkant van de Bovenbrugstraat het Diaconessenhuis, op 15 augustus  1884 in gebruik genomen. In de eerste jaren had dat ziekenhuis geen elektrisch licht en moest er gewerkt worden bij petroleumlicht. Pas in 1907 werd het ziekenhuis op het lichtnet aangesloten. Mocht je meer willen lezen over het ziekenhuis: achter de volgende link staat een compleet verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het Diaconessenhuis, en de belangrijkste gebeurtenissen door de jaren heen: http://goo.gl/Xm78Mk.

In het gebouw rechts op de hoek was ooit de Paulinastichting gevestigd, een rusthuis voor uitsluitend oudere dames. Heren waren daar niet welkom. Het rusthuis was gesticht door het Diaconessenhuis en maakte daar dus feitelijk onderdeel van uit. Dat pand bestaat nog steeds. In het midden van de foto links en rechts de Amsterdamseweg. Een “vanaf dezelfde plek in Google StreetView” kan vandaag de dag niet meer worden gemaakt. De lege ruimte waar de fotograaf destijds stond is bebouwd. Dit komt het dichtste in de buurt (mei 2014): https://goo.gl/6aAkPG. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 2111).

Category: Arnhem

Arnhem, Richard Holstraat 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Richard Holstraat 1955.

Arnhem, Richard Holstraat 1955.

Noodwoningen aan de Richard Holstraat (rechts) hoek Willem Pijperstraat (links) in de wijk Alteveer in 1955. De woningen zijn in 1947 gebouwd en van het type Maycrete: een prefabwoningtype dat na de Tweede Wereldoorlog op diverse plaatsen in Nederland is geplaatst om de woningnood op te lossen. De naam is een samenvoeging van de naam van de ontwerper, de Amerikaanse architect Bernard Maybeck en het Engelse woord ‘concrete’, dat beton betekent. In totaal zijn in Nederland tenminste 930 van deze woningen gebouwd, grotendeels in Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland. De woningen bestaan nog steeds: in 2009 zijn ze gerenoveerd en gemoderniseerd. In Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/3b9JIP. De straat is overigens vernoemd naar de Nederlandse componist, dirigent, pianist en recensent Richard Hol (1825-1905). Hij tekende voor tal van bekende Nederlandse liedjes, waarover je hier meer kunt lezen: https://goo.gl/WGZdiQ (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 10146).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1861

Posted on by 0 comment

Vandaag op Oud-Arnhem een bijzondere foto, ingezonden door Jeroen van Dijk. De foto is in 1861 (!) gemaakt. Uit de tijd dus dat de singels nog niet waren gedempt, het Velperplein zoals wij dat kennen nog niet bestond, de Velpsche Barriere er nog was, en de huidige Velperbinnensingel nog Velper Cingel heette. Ter oriëntatie: de fotograaf staat met de rug naar Musis Sacrum en kijkt over de singel richting Roggestraat, op de hoek waarvan we het pand met de twee vierkante torens zien. Links buiten beeld de Stille Hoek. De Velpsche Barriere ligt rechts van de fotograaf buiten beeld. Op bijgevoegde kaart uit 1860 kun je de situatie zien. Bij de kaart vindt je nog wat leuke gegevens. (Foto: collectie Jeroen van Dijk. Kaart: Gelders Archief nr. 1506 – 7882).

Edit: uit alle discussies op Facebook blijkt dat het water op de foto niet de gracht is. De gracht werden 1859 gedempt, waarna er een vijver is aangelegd. Die vijver is dus het water op de foto.

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1908

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1908.

Arnhem, Utrechtseweg 1908.

Op 22 december j.l. stond op Oud-Arnhem een fraaie foto van het beroemde Hotel Bellevue aan de Utrechtseweg (https://goo.gl/FGRJX2). In de nacht van 25 op 26 oktober 1908 brandde het hotel tot de grond toe af. Alleen de dependance rechts van het hoofdgebouw bleef gespaard. Op deze foto zien we links de ruïne die van het hotel overbleef na de brand. Op 6 juli 1909 werd tegen de Belgische pianostemmer F.A.G. Krönig, gearresteerd in mei 1909, 12 jaar gevangenisstraat geëist wegens brandstichting in het hotel. Twee dagen later echter gelastte het Hof te Arnhem de onmiddellijke invrijheidstelling van deze Brusselaar. Het kon niet onomstotelijk worden bewezen dat de Belg de brand had veroorzaakt. In de Graafschapbode van 15 mei 1909 staat een vermakelijk verslag vol speculaties over de mogelijke oorzaak van de brand: http://goo.gl/kOC2PF. De brand kostte het leven aan de huisknecht Gerrit Wammes. Zijn overblijfselen werden pas een paar dagen later in de ruïne gevonden. De foto is gemaakt door de Arnhemse brandweer. Rechts van het hotel de gespaarde dependance. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 3299).

Category: Arnhem

Arnhem, Brugstraat 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Brugstraat 1890.

Arnhem, Brugstraat 1890.

De Brugstraat, gefotografeerd door Th. Bruining in 1890. In de verte panden aan de Utrechtsestraat. Het fraaie erkerbalkon, waarvan we links een klein stukje zien, bestaat nog steeds. Ook de panden links zijn er nog steeds, al is het eerste balkonnetjes links verdwenen, en het tweede omgebouwd tot een erker. De fraaie ornamenten boven de ramen rechts zijn helaas verdwenen. Leuk detail: de vrouw die rechts uit het raam naar de fotograaf gluurt. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/E2ma7v. (Foto: Th. Bruining, Gelders Archief nr. 1501-04 – 2334).

Category: Arnhem

Arnhem, Hertogstraat 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hertogstraat 1890.

Arnhem, Hertogstraat 1890.

De Hertogstraat in 1890. Links de Velperpoort, rechtsaf de Steenstraat. Het kleine huisje links was destijds een politiepost. Het fraaie pand aan het begin van de straat, gebouwd in 1880, bestaat nog steeds (evenals de panden erachter), al is het op details wel aangepast: Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/niqE8e. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 4119).

Category: Arnhem

Arnhem, Kleine Oord 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Kleine Oord 1900.

Arnhem, Kleine Oord 1900.

De Kleine Oord gefotografeerd in 1900. De fotograaf staat in de Broerenstraat. Schuin links loopt de Kleine Oord door, schuin rechts de Weverstraat. Vooraan linksaf is de Nieuwstraat. Het gebouw links is Hotel Zwijnshoofd, failliet verklaard en gesloopt in 1908 (http://goo.gl/5nMx3Q). Grappig detail over dit hotel: het adverteerde landelijk als Badhotel Het Zwijnshoofd. De reden: het hotel beschikte op alle kamers over een badkuip… Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/eTLZ3a. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6003).

Category: Arnhem

Arnhem, De La Reijstraat 1904

Posted on by 0 comment
Arnhem, De La Reijstraat 1904.

Arnhem, De La Reijstraat 1904.

De De La Reijstraat, gefotografeerd in 1904. Links het huis Molendal, gebouwd in 1903, tegenwoordig in gebruik als hotel. Het monumentale pand in Jugendstil werd gebouwd in opdracht van G. André de la Porte, directeur van de Arnhemsche Verzeekeringsmaatschappij. Het was een van de eerste woningen die in de Transvaalbuurt werden gebouwd: de Transvaalbuurt werd tussen 1905 en 1915 volgebouwd. Het herenhuis Molendal is een Rijksmonument. Hier kun je er alles over lezen: http://goo.gl/xAz2pC.

Links vóór Molendal de Cronjéstraat. De huizen, die we op Google StreetView rechts naast het hotel zien, bestonden ten tijde van de foto nog niet: die werden in 1906 en 1912 gebouwd. Ook de woningen rechts naast het hoekpand met de Sonsbeeksingel konden nog niet op de foto staan: deze panden werden gebouwd in 1905. In de verte Park Sonsbeek met net zichtbaar een stukje van de witte Sonsbeekboerderij. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/F6CF4G. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 10126).

Category: Arnhem

Arnhem, Langstraat 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Langstraat 1890.

Arnhem, Langstraat 1890.

Een hele verzameling Humans of Old Arnhem categorie “jong grut”, in 1890 gefotografeerd in de Langstraat in het Weerdjes-gebied. De kinderen staan in het deel van de Langstraat tussen de Nieuwstraat en de Vossenstraat. Het enige deel van de straat (die vroeger van het Eusebiusplein tot het Roermondsplein liep, vandaar ook de naam Langstraat) dat vandaag de dag nog bestaat maar er wel “enigszins anders” uit ziet: https://goo.gl/9jJrja. Het Langstraat-gebied is in de oorlog verwoest en niet meer opgebouwd. Vóór de oorlog was er ook al het een en ander aan onbewoonbare (krot)woningen tegen de vlakte gegaan als gevolg van saneringsplannen. De oorlog deed in ’44 en ’45 de rest… (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6756).

Category: Arnhem

Arnhem, Koningstraat 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Koningstraat 1890.

Arnhem, Koningstraat 1890.

De Koningstraat in 1890. De twee panden links, waaronder rechts de Grof en Fijn Smederij van A. Traanboer (https://goo.gl/LzGF8X) zijn afgebroken om de bouw van de Van Ranzow’s Bank in 1920-1921 mogelijk te maken. De lantaarn aan de gevel rechts is bevestigd aan het huis van architect Tiemens. Deze woning stond op de hoek van de Menthenstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2014: https://goo.gl/NYGuzl. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6185).

Category: Arnhem

Arnhem, Pauwstraat 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Pauwstraat 1946.

Arnhem, Pauwstraat 1945.

De Pauwstraat (links) in 1945. De fotograaf staat met de rug naar de Korenmarkt. Op de hoek met de Munsterstraat (schuin rechts) zal toen de Haagsche Beschuit Bakkerij. In Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/lCNmXk. (Foto: P.J. de Booys, Gelders Archief nr. 1560 – 4510).

Category: Arnhem

Arnhem, Graaf Ottoplein 1922-1923

Posted on by 0 comment
Arnhem, Graaf Ottoplein 1922-1923.

Arnhem, Graaf Ottoplein 1922-1923.

Soms kom je via lezers van Oud-Arnhem leuke dingetjes aan de weet. Bijvoorbeeld dat actrice Hetty Blok, u weet wel: Zuster Klivia uit Ja Zuster Nee Zuster, opgroeide in de wijk Sint Marten. Hetty Blok, een echte Human of Old Arnhem dus, werd op 6 januari 1920 geboren: haar ouders woonden toen aan de Sint Peterlaan nr. 84. Vader Jacobus Blok woonde aanvankelijk sinds 1913 in de Sint Marten 66, hij was rijksambtenaar bij de spoorwegen. Er bestaat een foto van vader Blok en dochter Hetty, gemaakt op het Graaf Ottoplein. Hoe oud ze op de foto precies is weten we niet, zo te zien een jaar of twee, drie. De foto zal dus in 1922 of 1923 zijn gemaakt. Vader en dochter Blok moeten dan hier ergens hebben gestaan: https://goo.gl/UyUgFP.

Een rondje TV-nostalgie hoort er in dit geval ook bij: één van de vele video’s met Zuster Klivia op internet: https://goo.gl/i0DCC0. Hetty Blok overleed op 6 november 2012 op 92-jarige leeftijd in Amsterdam. Meer info over deze bekende actrice: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hetty_Blok. (Mooie tip van Han Koppers. Bron: wijksite Sint Marten Sonsbeekkwartier: http://goo.gl/tgVVWQ.

Category: Arnhem

Arnhem, Parkstraat 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Parkstraat 1890.

Arnhem, Parkstraat 1890.

De Parkstraat in het Spijkerkwartier in 1890. De panden in de verte staan aan de Emmastraat. vanaf (ongeveer) dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/gZKbyc. De Parkstraat herinnert aan het park dat ooit rondom de buitenplaats Het Gelders Spijker lag. Die buitenplaats lag op de tegenwoordige hoek van de Kastanjelaan en de Parkstraat. Om de woningbouw in dit gebied mogelijk te maken werd de buitenplaats gesloopt en verkaveld. De meeste panden in dit gebied werden rond 1878-1880 gebouwd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 9675).

Category: Arnhem

Arnhem, Van Muijlwijkstraat 1961

Posted on by 0 comment
Arnhem, Van Muijlwijkstraat 1961.

Arnhem, Van Muijlwijkstraat 1961.

De Ir. J.P. van Muijlwijkstraat, gefotografeerd in 1961. De Evangelisch-Lutherse kerk aan de Spoorwegstraat (in 1898 in gebruik genomen) was toen nog vanaf dit standpunt voor een flink deel te zien. Tegenwoordig staat er hoogbouw voor. Rechts de hoek met de Hommelstraat. In Google StreetView vanaf dezelfde plek in augustus 2008: https://goo.gl/R4H3FX. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8477).

De Hommelseweg heette ooit Deventerweg. Of dat ook gold voor de Hommelstraat is niet (meer) bekend. Later is de Deventerweg omgedoopt tot Hommelseweg naar de boerderij De Hommel die er ooit aan de kant van de wijk Sint Marten heeft gestaan. Op de website van St Marten Sonsbeekkwartier kom je veel aan de weet over de ontwikkeling van de wijk, en ook over de boerderijen die er ooit hebben gestaan. Leuk leesvoer: http://goo.gl/S4EsW2.

Category: Arnhem

Arnhem, buskaartje GVA

Posted on by 0 comment

2016-01-05 Buskaartje

Kennen we deze nog? (Jaar onbekend, ingezonden door Peter Wildenbeest).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnstraat 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnstraat 1890.

Arnhem, Rijnstraat 1890.

De Rijnstraat in 1890. Rechtsaf de Grote Oord, vooraan linksaf de Weverstraat. Van dit punt stond al eens een foto uit 1900 op Oud-Arnhem: https://goo.gl/40tVBn. Leuk verschil tussen die foto en die van vandaag: op de foto van 1900 zit een klok aan de zijgevel van de winkel rechts. In 1890 ontbrak die nog. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/UqjDck. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12879).

Category: Arnhem

Arnhem, Oude Kraan 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Oude Kraan 1890.

Arnhem, Oude Kraan 1890.

Blik op de binnenstad vanaf het meest oostelijke stukje Oude Kraan, in 1890 gemaakt door Hofphotograaf Bruining. Voorbij het gebouw links ligt linksaf het Nieuwe Plein. Voorbij het gebouw rechts ligt rechtsaf het toenmalige Roermondsplein. Rechtdoor in de verte de Rijnstraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12882).

Category: Arnhem

Arnhem, Amsterdamseweg 1949

Posted on by 0 comment
Arnhem, Amsterdamseweg 1949.

Arnhem, Amsterdamseweg 1949.

Volkswagengarage De Kroon aan de Amsterdamseweg nr. 204, door Renes gefotografeerd op 22 september 1949. Het pand bestaat nog steeds, al zit er geen garage meer in. Op Google StreetView kun je goed zien waar destijds de inrit van de garage was: https://goo.gl/dSwPJV. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 965).

Deze post is eigenlijk een vraag aan jullie. Van Hans Colijn. Hans probeert een compleet  lijstje samen te stellen van merkdealers, die rond 1970 in Arnhem waren gevestigd. Hij heeft al een aardige lijst, maar wil graag van de autokenners hier horen of de lijst nu compleet is. Of dat er wellicht nog zaken aan ontbreken. Of fouten in staan. Laat het aan Hans weten in de commentaren. Dit is zijn lijstje tot nu toe:

 • Een Alfa kocht je bij Aalbers in Oosterbeek.
 • Austin en Morris was toen ook actief in Arnhem. Maar wie en waar…?
 • Een BMW kocht je in Velp bij Zadelhoff.
 • Buicks en Cadillacs waren te koop bij Van Zijll, net als Chevrolet. Die zat toen nog naast Rembrandt aan het Velperplein.
 • En een Chrysler, Plymouth of Dodge bij de Citam op de Velperbuitensingel (naast PBNA).
 • Voor een Citroën ging je naar de Steenstraat: Carel Wolff was dé dealer.
 • Maar een Daf kocht je natuurlijk bij Moll aan de Velperweg.
 • Voor een Fiat moest je naar de Amsterdamseweg.
 • Ford wees de weg met Rosier en Meijer aan de Boulevard Heuvelink.
 • Had je toch liever een Lancia, dan stak je de Boulevard over naar Van der Marel.
 • Tja… de beterbedeelden wilden natuurlijk liever een Mercedes, maar waar je die moest kopen… geen idee! Ooit in de Looierstraat?
 • Een Opel kocht je uiteraard bij Van Zijll.
 • Zoals het net zo vanzelfsprekend was dat je Peugeot bij Nefkens vandaan kwam. Die zat toen nog naast het poortje aan de Merwedestraat.
 • Renault was gewoon in de stad te koop, in de Looierstraat bij Garage Harmsen.
 • Wilde je persé in stijl rijden, dan moest je naar Nijmegen om naar de Rover-dealer te gaan.
 • Simca werd geleverd door Zijm aan de Boulevard Heuvelink, alwaar menig gesprek werd onderbroken omdat er iemand ‘Ben’ riep. Dat was het teken voor Wijnand om zich naar de pomp te spoeden!
 • Volkswagens werden bij de vleet verkocht aan de Oude Kraan bij Sanders.
 • En Volvo’s werden geleverd door Scheers. Waar was die garage ook alweer gevestigd?.
 • Toyota’s, Honda’s, Datsuns: waren daar dealers van in Arnhem? Deze merken zag je toen nog nauwelijks op de Nederlandse wegen.

Waar blijft de tijd… Geen van bovenstaande dealers bestaat nog…

De mensen die het zonder auto moesten doen, maakten naast fiets, brommer of motor gebruik van het GVB, de GTW, NS of VAD. En als het wat luxer mocht, dan liet men een wagen voorrijden van Leo Besseling, Chris van Holten, Matser of de Ritax.

Category: Arnhem

Arnhem, Theeschenkerij Sonsbeek 1899

Posted on by 0 comment
Arnhem, Theeschenkerij Park Sonsbeek 1899.

Arnhem, Theeschenkerij Park Sonsbeek 1899.

De Theeschenkerij in Park Sonsbeek in 1899. De uitspanning was bij het maken van deze foto net geopend. Het aanvankelijk open paviljoen rechts van het pandje zou wat later worden aangebouwd. Foto van dat paviljoen in ca.1910: https://goo.gl/tvAKTA. Het gebouwtje stamt uit circa 1800, toen het als buitenhuisje voor ene Sebastiaan Cornelis Nederburgh werd gebouwd. In 1806 werd het in gebruik genomen door ene Th. de Smeth, als tuinmanswoning. Die functie hield het pandje tot 1899. In dat jaar kocht de gemeente Arnhem het van de familie Van Heeckeren Enghuizen die er sinds 1821 in had gewoond,  en kwam (dus) de Theeschenkerij erin. De naam Theeschenkerij bleef tot 1949: toen werd de naam veranderd in het ons bekender in de oren klinkende Sonsbeek Paviljoen. Sinds 1988 is er een Chinees restaurant in gevestigd. Het paviljoen in Google StreetView in juli 2009: https://goo.gl/KPjoFQ. Op internet kwam ik nog een leuk verhaal tegen over de “Garage” van de Theeschenkerij: http://goo.gl/2vJj3Z. (Bronnen: o.a. arneym.nl. Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14161).

Category: Arnhem

Arnhem, Neerlandstuinstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Neerlandstuinstraat 1964.

Arnhem, Neerlandstuinstraat 1964.

De Neerlandstuinstraat met de St. Catharinaschool in de wijk Klarendal in 1964. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8504).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1879

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1879.

Arnhem, Stationsplein 1879.

Mooie foto van het Stationsplein uit de tijd dat zelfs de paardentram er nog niet reed. De foto is in 1879 gemaakt door Brainich. We kijken richting Nieuwe Plein. Het gebouw rechts in de verte is de HBS aan het Willemsplein, gebouwd in 1866. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14689).

Category: Arnhem

Arnhem, Trompetsteeg 1920

Posted on by 0 comment
Arnhem, Trompetsteeg 1920.

Arnhem, Trompetsteeg 1920.

De Trompetsteeg in circa 1920. Van deze steeg stonden eerder al wat foto’s op Oud-Arnhem. Vier wie die heeft gemist: https://goo.gl/P3pq3A.

Met wat Googlen op internet is aardig wat informatie over dit steekje te vinden. Het steegje was er al in de Middeleeuwen en stond toen ook bekend als de Kosterssteeg. Dit omdat de koster van de Grote of Eusebiuskerk er zijn woning had. De Trompetsteeg dankt haar officiele naam aan het feit dat aan de steeg een pand stond met de naam De Trompet. Er was ook een meer dubbelzinnige bijnaam voor de steeg: de Paradijssteeg. Die naam ontstond omdat aan de steeg een plaatsje was waar een paar prostituees hun werk deden. Dat plaatsje heette in de volksmond Het Paradijs. Waar nota bene de koster een oogje in het zeil hield opdat de dames van lichte zeden geen gevaar liepen.

In de Trompetsteeg woonden in de loop der tijden nogal wat kunstenaars. Dat zal wel de reden zijn waarom er zoveel tekeningen en schilderijen van dit steegje bestaan. Op de oude foto’s is het niet te zien, maar het moet -ondanks de heersende armoede- een schilderachtige aanblik zijn geweest. De meeste huisjes waren wit gekalkt met rode pannendaken. Enkele van de witte huisjes rechts op de foto van vandaag werden bewoond door personeel van de Commissaris van de Koningin, die zelf “wat ruimer” woonde aan de Markt.

Van de bebouwing langs de steeg was na de oorlog niet veel meer over, zoals je op een van de hierboven gelinkte foto’s kunt zien. De ruïnes werden gesloopt en het steekje verdween van de kaart. Op een heel klein stukje na: de onderdoorgang tussen de Trompetstraat en de Turfstraat. Maar ja, die bestaat ook al niet meer: https://goo.gl/luBMze. Hier verrijst een nieuwe woonwijk, genoemd naar… Het Paradijs :-).

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15430).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1890.

Arnhem, Steenstraat 1890.

Nog zo’n fraaie foto waarop we kunnen zien hoe fraai de Steenstraat ooit was. Deze foto is in 1890 gemaakt door fotograaf Brainich. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15031).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1900.

Arnhem, Stationsplein 1900.

Het Stationsplein met paardentrams, gefotografeerd in 1900. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14692).

Category: Arnhem

Arnhem, Roompotstraat 1961

Posted on by 0 comment
Arnhem, Roompotstraat 1961.

Arnhem, Roompotstraat 1961.

De Roompotstraat in Presikhaaf in 1961. Rechtsaf en rechtdoor de Haringvlietstraat. In Google StreetView november 2008: https://goo.gl/g1x4ES. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 11495).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Steenstraat 1900.

Arnhem, Steenstraat 1900.

Mooie momentopname in de Steenstraat, gemaakt in ca. 1900. Aardig detail: er zat destijds nog geen klok op de toren van de St. Martinuskerk. Vanaf ongeveer dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/lLlIn2. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15024).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwstraat 1964

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwstraat 1964.

Arnhem, Nieuwstraat 1964.

De Nieuwstraat met het Kadaster in 1964. Wederom een prachtig pand, gesloopt voor uiteindelijk niet gerealiseerde verkeersplannen, als ik het goed heb begrepen. Vanaf ongeveer dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/dCJULU. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8908).

Category: Arnhem

Arnhem, Rosendaalseweg 1962

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rosendaalseweg 1962.

Arnhem, Rosendaalseweg 1962.

De Opstandingskerk aan de Rosendaalseweg, gefotografeerd in het jaar van ingebruikname door het genootschap PKN Gereformeerd: 1962. De kerk werd ontworpen door de architecten Rotshuizen en Dekker en staat geregistreerd als Rijksmonument. In Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/TSiSIi. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 11674).

Category: Arnhem

Arnhem, Huis van Bewaring Beekstraat 1907-1910

Posted on by 0 comment

Niet veel (oud)-Arnhemmers zullen weten dat ooit aan de Beekstraat een Huis van Bewaring stond. Het werd in 1910 afgebroken en vervangen door het voor die tijd modernere en ons meer bekende Huis van Bewaring aan de Walburgstraat (wat ook al niet meer bestaat).

Category: Arnhem

Arnhem, Land van de Markt 1900

Posted on by 0 comment
Arnhem, Land van de Markt, 1900.

Arnhem, Land van de Markt, 1900.

Blik op het Land van de Markt, gemaakt in 1900, gezien vanuit één van de panden aan de Roggestraat. Het bekende kruispunt van winkelstraten uit een niet alledaagse hoek gefotografeerd. Rechtdoor de Ketelstraat. Rechtsaf de Bovenbeekstraat. Linksaf de splitsing Koningstraat en Beekstraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6740).

Hoe komt het Land van de Markt eigenlijk aan die naam… Het gebied rondom dit plein  heette in 1644 Land Vermerck, vernoemd naar ene Vermerck. Men vermoedt dat die naam in de loop der tijden in de volksmond is verbasterd tot de Arnhemse uitspraak van het woord markt: eerst nog “vermèrt”, later “mèrt”. Op het landgoed werd in de 15e eeuw de St.Nicolaas Kerk gebouwd, die in 1858 is afgebroken. De kerk stond op de hoek van de tegenwoordige Koningstraat en de Ketelstraat (http://goo.gl/KJ23ln). Ergens op het Land Vermerck moet ooit een kosterwoning van de in 1375 in gebruik genomen St. Walburgiskerk hebben gestaan. (Bron: http://goo.gl/6F2Cet).

Category: Arnhem

Arnhem, Markt 1971

Posted on by 0 comment
Arnhem, Markt 1971.

Arnhem, Markt 1971.

Kermis op de Markt op 21 mei 1971. Met de Gelderse Gebakkraam van V. Reken Sterrenberg. Er zit één detail in de foto dat mooi past bij vandaag: oliebollen! (Foto: Gelders Archief nr, 1583 – 8500).

Category: Arnhem

Arnhem, Rijnkade 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Rijnkade 1950.

Arnhem, Rijnkade 1950.

De Rijnkade in ca. 1950, het gedeelte tussen de Nieuwstraat (links buiten de foto) en de Rodenburgstraat (in de verte linksaf). De panden op de foto langs dit deel van de Rijnkade bestaan allemaal nog. Op de lege ruimte naast het meest linkse pand werd in 1955 een appartementencomplex geplaatst. Leuk detail: de ouderwetse vuilnisbakken op de stoep. De foto is niet van een beste kwaliteit, maar ik wilde ‘m toch laten zien, vooral om in vergelijking met de Google StreetView te laten zien wat voor een enorme metamorfose dit deel van de Rijnkade heeft ondergaan. Van rijtje met van-alles-en-nog-wat-bedrijven tot bruisend horeca-gebied. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/EqQZea. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 12712).

Category: Arnhem

Arnhem, Sandersteeg 1935

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sandersteeg 1935.

Arnhem, Sandersteeg 1935.

De afgelopen weken heeft Oud-Arnhem al wat sloppen en stegen laten zien in het vooroorlogse Weerdjes-gebied. Vandaag nog eentje: de Sandersteeg, gefotografeerd in 1935. Komend vanaf het Roermondsplein/Ridderstraat en voorafgaand aan de Vossenstraat was dit de tweede steeg links in de Weerdjesstraat. Een doodlopende steeg. Op de kaart in deze link staat de steeg aangeduid met de letter l: http://goo.gl/SS8uBh.

Niet alle panden in dit gebied werden tijdes de oorlog vernield. Er werden al pogingen ondernomen om de saneringsplannen uit begin jaren ’30 uit te voeren, al lukte dat maar voor een klein deel: het grote werk werd stilgelegd toen de oorlog uitbrak.

De woningen aan dit steegje werden eind jaren ’30 onbewoonbaar verklaard. De panden, eigendom van ene J.H. Janssen, werden in december 1939 opgekocht door de gemeente Arnhem voor het lieve sommetje van 600 gulden. Niet lang daarna zijn ze gesloopt. Een artikel in de Arnhemsche Courant van 20 augustus 1942 geeft een beknopt overzicht van de sanering van dit deel van het Langstraat-gebied (http://goo.gl/xnca5Y). (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 13002).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperbuitensingel 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperbuitensingel 1890.

Arnhem, Velperbuitensingel 1890.

Uit de tijd dat je nog zonder problemen midden op straat kon lopen. De Velperbuitensingel, in 1890 gefotografeerd vanaf het Velperplein. Vooraan linksaf ligt de Steenstraat. Vaag zien we de rails van de paardentram naar Velp liggen. Vanaf (ongeveer) dezelfde positie in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/x2R7wC. Sommige van de panden “van toen” bestaat nog steeds, zoals de tweede van links waar na al die jaren nog steeds dezelfde dakkapel op zit. Ook het meest linkse pand op de oude foto bestaat nog steeds, al zit er wel een andere dakkapel op. Ook een flink aantal van de panden verderop bestaat nog steeds. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16183).

Category: Arnhem

Arnhem, Nieuwjaarskaart 1926.

Posted on by 0 comment
Arnhem, Nieuwjaarskaart 1926.

Arnhem, Nieuwjaarskaart 1926.

Oud-Arnhem wenst jullie een gezond en gelukkig 2016. (Nieuwjaarskaart 1926, collectie Bas Schoel. Deze Nieuwjaarskaart werd in 1926 bezorgd bij een van de woningen aan de G.A. Smitsstraat, een wijkje bij de Enka dat niet meer bestaat. Oud-Arnhem besteedde al eens uitgebreid aandacht aan dat zogenoemde Smitsstraat-complex: http://goo.gl/5NT1Ec).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperbuitensingel 1879

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1890.

Arnhem, Velperbuitensingel 1879.

De muziektent naast de Velperbuitensingel achter Musis Sacrum in 1879 gefotografeerd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16249).

Grote versie: https://goo.gl/4I8DaN.

Edit: Nou, deze foto heeft weer het nodige gepuzzel veroorzaakt op de Facebook-pagina van Oud-Arnhem (https://goo.gl/fXzmJl). Leuk om alle gedetailleerde input te lezen. En wat kwam er uit? Dit is dus niet de muziekkoepel op het Velperplein, maar de muziekkoepel achter Musis Sacrum, langszij de Velperbuitensingel. De foto is waarschijnlijk in 1879 gemaakt ter gelegenheid van de tentoonstelling 100-jarig bestaan van Handel en Nijverheid. De muziektent bestond toen al een flink aantal jaren: hoe oud precies is lastig vast te stellen. Op een tekening uit 1856 staat de muziektent al aangegeven. Er werden in de zomer concerten gegeven. De volksbenaming Bloempot gold voor de muziektent op het Velperplein, omdat er veel bloemen in het perk eromheen stonden. Dank voor alle mooie input! Tekst aangepast. En ik geef de correctie weer door aan het Gelders Archief. PB.

Category: Arnhem

Arnhem, Stadsblokkenweg 1974

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stadsblokkenweg 1955.

Arnhem, Stadsblokkenweg 1955.

De omgeving van de Stadsblokkenweg nabij De Praets, gefotografeerd in 1974. Achter de bomen zien we een glimp van de woningen in De Praets. Eigenlijk niet zo’n heel bijzondere foto, maar er is wel iets aardigs op te zien: het weggetje tussen de bomen maakte ooit deel uit van de oude verbindingsweg naar Elst en Nijmegen, komend vanaf de schipbrug. Op deze luchtfoto uit 1932 kun je die oude weg met de bomen links bovenaan zien liggen: http://goo.gl/TrFKQu. En het aardige is: het stukje weg met de bomen bestaat nog steeds: Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/zQMyhd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14419).

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein-West 1960

Posted on by 2 comments
Arnhem, Stationsplein-West 1959.

Arnhem, Stationsplein-West 1960.

Stationsplein-West, in 1960 gefotografeerd vanuit het toenmalige postkantoor aan het plein. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14637).

Category: Arnhem

Arnhem, Station 1940

Posted on by 3 comments
Arnhem, station 19??

Arnhem, station 1940

Fraaie sfeeropname van het Arnhemse treinstation. In het Gelders Archief staat deze foto gedateerd op 1955, maar dat klopt niet: de overkapping die we zien is die van het vooroorlogse station, zwaar beschadigd in de oorlog. Vraag aan de treinkenners: van wanneer is deze foto dan wel? Geven de treinen en wagons een aanwijzing? Ik ben benieuwd. O, en wat staat die spoorwegbeambte nou precies te doen? (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14661).

Edit: Edit: Gezien alle gedetailleerde input hier en op FaceBNook (Mooi speurwerk! Waarvoor dank) zet ik deze foto op 1940. Het kan ook iets later zijn. Doorgegeven aan het Gelders Archief. PB.

Category: Arnhem

Arnhem, Stationsplein 1959

Posted on by 0 comment
Arnhem, Stationsplein 1955.

Arnhem, Stationsplein 1959.

Het Stationsplein in 1959. voor de oudere Arnhemmers heel veel punten van herkenning, en voor de autoliefhebbers weer de nodige fraaie exemplaren. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 14956).

Category: Arnhem

Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1955.

Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1955.

Een kijkje in de Sweerts de Landasstraat in april 1955. In Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/ZJ5fDv. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15234).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1890.

Arnhem, Velperplein 1890.

Het Velperplein rond 1890, gefotografeerd door Brainich. De straat rechtdoor is de Roggestraat. Rechts de eerste panden aan de Jansbinnensingel. Links net buiten beeld de Stille Hoek. (Foto: Brainich, Gelders Archief nr. 1501-04 – 16503).

Category: Arnhem

Arnhem, Steenstraat 1955

Posted on by 2 comments
Arnhem, Steenstraat 1955.

Arnhem, Steenstraat 1955.

Etalage van de schoenenzaak Forma Natura aan de Steenstraat 128, gefotografeerd op 7 april 1955. De winkel was gespecialiseerd in aangepast schoeisel en steunzolen voor “moelijke voeten”, en bood tevens pedicure-service. Dezelfde etalage in Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/1eTvqT. Volgens mij was er destijds meer te doen… (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 15138).

Category: Arnhem

Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1955

Posted on by 0 comment
Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1955.

Arnhem, Sweerts de Landasstraat 1955.

Overzichtsfoto van de Sweerts de Landasstraat en omgeving, gemaakt in 1955 door fotograaf W.K. Steffen. De foto is gemaakt vanuit de achterzijde van het Vesta-gebouw. Midden rechts de Sweerts de Landasstraat, waar toen nog het verkeer inclusief trolleybussen in twee richtingen doorheen reed. Links de Zijpsepoort en daarachter het treinstation. Het flatgebouw op de hoek Sweerts de Landasstraat – Bouriciusstraat ontbreekt nog op deze foto: dat flatgebouw werd in 1956 gebouwd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15248).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperpoort 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperpoort 1890.

Arnhem, Velperpoort 1890.

Een hele mooie sfeervolle plaat van de Velperpoort in 1890. De fotograaf die deze foto  heeft gemaakt is onbekend. Achter de poort de Steenstraat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16703).

Category: Arnhem

Arnhem, Kerstviering AKZO 1964

Posted on by 1 comment
Arnhem, AKZO 1964.

Arnhem, AKZO 1964.

Kerstviering met samenzang in de kantine van AKZO in december 1964. (Foto: Gelders Archief nr. 3019 – 48178).

Category: Arnhem

Arnhem, Postzegeltaal 1930-1940

Posted on by 0 comment

In de aanlooptijd naar de Kerst en de jaarwisseling sturen we heel wat kerstkaarten rond. Misschien door de mogelijkheden van FaceBook e.d. wat minder dan vroeger, maar toch: het gebeurt nog steeds. Bas Schoel ontdekte in zijn collectie twee leuke ansichtkaarten uit periode 1930-1940, die niet zo veel met Kerst te maken hebben, maar die wel een leuk weetje bevatten. Vroeger bestond een “postzegeltaal”: door een postzegel op een bepaalde manier op een kaart te plakken gaf je een “geheime” boodschap door. De twee kaarten die Oud-Arnhem vandaag laat zien verklappen wat die geheimtaal betekende. (Collectie: Bas Schoel).

Category: Arnhem

Arnhem, Van den Ham huwelijksstoet 1980

Posted on by 0 comment

2015-12-24 Van den Ham huwelijksstoet 1980Een leuke film uit 1980. Op 25 juni dat jaar trouwden Willem Wildschut en Inneke vd Stel in het Arnhemse stadhuis. Willem werkte destijds als internationaal chauffeur bij het welbekende Arnhemse bedrijf S. van den Ham. De collega’s kwamen het huwelijk opluisteren met zo’n beetje alle vrachtwagens van het bedrijf, waardoor een vrolijke verkeerschaos ontstond rondom het stadhuis. Het is waarschijnlijk ook de enige keer geweest dat een trouwstoet niet bestond uit de traditionele koetsen of limousines, maar uit vrachtwagens. Het hele “circus” is destijds op film gezet, en dat werd vandaag onder de aandacht van Oud-Arnhem gebracht door Peter Gunn. Bij deze: https://www.youtube.com/watch?v=FwLLNH4PCLM.

Category: Arnhem

Arnhem, Koepels voor het plein

Posted on by 0 comment

2015-12-24 Koepels voor het pleinVandaag heeft Oud-Arnhem een special voor jullie. Benno Landsheer, die wel vaker specials maakt voor Oud-Arnhem, dook in de geschiedenis van de architectuur rondom het Velperplein door de jaren heen. Het was hem al eerder opgevallen dat koepels op de diverse panden rondom het plein een prominente rol speelden in die architectuur, en besloot dat nu eens grondig uit te pluizen. Met deze special als resultaat. Je kunt de special in PDF-formaat downloaden via de volgende link: https://goo.gl/iIT3ZM.

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1973

Posted on by 0 comment
Arnhem, Vesperplein 1973.

Arnhem, Velperplein 1973.

Vandaag werd bekend dat Vroom & Dreesmann in behoorlijke financiële probleem verkeert. Er dreigt zelfs een sluiting van filialen, ook voor Arnhem bestaat die dreiging. Dat was wel anders in 1973, toen deze foto werd gemaakt. Toen ging het de warenhuizen nog volop voor de wind… Ze draaiden prima omzetten, er was nog geen zware concurrentie van webwinkels. En het winkelend publiek stelde destijds heel andere eisen dan dat van vandaag. Het middensegment, waar V&D zich voornamelijk op richt, slaat volgens retail-deskundigen niet meer aan. We gaan het zien en beleven… Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/pI2lJ8. (Foto: mevr. E. de Graaf, Gelders Archief nr. 1501-04 – 16518).

Category: Arnhem

Arnhem, Jufferstraat 1898

Posted on by 0 comment

Vandaag wat foto’s van de Jufferstraat in de wijk Spoorhoek. Bewoners van die straat zijn druk in de weer met de opbouw van een ereboog ter gelegenheid van de kroning van Koningin Wilhelmina op 6 september 1898. De bebouwing van toen bestaat niet meer. De panden werden in de periode 1974-1978 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De huidige situatie in Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/i8Td6z.

Category: Arnhem

Arnhem, Bovenover 1930

Posted on by 0 comment
Arnhem, Bovenover 1930.

Arnhem, Bovenover 1930.

Fraai uitzicht over de stad vanaf de Utrechtseweg oftewel Bovenover. Het exacte jaartal van deze foto is niet bekend. De Schipbrug is nog volop in gebruik, en in de verte zien we nog geen bouwactiviteiten voor de Rijnbrug. De foto zal dus van vóór 1933 zijn: in dat jaar werden de bouwwerkzaamheden duidelijk zichtbaar nadat een jaar eerder de Lauwersgracht al deels was gedempt voor de aanleg van de oprit naar de brug. Gelet op de kleding van beide van het uitzicht genietende heren schat ik zo rond 1930. De uitkijkpost, waar deze twee mannen destijds stonden, bestaat nu -85 jaar later- nog steeds: https://goo.gl/SwsWU0. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 15603).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1950.

Arnhem, Utrechtseweg 1950.

Uit de tijd dat achterin de bus nog mocht worden gerookt, met van die kleine metalen asbakjes met klepje die je zo lekker hard kon dichtkletteren. Trolleybus wagen nr. 115 in dienst op lijn 1, onderweg van Oosterbeek naar Velp. De foto is op 7 maart 1950 gemaakt op de Utrechtseweg door fotograaf Renes. De gebouwen rechts op de achtergrond zijn de kantoren van de KEMA. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/HHa1J6. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 15608).

Category: Arnhem

Arnhem, Utrechtseweg 1902

Posted on by 0 comment
Arnhem, Utrechtseweg 1902.

Arnhem, Utrechtseweg 1902.

Na alle smalle straatjes en oude pandjes van de afgelopen dagen nu maar weer eens eentje uit de sjieke hoek: het ronduit prachtige Hotel Belle Vue aan de Utrechtseweg, door Th. Bruining gefotografeerd in 1902. Het hotel brandde in 1908 tot de grond toe af. Alleen de dependance rechts van het hoofdgebouw bleef behouden. Van die dependance stond al eens een foto uit ca. 1920 op Oud-Arnhem (de rechtse foto): https://goo.gl/9Jr7eC. Die dependance werd in 1930 gesloopt om plaats te maken voor het kantoor van de PGEM, dat in 1938 in gebruik werd genomen. Dat gebouw werd op haar beurt in 1992 gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe NUON-kantoor, tegenwoordig kantoor van Alliander. Vanaf dezelfde positie in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/AWsuuq. (Foto: Th. Bruining, Gelders Archief nr. 1501-04 – 15719).

Category: Arnhem

Posted on by 0 comment

Kerstboom

Oud-Arnhem wenst jullie een fijne Kerst en een gezond en gelukkig 2016.

Category: Arnhem

Arnhem, Langstraat 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Langstraat 1945.

Arnhem, Langstraat 1945.

We dwalen de laatste dagen een beetje kriskras door het Weerdjesgebied, dat voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog tal van steegjes en kleine straatjes bevatte. Dit is het westelijke deel van de Langstraat die destijds vanaf het Nieuwe Plein helemaal doorliep tot aan de Markt, gefotografeerd na de capitulatie in 1945. Van de Langstraat stonden al wat vooroorlogse foto’s op Oud-Arnhem: https://goo.gl/cQ1vRy.

Duidelijk te zien is de forse schade, die de gevechten in dit deel van Arnhem veroorzaakten. De krotwoningen werden gesloopt, een plan dat -zoals al eerder gemeld deze week- al in 1930 bestond maar door de oorlog niet kon worden uitgevoerd. De fotograaf kijkt in westelijke richting, en we zien de toren van de kleine Eusebiuskerk aan het Nieuwe Plein boven de bebouwing uit steken.

Rechts de Halvemaansteeg, waarvan helaas geen ouder fotomateriaal bestaat. Deze steeg liep vanaf de Langstraat naar de Kleine Oord, uitkomend tegenover de hoek met de Weverstraat, dus iets westelijk van de Nieuwstraat. Da’s dus ongeveer hier: https://goo.gl/p1QWJz. Op het kaartje bij de post over de Paradijs, eerder vandaag, staat de Halvemaansteeg aangegeven met de letter d. En dit is de tegenwoordige Langstraat in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/R5PmrF. (Foto: Nico Kramer, Gelders Archief nr. 1584 – 536).

Category: Arnhem

Arnhem, Akkerstraat 1968

Posted on by 0 comment
Arnhem, Akkerstraat 1968.

Arnhem, Akkerstraat 1968.

De Akkerstraat hoek Veldstraat (rechts) in de wijk Klarendal, gefotografeerd in 1968. Links in de verte de woningen aan de Onder de Linden. Leuk detail: de “spionnetjes” aan de gevels, waardoor de bewoners op de eerste verdieping de straat in de gaten konden houden. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in juli 2009: https://goo.gl/1ASmAO. (Foto:Gelders Archief nr. 1501-04 – 855).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperweg 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperweg 1890.

Arnhem, Velperweg 1890.

De Velperweg in 1890. Rechts de Velperpoort met daarachter de Steenstraat. Links in het wegdek de rails van de paardentram naar Velp. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/DIi6Jy. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16877).

Category: Arnhem

Arnhem, Paradijs 1960

Posted on by 0 comment

Overzichtsfoto, in 1960 gemaakt vanaf de toren van de Eusebiuskerk. Het straatje onderaan in het midden met de vrachtauto is de Paradijs. Die straatnaam verwijst naar een vooroorlogs westelijk zijsteegje van de Trompetsteeg. Van de oude Paradijs is helaas geen fotomateriaal bekend. Op bijgevoegd kaartje kun je zien waar de Paradijs lag: bij de letter g. Links op de foto de Sabelspoort en een stukje van het op 11 september 1954 door Koningin Juliana officieel geopende Provinciehuis. Rechts onderin de Trompetstraat. De naam van dit straatje herinnert aan de Trompsteeg, waarvan eerder al foto’s op Oud-Arnhem stonden (https://goo.gl/GVQzrc). Op het kaartje is de Trompetsteeg aangeduid met de letter h. Aan de andere kant van de Rijn de ASM scheepswerf en Malburgen-West. Links de Nijmeegseweg en daarachter Malburgen-Oost met onder meer de in 1958 en 1959 gebouwde flatwoningen aan de Orchislaan duidelijk herkenbaar. Aan deze kant van de Rijn links de bocht naar de Rijnkade. De Paradijs in Google StreetView, in juli 2009: https://goo.gl/H0PrFn. Niet zo veel paradijselijks te zien, en dat zal voor de oorlog ook niet het geval zijn geweest…

Category: Arnhem

Arnhem, Westervoortsedijk 1915

Posted on by 0 comment
Arnhem, Westervoortsedijk 1915.

Arnhem, Westervoortsedijk 1915.

De tramremise aan de Westervoortsedijk in 1915. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 6496).

Category: Arnhem

Arnhem, Zijpendaalseweg ca. 1910

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zijpendaalseweg 1920.

Arnhem, Zijpendaalseweg 1910.

De Zijpendaalseweg in ca. 1910. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/SWJjdE. Over het fraaie hoekpand rechts, opgeleverd in 1905, kun je hier veel informatie lezen: http://goo.gl/tTrJsV. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 19055).

Category: Arnhem

Arnhem, Hoogstraat 1970

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hoogstraat 1970.

Arnhem, Hoogstraat 1970.

De Hoogstraat (links) hoek Rijnstraat (rechts), in 1970 gefotografeerd door N. Stolk. De Hoogstraat kreeg ooit die naam simpelweg omdat de straat omhoog loopt. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/xHjjDu. (Foto: N. Stolk, Gelders Archief nr. 1501-04 – 12883).

Category: Arnhem

Arnhem, Sagosteeg 1964

Posted on by 0 comment

Een straatje dat vandaag de dag niet meer bestaat en waarover ook niet zo heel veel bekend is: de Sagosteeg, gefotografeerd in 1964. De steeg lag voor de Tweede Wereldoorlog tussen de Langstraat en de Weerdjesstraat. De Sagosteeg kwam middels een poort uit op de Weerdjesstraat tussen het Roermondsplein en de Vossenstraat: die poort zien we in de verte op foto 01. De Langstraat -verwoest in de oorlog- is dan allang van de kaart verdwenen en de bebouwing gesloopt: de fotograaf heeft daardoor, staand op de Oeverstraat, vrije doorkijk naar de poort aan de Weerdjesstraat.

Met wat grutten en graven op internet kom je wel wat details aan de weet. Bijvoorbeeld dat op donderdag 30 augustus 1894 ene Wilhelmina Hendriks om 01:00 uur werd geboren in een van de woninkjes aan de Sagosteeg. Diezelfde dag deed vader Hendrik Willems Hendriks, koopman van beroep, aangifte op het stadhuis van de geboorte van zijn dochter.  Hij was getrouwd met ene Johanna Christina Knaken. Getuigen bij die aangifte waren Johannes Vels, een 43-jarige koopman, en Evert Onck, 40 jaar, loodgieter, beiden woonachtig te Arnhem. Een feestelijke dag uit een lang verleden van de verdwenen Sagosteeg. Deze Wilhelmina werd overigens niet zo oud: zij overleed in Arnhem op 5 december 1949, 55 jaar jong. Met dit soort details komt een oud en verdwenen Arnhems straatje weer een beetje tot leven. (Bron: www.stamboomforum.nl).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1950.

Arnhem, Velperplein 1950.

Een fraaie foto voor de trolley-liefhebbers. Trolleybus 104 op het Velperplein, gefotografeerd in 1950. Let op de dranghekken die destijds bij veel druk gebruikte bushaltes stonden. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16624).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperweg 1951

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperweg 1951.

Arnhem, Velperweg 1951.

Verkeersdrukte op de Velperweg, gefotografeerd vanaf de Velperpoort in 1951. Leuk detail: de belettering van Restaurant Bordelaise rechts op het muurtje. (Foto: W.K. Steffen, Gelders Archief nr. 1501-04 – 16704).

Category: Arnhem

Arnhem, Noord Peterstraat 1964

Posted on by 2 comments
Arnhem, Noord Peterstraat 1964.

Arnhem, Noord Peterstraat 1964.

De Noord Peterstraat, gefotografeerd op 1 augustus 1964. Het straatje links is de Oost Peterstraat. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/ND7jC5. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 8938).

Category: Arnhem

Arnhem, Schoolplaats 1927

Posted on by 0 comment

Vanavond wat foto’s van een straatje waarover niet zo veel bekend is: de Schoolplaats, een zijstraatje tussen de vooroorlogse Trans en de Nieuwstraat. Met wat grasduinen door de zoekmachines van internet kom je wel een paar fragmentjes aan de weet. Bijvoorbeeld dat rond 1880 een politieagent Meerten Steemers in de woning Schoolplaats 14 heeft gewoond. Ook dat aan de Schoolplaats ooit School nummer 5 voor basisonderwijs heeft gestaan, duidelijk de reden voor de straatnaam. De school verhuisde in 1924 naar het schoolgebouw op de hoek van de Spijkerstraat en de Boekhorstenstraat, waarvan al eens een foto uit 1920 op Oud-Arnhem stond (http://goo.gl/ue4aoQ) toen de School XIX Openbare Lagere School met MULO er nog in zat. Wie nog wat meer over de Schoolplaats weet te vertellen: graag!

Edit: de positie van foto’s 1 en 2 blijkt niet te kloppen. Zie commentaar van Jeroen van Dijk op FaceBook Oud-Arnhem: https://goo.gl/8E6Yr3.

Category: Arnhem

Arnhem, Weerdjesstraat 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Weerdjesstraat 1890.

Arnhem, Weerdjesstraat 1890.

Hier op Oud-Arnhem komen regelmatig foto’s voorbij van de mooie kanten van de stad. Fraaie panden, mooie singels, Humans of Old Arnhem in goeden doen, prachtige parken, welgestelde Arnhemmers paraderend met parasol en hoge hoed, of rijdend in fraaie oude auto’s of rijtuig…

Arnhem had echter ook een andere kant: bittere armoe. Zoals hier in de omgeving van de Weerdjesstraat in 1890. De huizen in deze sloppen en steegjes waren ronduit slecht, of beter gezegd krotten. Sanitaire voorzieningen hadden deze woningen niet: de bewoners deden hun behoefte op een ton die wekelijks werd geleegd in de gemeentelijke “strontkar”. Elektriciteit hadden deze woningen later, toen dat gemeengoed was geworden elders in de stad, ook al niet: de binnenverlichting geschiedde met olielampjes. Stromend water uit de kraan: vergeet het maar. Er stonden pompen in de buurt waar men water moest halen. Badderen van de kinderen gebeurde eens in de week in een teil of ton voor de deur op straat. Straatverlichting (gaslantaarns, later elektrisch) was schaars in deze buurten. Op een enkele hoek was een lantaarn gemonteerd, en dat was het dan wel. Al met al niet de meest prettige leefomstandigheden.

Tot 1901 was kinderarbeid in Nederland heel gewoon. In 1874 werd een wet -het zogeheten Kinderwetje van Van Houten- aangenomen waarin werd vastgelegd dat kinderen jonger dan 12 jaar niet meer mochten werken. In 1901 volgde een tweede wet: de leerplicht werd ingevoerde daarmee kwam een eind aan de kinderarbeid in ons land. In de krottenbuurten zoals rondom de Weerdjesstraat woonden destijds veel kinderen die met name in de steenfabrieken aan de zuidkant van de Rijn werkten.

Er stonden eerder al wat foto’s van armere buurten op Oud-Arnhem. Zoals deze van de Luthersesteeg in 1916 (http://goo.gl/7Jpq2m), deze van de Langstraat in 1930 (http://goo.gl/urm977), of deze van de Buurtstraat in 1930 (http://goo.gl/zn9sm8).

Er wordt vaak gemopperd omdat vooral in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Arnhem veel fraais is verdwenen. En dat is ook wel een feit. Vooral in de periode dat Matser burgemeester was van Arnhem verdween veel fraais uit het stadsbeeld of werd door toedoen van zijn beleid de oorlogsschade niet in oorspronkelijke staat herbouwd. Aan de andere kant is het wel goed dat deze erbarmelijke woonomstandigheden uiteindelijk ook zijn verdwenen. In 1930 bestonden er al diverse saneringsplannen, maar de Tweede Wereldoorlog gooide roet in het eten. De enorme oorlogsschade in het Weerdjesgebied zorgde ervoor dat -al is het op een andere manier dan in 1930 gedacht- de oude krotwoningen verdwenen en niet meer zijn opgebouwd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 17686).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperpoort 1890

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperpoort 1890.

Arnhem, Velperpoort 1890.

De Velperpoort in 1890. Achter de poort de Steenstraat. In Google StreetView mei 2015: https://goo.gl/71MUca. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 16872).

Category: Arnhem

Arnhem, Vijzelstraat 1890

Posted on by 0 comment

De Vijzelstraat (rechts) hoek Bakkerstraat (links), gefotografeerd door Brainick in 1890. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView: https://goo.gl/os3sWy. De twee panden op de foto bestaan nog steeds, al zijn ze op een aantal punten wel wat aangepast. Het meest  markante gebouw van de twee is wel het rechter pand: daar was ooit het Grand Café Restaurant Central gevestigd, in die tijd een zelfs landelijk bekend etablissement waarvoor advertenties in landelijke dagbladen stonden. Er kwamen overwegend chique klanten, de reden waarom het bedienend personeel de Franse taal machtig moest zijn.

Category: Arnhem

Arnhem, Luchtfoto industrieterrein 1960

Posted on by 0 comment
Arnhem, luchtfoto industrieterrein 1960.

Arnhem, luchtfoto industrieterrein 1960.

Vanavond gaan we weer eens een stukje vliegen. Rechts onderaan de uitloper van de Johan de Wittlaan met de in 1950 opgeleverde flatwoningen. Met daaronder de Adriaan Kluitstraat, Buysstraat en De Bosch Kemperstraat, opgeleverd in de periode 1950-1953. De woningen “achter” de flats aan de Broekstraat bestaan niet meer. Daar staan nu in 1998 gebouwde woningen en dat stuk Broekstraat is omgedoopt tot Le Mairehof.

Links aan het einde van de Johan de Wittlaan het spoorviaduct met links ervan de Oude Zevenaarseweg met -op de plek waar tegenwoordig een rotonde ligt- rechtsaf-rechtsaf de Doctor C. Lelyweg en rechtsaf-linksaf de Pieter Calandweg. (Oud)-Arnhemmers herkennen vast wel het gebouw met de karakteristieke toren van Terborg groothandel in diervoeders aan de Pieter Calandweg. Op de lichtgekleurde open ruimte tussen de Oude Zevenaarseweg en de Pieter Calandweg zou later de bakkerij van Wieleman verrijzen.

Bovenin in de verte de Nieuwe Haven met bedrijfscomplexen op het industrieterrein Kleefse Waard. Leuk weetje: de naam Kleefse Waard verwijst naar het historische Hertogdom Kleef waartoe ooit ook het grondgebied van dit bedrijventerrein behoorde. Het gebied werd op 1 juni 1816 bij Nederland gevoegd.

Onder deze bedrijven de Westervoortsedijk, naar links richting de Westervoortsebrug, naar rechts richting binnenstad.

De relatief nog lege ruimte in het midden is sindsdien volgebouwd met bedrijfspanden. De weg met de knik in het midden is de Driepoortenweg, die later een recht-door aansluiting op de Westervoortsedijk zou krijgen, tegenover de ingang van de huidige AKZO Nobel. Op de foto heeft de weg nog een knik naar rechts naar de Westervoortsedijk.

(Foto: KLM Aerocarto NV, collectie Hans Karssen).

Category: Arnhem

Arnhem, Veronicastraat 1950

Posted on by 0 comment
Arnhem, Veronicastraat 1950.

Arnhem, Veronicastraat 1950.

De Veronicastraat in de wijk Malburgen-Oost, gefotografeerd in februari 1950. Met drie jonge Humans of Old Arnhem die de fotograaf staan te bekijken. De fotograaf kijkt richting Distellaan. En in Google StreetView in oktober 2008: https://goo.gl/8ykQlF. (Foto: gemeentepolitie Arnhem, Gelders Archief nr. 1501-04 – 17041).

Category: Arnhem

Arnhem, Klarendalseweg 1951

Posted on by 0 comment
Arnhem, Klarendalseweg 1951.

Arnhem, Klarendalseweg 1951.

Een leuk clubje jonge Humans of Old Arnhem. De kleintjes van een kleuterschool in de wijk Klarendal, waarschijnlijk aan de Klarendalseweg nabij de Willemstraat. De foto is in 1951 gemaakt. Links bovenaan juffrouw Rijnders. Wie weet welke kleuterschool dit geweest kan zijn? (Foto: ingezonden door Irene Greven).

Category: Arnhem

Arnhem, ABA 1966

Posted on by 0 comment

Af en toe zet Oud-Arnhem een bedrijf in de spotlights dat in vroeger jaren beeldbepalend was in Arnhem. Deze keer: de Algemene Brandstoffenhandel Arnhem (ABA, ook wel aangeduid als PAM, en nog later weer Warmtecentrum Arnhem), gevestigd aan de Van Oldenbarneveldtstraat 89. De blauwe tankwagens met rode cabine waren een veel gezien onderdeel van het verkeer in Arnhem en wijde omgeving in de jaren ’60. De grootvader van inzender Paul van Haaften heeft lange tijd als chauffeur bij ABA/PAM gewerkt. Paul  heeft daar wat foto’s van ingestuurd.

Paul weet niet zo heel veel details over het bedrijf waar zijn grootvader wekte. Hij hoopt dat via FaceBook Oud-Arnhem meer informatie over dit bedrijf boven water te halen is. Wie helpt hem op weg in de commentaren? (Foto’s: collectie Paul van Haaften).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1959

Posted on by 0 comment
Arnhem, HBS Willemsplein 1959.

Arnhem, HBS Willemsplein 1959.

Fraaie “close up” van het schoolgebouw van de HBS -later het Thorbecke Lyceum- aan het Willemsplein, gemaakt in 1959 door de fotograaf van de Arnhemse politie. Het gebouw werd kort na het maken van deze foto gesloopt. Leuk detail: de man met hoed en dikke bolknak, een verschijning die je vandaag de dag niet meer zo snel zal zien op straat. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18425).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1969

Posted on by 1 comment
Arnhem, Willemsplein 1969.

Arnhem, Willemsplein 1969.

Momentopname van het Willemsplein, gemaakt op 1 april 1969. In de panden aan de overkant is dan gevestigd de “Eerste Nederlandsche, alle verzekeringen”. Een fraaie Volvo en Opel passeren. En van welk merk is die witte auto rechts? Autokenners, help ons even op weg met de type’s? Leuk detail: de prullenbak die destijds door de hele stad was te vinden. In mijn herinnering wit-blauw geschilderd. Ik heb daar heel wat lege patatbakjes in gekieperd.

Rechts aan de overkant het pand (bouwjaar 1866) waar in 1971 de Stichting Jongerencentrum Arnhem zich vestigde. Die naam werd al snel veranderd in Willem I, een begrip voor de Arnhemse jeugd uit die periode. In 1987 werd de naam veranderd in Willemeen na een ingrijpende verbouwing. Op WikiPedia kun je veel meer lezen over de historie van dit pand: https://goo.gl/o5q9Be, waar uw PB ooit rond 1974 een tijdje als barkeeper achter de bar heeft gestaan. Inclusief het gezelschap van een zwarte bouvier-kruising Sammie, die wel een glaasje bier lustte :-).

Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/ocX3kP.  (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 18489).

Category: Arnhem

Arnhem, Zijpendaalseweg 1962

Posted on by 0 comment
Arnhem, Zijppendaalseweg 1962.

Arnhem, Zijppendaalseweg 1962.

Een vrolijk moment met een heel leuk clubje kleine Humans of Old Arnhem. De foto is gemaakt op 9 april 1962 op de stoep van de toenmalige Montessorischool aan de Zijpendaalseweg nr. 61. Leerlingen van de school staan klaar voor de Palmpaasoptocht. Het gebouw is vandaag de dag in gebruik als tandartsenpraktijk: Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/EXQbY2. (Foto: Jaquet, Gelders Archief nr. 1534 – 2872).

Category: Arnhem

Arnhem, De La Reijstraat 1908

Posted on by 0 comment
Arnhem, De La Reijstraat 1908.

Arnhem, De La Reijstraat 1908.

De De la Reijstraat hoek Cronjéstraat (links), gefotografeerd in 1908. De fotograaf staat met de rug naar het Bothaplein. De vlaggen hangen uit in verband met koninkijk bezoek aan de stad. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/w1WVfv. De twee panden rechts naast het witte hoekpand (bouwjaar 1903) bestonden ten tijde van de foto nog niet: ze werden in 1910 gebouwd. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 10114).

Category: Arnhem

Arnhem, Weerdjesstraat-Rodenburgstraat 1908

Posted on by 0 comment
Arnhem, Weerdjesstraat hoek Rodenburgstraat, 1908.

Arnhem, Weerdjesstraat hoek Rodenburgstraat, 1908.

De Weerdjesstraat (rechts) hoek Rodenburgstraat (links) in 1908. Zo te zien aan de etalage zat destijds een boekhandel in het pand op de hoek. Rechts ervan was de smederij van de Gebr. Broeke gevestigd. Links van het hoekpand was -bij het eivormige uithangbord-  destijds een Café Billard gevestigd, waarvan de naam net niet leesbaar is door de wat mindere kwaliteit van de foto. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, augustus 2015: https://goo.gl/lTNXXv. Van de oorspronkelijke bebouwing is binnen het “blikveld” van de oude foto niets meer over.

De Weerdjesstraat dankt haar naam aan de vroegere uiterwaarden, in de volksmond de “weerdjes”. Later werd dat de “Stadsweerdjes”. De straat ontstond als onderdeel van het uitbreidingsplan van de architect Heuvelink, waarvoor het ontwerp in 1853 werd gemaakt. In dat ontwerp wordt de Weerdjesstraat al onder die naam genoemd.

De Rodenburgstraat heette ooit “Achter Rodenborch”, naar een huis dat daar ooit heeft gestaan. In 1638 werd in deze straat het Nieuwe Weeshuis gesticht door ene Jacob de Wilt. Het weeshuis was uitsluitend bedoeld voor wezen van militairen, “in ’s lands dienst  gevallen, die meer kynderen dan goed achterlieten”. In 1853 werd de straat doorgetrokken naar de Rijn als onderdeel van het plan Heuvelink. De oude straat met bebouwing werd tijdens de Slag om Arnhem volledig verwoest. In januari 1952 werd de oude straatnaam weer gebruikt tijdens de wederopbouw.

Edit: de boekhandel blijkt de katholieke boekhandel van Van Mastrigt te zijn. Het cafe heette B. van Dalen.

(Foto: Moonen, Gelders Archief nr. 1501-04 – 17642).

Category: Arnhem

Arnhem, Land van de Markt 1891

Posted on by 0 comment
Arnhem, Land van de Markt 1891.

Arnhem, Land van de Markt 1891.

Het Land van de Markt, gefotografeerd in 1891. Links de Beekstraat, rechts de Koningstraat. Het pand links op de hoek is in 1908 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw van het bekende kruideniersbedrijf De Gruyter. Het pand in het midden werd in 1890 gebouwd. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2014: https://goo.gl/FPD5Go. Eerder stond al eens een foto op Oud-Arnhem vanaf dezelfde plek, ergens tussen 1870 en 1880 gemaakt: https://goo.gl/gKBFKO. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 6687).

Category: Arnhem

Arnhem, Eusebiusbuitensingel 1886

Posted on by 0 comment

Aan de Eusebiusbuitensingel heeft ooit een Garnizoensinfirmerie oftewel militair hospitaal gestaan. Het werd ook wel aangeduid als het “hospitaal op den dam”. Het ziekenhuis, gebouwd in 1844, is in 1891 gesloopt. Als je goed kijkt zie je links tussen de bomen door de twee torenspitsen van de Walburgiskerk: zo heb je een beetje een idee waar dit hospitaal ooit heeft gestaan. Na de sloop werd de uitstulping in de Lauwersgracht, waar het ziekenhuis op stond, doorgetrokken naar de Eusebiusbinnensingel. Zo ontstond in 1892 de Dam, de verbindingsweg tussen de twee singels waarvan al eerder al eens een foto uit 1900 op Oud-Arnhem heeft gestaan: https://goo.gl/sUwVCN.

Category: Arnhem

Arnhem, Beekstraat 1964

Posted on by 0 comment

Tijdens de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe stadhuis werd in 1964 in de bouwput naast de Beekstraat een Middeleeuwse waterput gevonden. Die put zien we op deze twee foto’s.

Category: Arnhem

Arnhem, Westervoortsedijk 1885

Posted on by 0 comment

Gemeentelijk waterpompstation met beheerderswoning aan de Westervoortsedijk, gefotografeerd in 1885. Waar dit pompstation stond? Op een eerder op Oud-Arnhem gepubliceerde luchtfoto uit 1936 zie je het pompstation bovenaan iets links van het midden bij de splitsing van de Rijn en de Nieuwe Haven: http://goo.gl/3EqVC5. Voor wie het op die foto niet ziet: zie het rode cirkeltje op foto 02.

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelstraat 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hommelstraat 1945.

Arnhem, Hommelstraat 1945.

De Hommelstraat hoek Oude Klarendalseweg begin juni 1945. De door de Duitsers opgeworpen wegversperring moet nog worden opgeruimd. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView, mei 2015: https://goo.gl/EWJHW2. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 18984).

Category: Arnhem

Arnhem, Hommelse Poort 1945

Posted on by 0 comment
Arnhem, Hommelsepoort 1945.

Arnhem, Hommelsepoort 1945.

De ravage onder en rondom de Hommelsepoort in 1945 kort na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Onder de poort wordt gewerkt aan het herstel van een hoofdwaterleiding. Vanaf dezelfde plek in Google StreetView in mei 2015: https://goo.gl/UQ1wb3. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 18985).

Category: Arnhem

Arnhem, Velperplein 1885

Posted on by 0 comment
Arnhem, Velperplein 1885.

Arnhem, Velperplein 1885.

Mooie momentopname met wat Humans of Old Arnhem: het Velperplein in 1885. De fotograaf staat met de rug naar Musis Sacrum. Rechts het wachthuisje voor de paardentram naar Velp, die op 3 mei 1880 in gebruik werd genomen. (Foto: Gelders Archief nr. 1583 – 1947).

Category: Arnhem

Arnhem, Willemsplein 1953

Posted on by 0 comment
Arnhem, Willemsplein 1953.

Arnhem, Willemsplein 1953.

Alsof je er zelf staat: de ingang van de Luxor Theater, gefotografeerd op 20 augustus 1953. (Foto: Renes, Gelders Archief nr. 1501-04 – 18542).

Category: Arnhem

Arnhem, Bakkerstraat 1885

Posted on by 0 comment
Arnhem, Bakkerstraat 1885.

Arnhem, Bakkerstraat 1885.

De Bakkerstraat in 1885. Het pand links met de belettering op de gevel was het Centraal Gebouw van de Werkmansvereniging Arnhem, en had huisnummer 29. Rechts ernaast op nummer 30 was Banketbakkerij Van Rijn gevestigd, en daar weer rechts van op nummer 33 een Apotheek. De panden bestaan niet meer. Wie nu op dezelfde plek gaat staan krijgt dit te zien: Google StreetView mei 2014: https://goo.gl/bQXtEx. Tenminste: als de huisnummering nog een beetje op dezelfde posities is. Ter oriëntatie: het pand met de lichtgekleurde etalage en het rode uithangbord heeft tegenwoordig de nummers 29 en 30. Of ze ook precies op dezelfde plek staan als de huisnummers destijds weet ik dus niet, ruwweg zal de positie wel kloppen. De Bakkerstraat is overigens ooit zo genoemd als eerbetoon aan het Arnhemse bakkersgilde. (Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 1440).

Category: Arnhem

Arnhem, Kastanjelaan 1911

Posted on by 0 comment
Arnhem, Kastanjelaan 1911.

Arnhem, Kastanjelaan 1911.

De Kastanjelaan (links) hoek Boulevard Heuvelink (rechts), gefotografeerd in 1911. De elektrische tramlijn 4, met als eindpunt de kop van de Spijkerlaan bij de Steenstraat, is dan net in gebruik genomen. Van die lijn zien we de rails liggen en links vaag een drager voor de bovenleiding. Het hoekpand -gebouwd in 1880- met het erkerbalkon bestaat nog steeds, inclusief het balkon: Google Streetview mei 2015: https://goo.gl/D4E4uE. Ook de panden links ervan bestaan nog.

De Kastanjelaan dankt haar naam aan de vroegere oprijlaan naar het landgoed het Gelders Spijker. De oprijlaan was omzoomd met kastanjebomen. De gemeente Arnhem kocht het Gelders Spijker op 18 mei 1872 teneinde de woningbouw in het Spijkerkwartier mogelijk te maken.

De Boulevard Heuvelink heette aanvankelijk simpelweg Boulevard. Later werd daar de achternaam van stadsarchitect H.J. Heuvelink aan toegevoegd. Heuvelink was architect van onder meer de Weerdjesstraat en omgeving, de singels en het Spijker- en Boulevardkwartier.

(Foto: Gelders Archief nr. 1501-04 – 5268).

Category: Arnhem